VINTERFØRE: Elsparkesykkel-utleierne forbereder seg på å måtte stenge på spesielt røffe vinterdager, men oppfordrer kundene til å ta ansvar selv. Foto: Robert Reinlund / TV 2
VINTERFØRE: Elsparkesykkel-utleierne forbereder seg på å måtte stenge på spesielt røffe vinterdager, men oppfordrer kundene til å ta ansvar selv. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Advarer: – Noen kan stole litt for mye på operatørene

Utleierne av elsparkesykler forventer færre kunder i vinter, men holder åpent så lenge forholdene tillater det. Eksperter oppfordrer deg til å ta ansvar for egen sikkerhet.

Det norske vinterlandskapet, med snø og glatte veger, gir ikke nødvendigvis optimale forhold for elsparkesykkel. Dersom ulykken først er ute, kan du også måtte forberede deg på å ta ansvaret selv.

– Brukerne er selv ansvarlige for å teste føret når de kjører el-sparkesykkel de eier privat, og er det også når de leier av en operatør.

Det sier mobilitetsekspert Lars Christian Grødem-Olsen til TV 2. Likevel kan saken være mer nyansert enn som så.

– Med det sagt, er el-sparkesykkelen en ny innovasjon, og man kan argumentere for at operatørene har et spesielt ansvar for å holde oversikt over føre og å stenge når det er dårlig.

Vurderer å stenge

Flere elsparkesykkel-utleiere som TV 2 har snakket med forteller at de vil vurdere å stenge for utleie på dager - og på steder - med spesielt utfordrende kjøreforhold.

Grødem-Olsen mener det kan gi enkelte brukere en form for overdreven tillit til utleierne.

EGET ANSVAR: Lars Christian Grødem-Olsen er mobilitetsekspert i Beta Mobility. Han mener elsparkesyklister må ta ansvar for egen sikkerhet. Foto: Berit Roald / NTB
EGET ANSVAR: Lars Christian Grødem-Olsen er mobilitetsekspert i Beta Mobility. Han mener elsparkesyklister må ta ansvar for egen sikkerhet. Foto: Berit Roald / NTB

– Brukerne kan av denne årsaken tenke at operatørene ikke ville hatt åpent for utleie om føret ikke var godt. Men, det er dessverre operatører som ikke har kapasitet eller økonomi til å sjekke føret daglig. Det er samtidig ingen operatører som greier å være overalt til enhver tid.

– Jeg vil derfor uansett anbefale brukere å sjekke føret selv for å forsikre seg om at de kjører trygt om vinteren.

Grødem-Olsen mener dette handler om det private ansvaret hver enkelt har for egen sikkerhet.

– Folk flest godkjenner ofte vilkårene i appene de installerer uten å sette seg inn i eget ansvar. Da vet de altfor lite om hva de er ansvarlige for.

Ditt ansvar

Fra et forsikringsperspektiv vil det være vanskelig å legge ansvaret på utleieren dersom du skulle skade deg på elsparkesykkel som følge av at vegen er glatt. Det forteller Inge Unneberg, som er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI.

– Den enkelte må nok ta ansvaret. Det eneste unntaket er hvis det (å stenge ved utfordrende kjøreforhold, journ.anm.) blir en bransjenorm, som anses som noe man bør gjøre. Da kan det å ikke gjøre det ses på som et brudd på handlingsnormer, sier Unneberg.

Dersom ulykken utløses av en teknisk svikt på sparkesykkelen, vil imidlertid utleier kunne stilles ansvarlig. Skyldes den derimot glatt veg, er det i hovedsak du som kjører sparkesykkelen som er ansvarlig.

Har stengt

Byspark er en norsk aktør, som leier ut elsparkesykler i seks byer. Daglig leder Tom Jarle Melby forteller at de allerede har tatt vekk sparkesyklene fra de byene som er mest utsatt for dårlige kjøreforhold.

Blant disse er Lillehammer, som er kjent for sine mange bakker, hvor det fort kan bli glatt.

