STRIDEN: Her på Bryggen i Bergen ville byrådet bytte ut biltrafikken med Bybanen. Det ble avvist av bystyret, som onsdag stemte for tunnel, og dermed kastet bypolitikken ut i kaos. Foto: Jan-Petter Dahl  / TV 2
STRIDEN: Her på Bryggen i Bergen ville byrådet bytte ut biltrafikken med Bybanen. Det ble avvist av bystyret, som onsdag stemte for tunnel, og dermed kastet bypolitikken ut i kaos. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Fersk TV 2-måling: Fire av ti bergensere har svekket tillit til bystyret

– Det er i ferd med å renne over for byens befolkning. Nå må politikerne skjerpe seg og komme seg videre, sier TV 2s politiske kommentator, Aslak Eriksrud.

Det er ikke bare politikerne i Bergen som er splittet i synet på hvor Bybanen skal gå.

Også bergenserne er nærmest delt på midten i spørsmålet om hvorvidt Bybanen skal legges over Bryggen eller i tunnel mot Åsane.

Det går frem i en rykende fersk Kantar-måling, der TV 2 har spurt Bergens befolkning om hva de mener.

Spørsmålene:

  • Hvor mener du bybane-traséen bør legges?
  • Bystyret vedtok i går å legge Bybanen i tunnel. Er du enig eller uenig i avgjørelsen?
  • Er tilliten til bystyret endret etter bybanevedtaket, og er den i så fall blitt styrket eller svekket?

Dette mener innbyggerne

På spørsmålet om hvor traséen bør legges, svarer 43,8 prosent at Bybanen bør gå over Bryggen.

46,8 prosent mener banen bør gå i tunnel. 9,4 prosent svarer «vet ikke».

Det betyr at bergenserne i likhet med politikerne er svært splittet i synet på trasévalg.

På spørsmål om innbyggerne er enige eller uenige i bystyret sitt vedtak om å legge Bybanen i tunnel, svarte 48,8 prosent «enig».

43,6 prosent svarte «uenig», mens 7,6 prosent svarte «vet ikke».

Se TV 2-kommentator Aslak Eriksrud sin klare melding til bergenspolitikerne:

Svekket tillit

Til det siste spørsmålet om tilliten til bystyret er styrket eller svekket etter bybanevedtaket, svarer 38,8 prosent svarer at tilliten er «svekket», mens 36,5 prosent svarer at tilliten er uendret.

10,7 prosent at tilliten er «styrket».

14 prosent svarer «vet ikke» til spørsmålet om tillit.

Det betyr at så godt som fire av ti bergensere har svekket tillit til bystyret, og at det er en direkte følge av bybanevedtaket.

Kommentator: – Skjemmer ut byen sin

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud sier tallene viser tydelig at folk sin tillit til politikerne er svekket, og at de er lei av vinglingen.

Eriksrud mener rett og slett det er på tide at politikerne i Bergen skjerper seg, og går sammen om å finne løsninger som bringer byen ut av uføret.

– Min tolkning av meningsmålingen er at det er i ferd med å renne over for byens befolkning. Nå må politikerne skjerpe seg og komme seg videre. Jeg tror ikke det er slik for Bergens befolkning at Bybanen er viktigere enn alle andre politiske saker, sier Eriksrud.

Han sikter til at Norges nest største by har et vell av andre viktige saker som trenger oppmerksomhet, det være seg skole, eldrepolitikk og andre sosiale utfordringer.

– Det er jo helt komisk, dette her. I alle sammenhenger som dreier seg om byutvikling så trekkes bybanetraséen inn som forhandlingskort gang etter gang. Partier har skiftet mening i årenes løp, og avgjørelsen om hvor man skal legge disse trikkeskinnene velter absolutt alt og sender byen inn i politisk kaos, sier Eriksrud og fortsetter:

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Det er som et teaterstykke, men er det en komedie eller en tragedie? Jeg syns bergenspolitikerne skal overlate det til Den Nasjonale Scene å ta seg av dette, så kan partiene heller gjøre jobben sin istedenfor å skjemme ut byen sin.

– Dum idé

I tillegg til Kantar sin måling, tok TV 2 seg en tur ut på gata for å høre folkets røst fra deres egen munn.

