REDEGJORDE: Eva Kristin Hansen (Ap) da hun møtte pressen, etter at hun hadde redegjort for pendlerbolig-saken for de parlamentariske lederne på Stortinget torsdag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
REDEGJORDE: Eva Kristin Hansen (Ap) da hun møtte pressen, etter at hun hadde redegjort for pendlerbolig-saken for de parlamentariske lederne på Stortinget torsdag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Slik forklarer Hansen pendlerbolig-skandalen – Jeg burde gjort mer

I en skriftlig redegjørelse forteller stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) om hva hun mener skjedde da hun hadde pendlerbolig i strid med Stortingets regelverk.

Onsdag avslørte Adressa at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) må føye seg i rekken politikere som har brutt Stortingets regelverk for pendlerbolig.

Torsdag forklarte Hansen seg om saken til de parlamentariske lederne på Stortinget bak lukkede dører. Der ble det vedtatt at Hansen skal gi skriftlig svar til Stortinget. Senere torsdag kveld trakk hun seg fra vervet som stortingspresident.

I den skriftlige redegjørelsen, forklarer Hansen hva hun mener skjedde, da hun hadde pendlerboligen.

– Jeg vil beklage situasjonen som har oppstått ved at jeg skal ha feiltolket regelverket om pendlerboliger og dermed brutt regelverket, skriver Hansen i et brevet som er offentliggjort på Stortingets sider.

– Det er spesielt ubehagelig fordi jeg som Stortingets øverste tillitsvalgte har et særlig ansvar for å ha orden i egne saker. Dette er smertefullt fordi det rammer Stortinget og alle som har virke her.

Etter samlivsbrudd

Hansen forklarer at hun hadde stortingshybelen fra 2005 til 2017. Hun leide boligen i Trondheim fra 2011, etter et samlivsbrudd.

Hun skriver at leieforholdet i Trondheim var et ordinært kontraktfestet leieforhold.

– Jeg har dokumentert at jeg betalte månedlig husleie hele perioden. Jeg bodde i leiligheten da jeg var i Trondheim. Den var, som det står i folkeregisterloven, en bolig jeg disponerte til privat bruk, skriver Hansen.

Høsten 2014 kjøpte hun seg inn i huset til ektemannen i Ski.

– Jeg etablerte meg ikke fast i boligen i Ski. Disse stedene jeg og min ektemann bodde på, var min faste og folkeregistrerte bolig i Trondheim, stortingshybelen i Oslo og min ektemanns primærbolig i Ski.

Hun skriver at hun ikke har leid ut noen av boligene.

– Jeg har hatt faste boutgifter for boligene i Trondheim og i Ski, i tillegg til mindre husholdningsutgifter på stortingshybelen som jeg har disponert vederlagsfritt.

– Selvsagt å være folkeregistret i Trondheim

På grunn av Hansens politiske verv i Sør-Trøndelag, skriver hun at det var naturlig for henne å beholde den folkeregistrerte adressen i Trondheim.

I 2013 fikk hun igjen innvilget pendlerbolig i Oslo, mens leiligheten i Trondheim var hennes folkeregistrerte hjem.

Ettersom hun aldri flyttet helt inn i boligen i Ski, skriver hun at hun aldri var inne på tanken å melde flytting til Nordre Follo.

– Jeg forholdt meg til at Trondheim fortsatt var min hjemkommune, i henhold til folkeregisterloven.

Beslutningen om å til slutt melde flytting og si opp pendlerboligen var motivert av private forhold, ifølge Hansen.

– Jeg hadde ikke noen mistanke om at jeg hadde brutt noen regler til da.

Hun skriver at hun først da saken kom opp tidlig denne uken, ble klar over at hun kunne ha tatt feil.

– Dette er en erkjennelse jeg har mottatt med sjokk fordi jeg ikke hadde tenkt tanken på at jeg kunne ha brutt reglene, skriver Hansen.

– Burde orientert om boligen i Ski

Hansen sier at hun i sin dialog med Stortingets administrasjon denne uka ble kjent med at administrasjonen siden 2009 har praktisert reglene for pendlerboliger på en ny måte.

Praktiseringen innebærer at det ikke gis pendlerbolig dersom man disponerer bolig innenfor 40 km kjørelengde selv om man er folkeregistrert i henhold Folkeregisterloven og har hatt hovedbolig på det stedet man er innvalgt fra.

Hansen skriver videre at hun ikke var kjent med tolkningen av regelverket som innebærer at folkeregistrert hjemstedsadresse før innvalg til Stortinget ikke lenger gjelder som eget selvstendig grunnlag.

– Dette var jeg ikke kjent med. Jeg har trodd at jeg fulgte reglene. Jeg ser i ettertid at jeg burde gjort mer for aktivt å forsikre meg om at min forståelse av reglene var riktig, skriver hun.

Hun erkjenner at hun skulle ha orientert om boligkjøpet i Nordre Follo.

– I dag ser jeg at det var en feilvurdering som jeg ikke kan annet enn beklage, skriver hun.

214.000 kroner

Frp har spurt Hansen om hun kjente til da hun ble valgt som stortingspresident og varslet at det skal ryddes opp i stortingspolitikernes ordninger, at hun selv hadde brutt regelverket på pendlerbolig. Dette svarer Hansen «nei» til.

Oppsummert kjøpte Hansen halvparten av mannens bolig i Ski høsten 2014. I oktober 2017 sa hun opp pendlerboligen. I årene fra 2015 til 2017 er summen av boligfordelen 214.000 kroner, ifølge en utregning fra Adressa.

Det er i disse årene Stortingets administrasjon mener Hansen ikke lenger hadde rett på pendlerbolig.

Relatert