FULLSTENDIG KAOS: Bergen står uten politisk styring etter vedtak i den betente bybanedebatten. Foto: Pål Schaathun / TV 2
FULLSTENDIG KAOS: Bergen står uten politisk styring etter vedtak i den betente bybanedebatten. Foto: Pål Schaathun / TV 2

BYBANEDEBATTEN I bergen:

– Urealistisk med bybane i tunnel

Assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt tror bybanen til syvende og sist kommer til å gå over Bryggen.

– Det er to kommunevalg igjen før vi runder 2030. Bergen får nok anledning til å snu igjen.

Det sier Kjell Werner Johansen, assisterende direktør for Transportøkonomisk institutt, om bybanekrangelen i Bergen.

Han syns ikke den nesten ti år lange debatten - om hvor bybanen gjennom sentrum skal gå - har vært rasjonell.

Assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt har vanskelig for å se for seg at onsdagens bybanevedtak er endelig. Foto: Simen Askjer / TV 2
Assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt har vanskelig for å se for seg at onsdagens bybanevedtak er endelig. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg har litt problemer med å forstå at man ikke klarer å bestemme seg for et gjennomførbart alternativ, sier Johansen.

Tror ikke på tunnel

Tog- bane og bompengespesialisten tror tunnel-utredelsen vil ta svært lang tid, og har liten tro på at forutsetningene for tunnelalternativet i det hele tatt er til stede.

– Og innen utredningen er ferdig kan kostnadsforskjellen ha økt langt utover det man i dag antar. Derfor lander man nok på Bryggen-alternativet, fordi det er det som faktisk lar seg realisere økonomisk, sier Johansen.

Slik ser de to alternativene ut:

Fagetaten i Bergen kommune har sammen med Norconsult regnet ut at tunnelalternativet vil koste 2,2 milliarder mer enn trasevalget over Bryggen.

Det er også pekt på at det er knyttet større risiko til boringsarbeidet, kulturarven og grunnvannet.

– Tunnelalternativet ville ført til økte bompenger. Og det tror jeg ikke er mulig, sier Johansen.

Se video: – Skjerp dere, Bergen!

Blir det bane?

– Jeg har full forståelse for at Transportøkonomisk institutt kun ser på de trafikkøkonomiske sidene i denne saken. Men vi ser på dette som et veivalg for Bergen, og da må det være rom for å mene at Bryggen skal være et sted for folk, ikke trafikk.

Det sier gruppeleder i Bergen Høyre, Harald Victor Hove. Høyre sto i spissen da flertallet i bystyret skrinla alternativet over Bryggen til fordel for tunnel.

– Så du er ikke nervøs for at onsdagens vedtak kan ha vært spikeren i kisten for hele bybaneprosjektet? Fordi det blir for dyrt?

VEIVALG FOR BERGEN: Gruppeleder i Bergen Høyre, Harald Victor Hove, mener det må være rom for å mene at Bryggen skal være et sted for folk, ikke trafikk. Foto: Frode Hoff / TV 2
VEIVALG FOR BERGEN: Gruppeleder i Bergen Høyre, Harald Victor Hove, mener det må være rom for å mene at Bryggen skal være et sted for folk, ikke trafikk. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Nei. Jeg er kun nervøs for samferdselsministeren som sier at han ikke lover 70 prosent finansiering, slik Arbeiderpartiet har lovet. Så får nye forhandlinger med staten vise om Ap holder løftet sitt eller ikke, sier Hove.

Politisk kaos

Da tunnelalternativet ble vedtatt onsdag ettermiddag, gikk byrådet av.

Bybanekrangelen har derfor ført Bergen ut i en politisk krise.

Avtroppende byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), takket for seg da han fikk bystyreflertallet mot seg i bybane-saken. Foto: Pål Schaathun / TV 2
Avtroppende byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), takket for seg da han fikk bystyreflertallet mot seg i bybane-saken. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Byrådet - Ap, MDG KrF og V - sammen med SV ønska banen over Bryggen. Flertallet i bystyret - med bare en stemme overvekt - stemte for tunnelalternativet.

– Dette er et uansvarlig vedtak, vi ikke kan ta ansvar for. Byrådet går derfor av, sa avtroppende byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Ingen vil snu

Men opposisjonen, med Høyre i spissen, står på ingen måte klare til å ta over byrådsmakten.

Gruppeleder Hove vil nemlig ikke danne byråd med dagens politiske situasjon, og sier han er avhengige av å få med seg Venstre og KrF for å danne byråd.

Helt uaktuelt, svarer Venstre og KrF, som står knallhardt på alternativet over Bryggen.

Bergen styres nå som et forretningsministerium. Ordfører Rune Bakervik (Ap) har gitt gruppelederne frist til mandag klokken 11.

Relatert