I Åsane, som er tenkt å bli endestasjonen for bybanen når den en gang blir bygget, er folk både fornøyd og misfornøyd med bystyret sitt vedtak.

Det til tross for at vedtaket kan utsette byggingen på ubestemt tid.

GLAD: Steffen Larsen syns Bybanen hadde ødelagt utsikten på Bryggen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
GLAD: Steffen Larsen syns Bybanen hadde ødelagt utsikten på Bryggen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Mye av opplevelsen med å være på Bryggen er muligheten til å se utover alt. Hvis Bybanen skal gå der, vil den blokkere utsikten. Det er selvfølgelig kjipt at banen kanskje ikke vil komme til Åsane, men jeg tror vi overlever, sier Steffen Larsen.

Scott Godfrey er engelskmann, men har bodd i Åsane med sin kone i åtte år. Han mener Bryggen er best.

– Jeg tenker at tunnel er en dum idé. Det gir ingen mening. Nå ser det ut som om Bybanen ikke vil komme til Åsane i det hele tatt, sier Godfrey, og sikter til den lange tiden det vil ta å lage tunnelen.

Tror ikke tilliten er svekket

På selve Bryggen er folk flest fornøyd med tunnelvedtaket.

I tillegg til å ødelegge utsikten, mener mange at eventuelle arkeologiske funn vil kunne forsinke byggetiden på ubestemt tid.

– Jeg tenker veldig mye på historien i området og hvor mye som hadde blitt stoppet ved å ha bybanen her. På sommeren er Bryggen et nydelig sted for både innbyggere og turister, og banen ville ødelagt dette, sier Knut Henrik Høyås.

MENING: Eivind tror ikke tilliten til politikerne er svekket etter bybanevedtaket. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
MENING: Eivind tror ikke tilliten til politikerne er svekket etter bybanevedtaket. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

En forbipasserende ved navn Eivind er glad for vedtaket, og tror ikke tilliten til politikerne er svekket som følge av kaoset som oppsto etter at byrådet gikk av.

– Nei, jeg vil egentlig ikke si det. Det er klart at med den tiden alt har tatt, så er det viktig at politikerne kommer sammen. Det har vært en avstemning, og da håper jeg at sittende byråd vil erkjenne det og jobbe for å få til den løsningen som har kommet frem, sier han.

Samferdselsministeren: – Synd

Et av spørsmålene er om statens finansiering av bybanetraséen vil bestå, nå som man har valgt tunnel istedenfor det godkjente Bryggen-alternativet.

Tidligere er det kjent at staten ville finansiere en stor del av kostnadene. Nå er dette usikkert, og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier til TV 2 torsdag ettermiddag at det er synd med et nytt tilbakesteg.

– Det er et viktig prosjekt for å få flere til å reise kollektivt. Så det synes jeg selvsagt ikke er ok, men vi må respektere og forholde oss til det som lokale myndigheter beslutter.

KOMMENTERER: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier statsfinansieringen er dels avhengig av at man ikke velger de dyreste løsningene. Foto: Junge, Heiko
KOMMENTERER: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier statsfinansieringen er dels avhengig av at man ikke velger de dyreste løsningene. Foto: Junge, Heiko

Vil statsstøtten stå i fare for å bli trukket tilbake nå som traseen skal gå i tunnel og ikke over Bryggen?

– Det er ikke slik det fungerer. Vi har hatt en ordning som har vært en femti-femti finansieringsmodell, men det som ligger i ordningen er at vi sier at man må være veldig forsiktige med kostnadene. Man skal ikke velge de dyreste løsningene. Man skal velge løsninger som er i tråd med det som kommunen selv ville valgt om man skulle finansiert det på egen hånd, sier Nygård og legger til:

– Så det vil være et viktig styringssignal for oss å si at man ikke kan forvente at staten vil dekke inn kostandsøkning når man velger noe som er dyrere en strengt nødvendig.

Om undersøkelsen:

Gjennomført av: Kantar

Tema: Vurdering av bybanetrasé og bystyrevedtak.

Målgruppe: Bergens befolkning 18 år og eldre.

Utvalg: 860 respondenter, tilfeldig utvalgt fra målgruppen.

Metode: SMS-invitasjon med web-skjema.

Datainnsamling: 25.11.21, kl.15:00-18:00.

Relatert