MUNNBIND IGJEN: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at vi igjen tar frem munnbindet. Foto: Truls Aagedal / TV 2
MUNNBIND IGJEN: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at vi igjen tar frem munnbindet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Anbefaler bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde meteren

Helsemyndighetene anbefaler å innføre bruk av munnbind innendørs hvis det ikke er mulig å holde avstand til andre.

Helsemyndighetene har publisert sine faglige råd, som de har gitt til regjeringen.

I de faglige rådene har de blant annet vurdert bruk av koronasertifikat og innreisereglene, samt nasjonale tiltak.

Både FHI og Helsedirektoratet opplyser at de mener befolkningen bør bli anbefalt å bruke munnbind innendørs der det ikke er mulig å holde meteren til andre.

Helsedirektoratet mener også at man må innføre karantenekrav for husstandsmedlemmer, uavhengig av vaksinestatus.

Helsedirektoratet anbefaler også at koronapass kan brukes på arrangementer og serveringssteder av fullvaksinerte over 16 år.

Helsemyndighetene opplyser at smittesituasjonen tilsier ingen lettelser av innreisetiltakene nå, men de sier det er mulig å gjøre justeringer.

Ifølge Helsedirektoratet risikerer man å komme i en situasjon med kapasitetsbrist i helsetjenesten.

Dette kommer også fram de faglige rådene til regjeringen:

  • Helsedirektoratet vurderer at utviklingen er alvorlig, og at vi risikerer å komme i situasjon med kapasitetsbrist i helsetjenesten. Det er derfor viktig at tiltakspakkene som innføres i kommunene nå er tilstrekkelige og innføres raskt. Dersom de ikke er det, vil det om kort tid kunne måtte innføres enda mer inngripende tiltak.
  • Helsedirektoratet anbefaler at det utredes om koronasertifikatet kan tas i bruk innenlands for å forebygge smittespredning og nedstengninger. FHI anbefaler at bruken «raskt utredes».
  • Helsedirektoratet anbefaler at smittekarantene re-innføres for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære uavhengig av vaksinasjonsstatus
  • FHI anbefaler at befolkningen oppfordres til å holde avstand til andre der det er mulig, velge hjemmekontor der det er mulig og redusere antallet nære kontakter der det er mulig
  • FHI anbefaler jevnlig testing av alle ansatte ved helsetjenester og skoler i kommuner med utfordrende smittesiutasjon
  • Lettelser i forbindelse med bruk av koronasertifikat bør knyttes til full beskyttelse, det vil si fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19-sykdom i løpet av de siste 12 måneder. Delvaksinasjon bør ikke lenger gi adgang på linje med full beskyttelse, opplyser Helsedirektoratet.
  • Helsedirektoratet vurderer at det kan være mest aktuelt for kommunene å vedta bruk av koronasertifikat lokalt i følgende sammenhenger: Arrangementer på offentlig sted, serveringssteder, eventuelt med serveringssteder med skjenkebevilling
  • I tilfelle av en mer alvorlig smittesituasjon åpner vi også for bruk ved andre arenaer inkludert treningssentre, svømmehall, kini, teater og så videre, opplyser helsedirektoratet.
  • Helsedirektoratet anbefaler at personer under 16 år får fritak fra å vise koronasertifikat.
  • Helsedirektoratet anbefaler at de kommunene som innfører begrensninger for arrangementer/arenaer som primært er beregnet på barn og unge under 18 år ikke stiller krav om koronasertifikat.

Østerrike stenger ned: – Er nesten tilbake til mars 2020

Relatert