TI ÅR MED KRANGEL: Blir det bybane over Bryggen i Bergen? I dag avgjøres det, kanskje. Foto: Illustrasjonsfoto / TV 2
TI ÅR MED KRANGEL: Blir det bybane over Bryggen i Bergen? I dag avgjøres det, kanskje. Foto: Illustrasjonsfoto / TV 2

Steile fronter før avgjørelse: I dag står slaget om Bryggen

Er det én ting det garantert blir bråk av i Bergen, så er det bybanen. I dag skal politikerne bestemme seg.

Bergenserne har kranglet i et tiår. Omkamper, byråder som har gått, sidebytte og et hardt ordskifte er bare stikkord på den svært betente debatten:

Skal bybanen gå over Bryggen i Bergen, eller skal den legges i tunnel?

I dag skal bystyret igjen ta en beslutning. For det er slett ikke første gang saken har vært oppe i bystyret.

Omkamp på omkamp

I 2014 ble det vedtatt at bybanen skulle gå i tunnel. Året etter ble det nytt politisk flertall, og i 2016 ble det bestemt at bybanen måtte gå over Bryggen.

Etter valget i 2019, var det igjen duket for omkamp. Byrådet ville utrede både tunnel- og bryggealternativet.

Striden om trasé

Og det blir spennende. For byrådet – med Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og KrF – sammen med SV mener det er en for stor risiko å legge bybanen i tunnel, og går inn for Bryggen-traseen.

Problemet? De har ikke flertall.

– Løsningen over Bryggen er bedre for byutvikling, den treffer flere folk, ruster opp byrommene, men er også den beste løsningen for å ta vare på kulturarven.

Det sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG).

Og selv om både fagetaten og fylkeskommunene peker på traseen over Bryggen som det beste alternativet, mangler byrådet tre stemmer for flertall.

VIL HA BRYGGEN: – Bybanekonseptet ville bli enda bedre dersom vi har en gjennomgående trasé gjennom sentrum, sier byråd Thor Haakon Bakken i MDG. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
VIL HA BRYGGEN: – Bybanekonseptet ville bli enda bedre dersom vi har en gjennomgående trasé gjennom sentrum, sier byråd Thor Haakon Bakken i MDG. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Ta vare på verdensarven

Opposisjonen, med Høyre i spissen, mener bybanen langs bryggen vil sette kulturarven i spill.

– Vi ønsker all trafikk bort fra Bryggen og gjøre Bryggen til et byrom der man virkelig tar vare på verdensarven. Da må vi ha bybanen i tunnel, sier Charlotte Spurkeland, fraksjonsleder i Bergen Høyre.

Enormt mye dyrere

Men tunnelløsningen er ikke billig. Kommunens fagetat har, sammen med Norconsult, regnet ut at tunnelløsningen vil koste 2,2 milliarder kroner mer enn løsningen over Bryggen.

I tillegg vil tunnelalternativet kreve mellom 60 og 100 millioner kroner mer i drift, hvert eneste år, sammenlignet med Bryggen.

– Vi taper et godt kollektivtilbud og et flott byrom dersom vi lager en barriere tvers over Bryggen, sier Charlotte Spurkeland i Høyre. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
– Vi taper et godt kollektivtilbud og et flott byrom dersom vi lager en barriere tvers over Bryggen, sier Charlotte Spurkeland i Høyre. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Mange spekulerer i om tunnelløsningen vil være spikeren i kisten for bybanen mot Åsane. Hvordan skal man finansiere over to milliarder?

– Vi vet tunnel blir dyrere, men da må vi kutte andre steder på strekningen, sier Spurkeland.

– Nå er det viktig å lande en løsning. Høyre har sagt at dette er vår siste omkamp. Taper vi i morgen, gir vi oss.

Kan true med å gå

Så er spørsmålet: Finnes det egentlig et endelig vedtak på Bybane-debatten?

– Dette er en utrolig forvirrende, rotete og fastlåst debatt, med svært steile fronter, sier politisk kommentator i Bergens Tidende, Gerd Tjeldflåt.

Tirsdag forteller hun at tunnelløsningen ligger an til å få et marginalt flertall.

HEFTIG DEBATT: – Flere partier har låst seg i denne debatten, sier kommentator i BT, Gerd Tjeldflåt. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
HEFTIG DEBATT: – Flere partier har låst seg i denne debatten, sier kommentator i BT, Gerd Tjeldflåt. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Det kan stå om så lite som én stemme. Men da er spørsmålet hvilke type tunnelløsning de faktisk vedtar, og hvordan ordlyden i vedtaket blir, sier Tjeldflåt.

Et tunnelvedtak vil også sette bybaneprosjektet på vent. For mens reguleringen av Bryggen snart er klar, vil reguleringen av tunnelløsning ligge flere år frem i tid.

I tillegg til en helt annen prislapp, kommer også de politiske konsekvensene.

– Kan byrådet bli sittende, dersom de får flertallet i en så viktig sak mot seg?

– Det er absolutt en fare for at byrådet går av dersom de ikke får bystyret med seg i denne saken.

Relatert