– Vi vil følge med på værforholdene nøye. Hvis det blir virkelig utfordrende forhold så stenger vi utleiet, så vi ikke får noen stygge ulykker og ødeleggelser på både mennesker og sparkesykler, sier Melby til TV 2.

– Vi kommer ikke til å være en av de aktørene som har sykler ute hele sesongen, understreker han.

Han forteller at de har sett på muligheten for piggdekk, men mener det ikke ville hatt noen vinning, fordi det er såpass mye mindre kjøring med sparkesyklene på vinterstid.

– Hvis det er glatt ute så vil vi ikke anbefale å kjøre sparkesykkel. Motoren ved bakhjulet gjør at man kan spinne, og forhjulet kan også skli. Da går man rett i bakken.

Flere vurderer å stenge

Også utleieren Ryde, som blant annet leier ut sparkesykler i Oslo, Bergen og Trondheim, vil vurdere stenging etter forholdene. Det opplyser administrerende direktør Kjetil Graver til TV 2.

«Det vil etter all sannsynlighet bli behov for å stenge ned tjenesten gjennom vinteren. Vi monitorerer situasjonen nøye har mulighet til å stenge tjenesten midlertidig når kjøreforholdene oppleves utrygge, noe det har vi gjort i flere tilfeller tidligere», skriver han i en e-post.

Han oppfordrer brukerne til å selv bruke sunn fornuft, og å benytte andre transportmidler ved krevende forhold.

Ekstra sikkerhetstiltak

HELÅRSTILBUD: Voi leier ut sparkesykler i alle de nordiske landene, og Christina Moe Gjerde forteller at de ønsker et trygt helårstilbud. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
HELÅRSTILBUD: Voi leier ut sparkesykler i alle de nordiske landene, og Christina Moe Gjerde forteller at de ønsker et trygt helårstilbud. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Christina Moe Gjerde er sjef for utleieren Voi i Norge og Finland. Hun forteller at også de vil se an forholdene gjennom vinteren.

«Skulle været være spesielt utfordrende, for eksempel ved underkjølt is eller et stort snøfall, er vi forberedt på å deaktivere elsparkesyklene og flytte de til eventuelt mindre sårbare områder. Vi holder oversikt over værmeldingen og konsulterer kommunen for å sikre at sikkerhetstiltakene er på plass så lenge de er nødvendige», skriver hun i en e-post til TV 2.

Gjerde skriver at Voi setter inn ekstra tiltak for å opprettholde sikkerheten i vintermånedene. Blant disse er intensivert vedlikehold, begrensning av bruksområder, mulighet til å kjøre med redusert makshastighet, samt deaktivering av tilbudet om nødvendig.

Videre skriver Gjerde at Voi forventer at brukerne tilpasser fart og kjøring etter forholdene, og at de oppfordrer til bruk av hjelm og refleks, og til å alltid kjøre varsomt.

Anbefaler ikke sparkesykkel på glatta

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk forteller at de ikke nødvendigvis forventer flere skader med elsparkesykkel på vinteren. Det begrunner han med at bruken vil gå betydelig ned.

HOLD EGNET FART: Trygg Trafikk mener farten du holder på elsparkesykkelen har stor betydning for sikkerheten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
HOLD EGNET FART: Trygg Trafikk mener farten du holder på elsparkesykkelen har stor betydning for sikkerheten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Likevel anmoder han til varsomhet om du ønsker å bruke elsparkesykkel framover.

– Det handler først og fremst om å velge en annen framkomstmåte om det er vanskelige forhold. De fleste klarte seg ganske bra før elsparkesyklene kom også, sier Johansen til TV 2.

Han anbefaler å prøve seg fram med sparksykkelen på et egnet sted før man tar turen ut i trafikken. Der kan man teste hvordan det er å bremse og svinge på det føret som er.

– Man må ta hensyn til kjøreforholdene på samme måte som med andre framkomstmidler.

Relatert