LEGGER STRØMPRESS: Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) er skuffet over manglende nye strømtiltak i statsbudsjettet for 2022. Foto: Aage Aune / TV 2
LEGGER STRØMPRESS: Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) er skuffet over manglende nye strømtiltak i statsbudsjettet for 2022. Foto: Aage Aune / TV 2

Presser regjeringen på strøm: – Har vært store i kjeften

Rødt og Frp krever raske strømtiltak: – Når det brenner i maskinrommet i en båt, kan ikke kaptein Vedum ligge og purksove på lugaren, sier Frank Sve (Frp).

Mandag ble det satt nok en strømprisrekord - og regjeringspartiene ble enige med SV om statsbudsjettet for 2022.

Nå raser Rødt og Frp over manglende ekstraordinære tiltak for å demme opp for situasjonen.

– Mange av tiltakene i budsjettet er vage og vil ikke få umiddelbare konsekvenser, sier Sofie Marhaug (Rødt) i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Hun krever strakstiltak og utbetalinger til dem som sliter med høye strømregninger.

– Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig energipolitikk, sier hun.

– Kraftbransjen tjener seg rike

Regjeringen vil bruke 2,9 milliarder på kutt i elavgiften. Dette kuttet består også etter at SV har satt sin farge på budsjettet. I tillegg vil de gi økt støtte til Enova, og øke bostøtten.

Rødt savner imidlertid Senterpartiets løfter om å kutte norsk strømeksport via utenlandskabler som følge av den høye strømprisen.

– Senterpartiet var store i kjeften før de kom i posisjon, men de viderefører mye av den politikken de kritiserte i opposisjon, sier Marhaug.

– Sp bør presse på, sammen med Rødt og SV, for en mer sosial energipolitikk. Vi må bruke den rene kraften her hjemme. Husholdningene skal ikke betale hele prisen for at kraftbransjen skal tjene seg rike på veldig høye strømpriser, sier hun.

For å hamle opp med stadig stigende strømpriser, har Rødt en liste med foreslåtte tiltak:

  • Begrense krafteksporten via kablene North Sea Link og NordLink, for å holde strømprisene nede og unngå at fyllingsgraden i vannmagasinene synker ytterligere - og sikre strømforsyning til egen industri.
  • Avvise søknaden som ligger på vent i olje- og energidepartementet, om å bygge eksportkabelen NorthConnect, som går fra Norge til Skottland.
  • Skrote forskriftsendring om effektbaserte tariffer, som innføres 1. januar 2022. De nye reglene er en «rushtidsavgift» på strøm. Dersom man bruker mye strøm samtidig, får man høy nettleie. Fordeles forbruket jevnt ut døgnet, blir nettleien lav. Forbrukertilsynet frykter dette vil føre til risikofylt strømbruk om natten.

Marhaug ber regjeringen se til Tyskland. De har valgt å strupe kapasiteten i den norsk-tyske NordLink-kabelen frem mot 2026. Dette begrunner de med at det er begrensninger i strømnettet på tysk side. Sverige har allerede kuttet i overføringskapasiteten på strøm til Østlandet, og Statnett har varslet endringer i driften, som vil medføre begrenset kapasitet fra Sør-Norge til Sverige.

Frp: – Må kutte momsen

– Hvor er du, Vedum?, spør Frank Sve (Frp) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Han forventer at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kommer tydelig på banen.

– Det norske folk vil få skyhøye strømpriser og næringslivet vil slite. Når det brenner i maskinrommet i en båt, kan ikke kaptein Vedum ligge og purksove på lugaren, sier Sve.

– Den eneste måten å gjøre noe med situasjonen på er å kutte elavgiften og momsen på strøm.

KRAV TIL KAPTEIN VEDUM: Frank Sve (Frp) mener finansministeren må opp på broa og styre skipet Norge trygt gjennom strømpriskrisen. Foto: Ole Berg-rusten
KRAV TIL KAPTEIN VEDUM: Frank Sve (Frp) mener finansministeren må opp på broa og styre skipet Norge trygt gjennom strømpriskrisen. Foto: Ole Berg-rusten

Han mener regjeringens kutt i elavgiften er langt fra nok.

