ÉN AV TRE: Tre gullfisk, den ene på ett kilo, ble funnet i Gillvannet i Kristiansand. Foto: Steven Philip
ÉN AV TRE: Tre gullfisk, den ene på ett kilo, ble funnet i Gillvannet i Kristiansand. Foto: Steven Philip

Gjorde sjokkfunn i populært badevann

Hobbyfiskere har satt ut uønskede arter i badevannet. Det har hittil kostet tre millioner – og livet til tusenvis av fisk.

Gillsvannet i Kristiansand er et populært badested på sommeren, og et attraktivt vann for hobbyfiskere.

Innsjøen skal egentlig huse abbor, ål, sjøørret og karpefisken karuss – samt ulike innslag av brakkvannsarter.

Men de siste ukene har nærmere 5000 liter av giften rotenon blitt pøst ut i innsjøen. Formålet er å ta livet av en svært ubuden gjest.

Enkeltpersoner har nemlig satt ut flere uønskede fiskearter i vannet, deriblant gjedde. Hittil har det blitt talt opp om lag 500 stykker.

– Det å sette ut fremmed fisk i et slikt område er alvorlig miljøkriminalitet. Enkeltmenneskers egoistiske holdning ødelegger for det store samfunnet, sier fiskeforvalter Frode Kroglund hos Statsforvalteren i Agder.

IDYLL: Gillsvannet i Kristiansand. Foto: FKROGLUND
IDYLL: Gillsvannet i Kristiansand. Foto: FKROGLUND

Saken ble først omtalt i Fædrelandsvennen.

Kan straffeforfølges

Til TV 2 forteller han at gjeddebestanden i vannet kunne ha truet to viktige lakseelver dersom det ikke hadde blitt gjort tiltak.

Og tiltaket har kostet tre millioner kroner.

– Hadde vi visst hvem som har satt ut fisk i Gillsvannet, kunne man argumentert med fengsel inntil fem år. Det er en kriminell handling.

Død fisk hentet opp fra innsjøen. Foto: Statsforvalteren i Agder
Død fisk hentet opp fra innsjøen. Foto: Statsforvalteren i Agder

Fant gullfisk

Da giften spredte seg i innsjøen, og liv begynte å ebbe ut, dukket en ny overraskelse opp på vannoverflaten.

Tre gullfisker.

– Det kom som et sjokk, og det demonstrerer hvordan enkeltmennesker har valgt å sette ut disse fremmede fiskeartene i vannet. Noen henter fisk fra andre steder, og transporterer de til Gillsvannet. Kun for å få morsom fisk på kroken, sier han, og opplyser at den ene veide ett kilo.

Kroglund mener at gullfiskfunnet illustrerer den enorme trangen til personer han mener er sportsfiskere.

Han ramser opp fiskearter som er satt ut av enkeltpersoner: Gjedde, suter, sørv og gullfisk.

– Har giften tatt livet av alle artene?

– Ulike arter vil ha ulik toleranse, så det kan teoretisk tenkes at karuss overlever. Og muligens suter, men det får tiden vise.

– All gjedde, abbor, ål og sjøørret dør. Og gullfisk, tydeligvis.

Kroglund forklarer at gullfisken som er satt ut i innsjøen trolig er gullvederbuk eller sølvkaruss.

Gullfisken, trolig en sølvkaruss, ved siden av en vanlig karuss. Foto: Vidar Christiansen
Gullfisken, trolig en sølvkaruss, ved siden av en vanlig karuss. Foto: Vidar Christiansen

Håper lokalmiljøet vil ta ansvar

– Vil giften påvirke badevannet til våren?

– Rotenon er en plantegift som dreper fisk. Den fortynnes og brytes ned raskt, så når våren kommer vil ikke vannet være giftig. De ønskede artene vil på nytt komme til innsjøen, og så får vi tilbake det opprinnelige samfunnet.

Avslutningsvis håper Kroglund at medieomtalen omkring de uønskede artene vil være avskrekkende for de det gjelder.

– Det er fysisk umulig å gjøre noen andre tiltak enn å håpe at lokalmiljøet forstår at det er en uakseptabel handling.

Relatert