DISKUSJONER: Krefter internt som går sterkt i mot at Sverre Myrli skal rykke opp, bekrefter flere sentrale kilder i Ap. Foto: Terje Pedersen
DISKUSJONER: Krefter internt som går sterkt i mot at Sverre Myrli skal rykke opp, bekrefter flere sentrale kilder i Ap. Foto: Terje Pedersen

Påstander om maktkamp i Ap om hvem som skal bli ny stortingspresident

Aps Sverre Myrli er blitt ansett som svært aktuell til å rykke opp som ny stortingspresident etter partifellen Eva Kristin Hansen. Men Myrli kan bli vraket i den pågående prosessen.

Arbeiderpartiets ledelse og valgkomitè på Stortinget er i gang med en bred gjennomgang av mulige kandidater til vervet som stortingspresident etter Eva Kristin Hansen.

Hansen valgte å trekke seg torsdag forrige uke, etter at politiet startet etterforskning av mulige brudd på regelverket for pendlerboliger på Stortinget.

Hansens advokat Jon Christian Elden sier ti TV 2 at hun ikke har gjort noe straffbart, og heller ikke brutt regelverket.

Oslo politidistrikt er i kontakt med Stortingets direktør om regelverket og ulike brudd som kan ha skjedd, men ingen er så langt mistenkt.

Stortingets direktør har ikke svart på henvendelser fra TV 2 så langt mandag.

Maktkamp

Samtidig som politietterforskningen, jobbes det knallhardt internt i Ap for å finne et nytt medlem til presidentskapet.

Flere kilder i ulike partier har overfor TV 2 gitt uttrykk for at det naturlige er et opprykk for Aps gjenværende medlem av presidentskapet, fjerde visepresident Sverre Myrli, og at en ny Ap-representant går inn i hans sted.

Men det er krefter internt som går sterkt i mot at Myrli skal rykke opp, bekrefter flere sentrale kilder i Ap.

Det er internt maktkamp og personstrid som ligger bak ønsket om å vrake Myrli, ifølge kildene.

Myrli skal ikke ha motsatt seg å bli ny stortingspresident, og det skal derfor svært mye til at han ikke bli valgt, understreker andre kilder.

Situasjonen er såpass krevende at partiledelsen og valgkomiteen på Stortinget ikke klarte å bli enige mandag, slik at den nye stortingspresidenten kunne velges tirsdag, slik den opprinnelige ambisjonen var.

Skal vedtas på gruppemøte

Aps mektige partisekretær Kjersti Stenseng ledet arbeidet med å fordele verv i Stortinget etter valget, og pekte ut Eva Kristin Hansen som stortingspresident.

I denne runden er det Aps leder av valgkomiteen, Åsmund Aukrust, som leder arbeidet med å finne en ny stortingspresident, som kan bygge opp igjen tilliten til stortingspolitikerne.

Mandag ettermiddag satt Stenseng og Aukrust sammen på Stortinget etter at det gjennom dagen har vært flere møter med mange involverte.

– Hele partiledelsen er med i prosessen, understreket Stenseng.

Hansen har uttalt at hun feiltolket reglene da hun fikk tildelt gratis pendlerbolig i Oslo fra 2014 til 2017, samtidig som hun delte bolig med ektemannen på Ski, under fire mil fra Oslo.

Den avgåtte stortingspresidenten har beklaget dette, men mener samtidig at hun fulgte anvisningene fra Stortingets direktør. Mandag ble det kjent at hun har hyret inn Jon Christian Elden som advokat.

Ingen klare kandidater

Aukrust sier til TV 2 at de nå jobber hardt for å finne kandidater for jobben som stortingspresident. Han understreker at det er viktig å finne en person med stor tillit.

– En som vil ha stor tillit i befolkningen og på Stortinget, og som kan være med og gjøre den store opprydnignsjobben som kreves.

Han vil likevel ikke si noe om hvem som kan være aktuelle.

– Det er veldig mange i Ap som har kvaliteter som kan passe inn i en slik rolle. Så det er veldig mange man kan se for seg.

Samtalene valgkomiteen har med kandidatene innebærer balnt annet undersøkelser av om de er egnet.

– Det er klart at den som blir valgt bør ikke ha noe som hefter seg, sier Aukrust.

– Gjør dere nå grundigere undersøkelser i lys av det som har skjedd?

– Ja, det snakkes veldig detaljert, nøye og grundig om i og for seg alle politiske posisjoner, men spesielt stortingspresidenten i den situasjonen vi er i nå.

KREVER TILLIT: Åsmund Aukrust leder arbeidet med å finne en ny stortingspresident. Han mener det er avgjørende at vedkommende har tillit. Foto: Lene Sørøy Neverdal
KREVER TILLIT: Åsmund Aukrust leder arbeidet med å finne en ny stortingspresident. Han mener det er avgjørende at vedkommende har tillit. Foto: Lene Sørøy Neverdal

– Mot slutten av uka

Selv om Arbeiderpartiet er i full gang med å finne kandidater, er det uklart når en ny stortingspresident er på plass.

– Vi håper hun kommer på plass så fort som mulig, og ambisjonen bør vel være at vi får valgt en stortingspresident i løpet av slutten av denne uka, sier Aukrust.

Det til tross for at Stenseng tidligere mandag sa til TV 2 at de jobbet med å få på plass en ny president til tirsdag.

– Nå er det mandag halv fire og vi har ikke kandidat nå. Som sagt ambisjonen er at det kommer mot slutten av uka, sier han.

Relatert