– Kuttet er en vits. Det er snakk om 200 kroner i måneden. Prisveksten nå spiser opp kuttene til Vedum. Det betyr ingenting for strømregningene. Det er momsen som vil monne.

– Hvordan skal det kompenseres for?

– Norge renner over av penger i skyhøye olje- og gasspriser. Det er ikke mangel på penger, sier Sve.

Også han mener Norges krafteksport-avtaler må reforhandles:

– Vi kan ikke måke strøm ut av Norge når vi trenger den her. Det er helt håpløst.

– Men dere hadde jo olje- og energiministeren i flere år, og var ikke imot eksport da?

– Det er en grunn til at frontvinduet er større enn bakvinduet i en bil. Det er strømprisen som falt i fjor. Nå er det snakk om en kraftpriskrise. Strømprisene er på et helt annet nivå nå, og er noe som må håndteres nå, sier Sve.

– Floskler og morsomheter

Etter en måned i regjering, har Senterpartiet gjort mye mer for å bøte på høye strømregninger enn Frp gjorde i sin tid, hevder finansministeren.

– Vi har allerede fremmet forslag om nesten en halvering av avgiftene, og økt bostøtte til de med de største utfordringene, sier Vedum til TV 2.

Han anklager Frp for å jage opp strømprisene, da de satt med olje- og energiministeren.

– Frp gjorde det verre for vanlige folk med økte avgifter da de satt med makten, men bruker store ord når de ikke styrer lenger. For oss er det viktige med handling og konkrete grep enn floskler og morsomme retoriske poenger.

Vedum understreker at Senterpartiet ønsker å stoppe byggingen av den nye utenlandskabelen NorthConnect.

– På lengre sikt vil denne regjeringen legge til rette for at det produseres mer kraft i Norge, og vi vil se på kablene og hvilket handlingsrom vi har for å få bedre kontroll med eksporten, sier Vedum.

SE PÅ HANDLINGSROM: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ha bedre kontroll på eksporten av norsk kraft. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2
SE PÅ HANDLINGSROM: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ha bedre kontroll på eksporten av norsk kraft. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Energiministeren: – kan komme flere strømtiltak

På spørsmål om hva olje- og energiministeren tenker om opposisjonspartienes forslag til tiltak, svarer hun:

– Det er krevende med så høye strømpriser som vi har i Norge nå. Prisene gjør at det kan være vanskelig for folk å få endene til å møtes, og det er noe regjeringen tar på alvor, sier Marte Mjøs Persen (Ap) til TV 2.

Onsdag satt hun ned en gruppe som skal se på muligheter for nye strømtiltak. Arbeidet skal pågå på tvers av finansdepartementet, arbeids- og sosialdepartementet og olje- og energidepartementet.

– Vi har allerede foreslått økt bostøtte og redusert elavgift, og vi ser også på om det finnes andre muligheter for å lette situasjonen som følger av de høye kostnadene, sier Persen.

SER PÅ NYE TILTAK: Tirsdag møtte olje og energiministeren NVE, for å bli orientert om kraftsituasjonen. Foto: Kristin Grønning / TV 2
SER PÅ NYE TILTAK: Tirsdag møtte olje og energiministeren NVE, for å bli orientert om kraftsituasjonen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Kan vare utover våren

Tirsdag ble olje- og energiministeren orientert om dagens kraftsituasjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Til TV 2 kaller NVE-sjefen situasjonen krevende.

– Det ligger an til å bli høye kraftpriser gjennom vinteren, kanskje til og med veldig høye. Det kan også vare utover våren, sier Kjetil Lund.

Lund påpeker at strømprisene vil fortsette å variere fra dag til dag, og uke til uke.

– Men det store bildet er at folk må være innstilte på at det kommer til å være høye strømpriser utover vinteren og det betyr økte utgifter til folk, sier han.

VIL VARE: NVE-direktør Kjetil Lund ber folk forberede seg på høye strømpriser i vinter. Foto: Per Haugen / TV  2
VIL VARE: NVE-direktør Kjetil Lund ber folk forberede seg på høye strømpriser i vinter. Foto: Per Haugen / TV 2

Relatert