LØSLATT: I juni ble Viggo Kristiansen løslatt fra Ila fengsel i Bærum i juni, fire måneder etter at saken ble besluttet gjenåpnet. Foto: Frode Sunde / TV 2
LØSLATT: I juni ble Viggo Kristiansen løslatt fra Ila fengsel i Bærum i juni, fire måneder etter at saken ble besluttet gjenåpnet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Baneheia-saken:

Slik reagerer Kristiansen på den siste utviklingen

Viggo Kristiansen synes lite om medieoppslagene som nå er om Baneheia-saken. Han vil at politiet skal få jobbe i fred uten at det lekker ut nye opplysninger om etterforskningen.

Det opplyser Terje Helland, som er tett på Viggo Kristiansen gjennom arbeidet i støttegruppa som i mange år har jobbet for å få Baneheia-saken gjenåpnet.

I februar vant Kristiansen frem da Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å gjenåpne dommen han fikk på 21 års forvaring for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i 2000.

Kristiansen har hele veien nektet enhver befatning med ugjerningene, og han har sagt at hans daværende bestekamerat, Jan Helge Andersen, uriktig har trukket ham inn i saken.

AVHØRT: Jan Helge Andersen har vært i avhør over tre dager. Politiet har planer om å gjøre flere avhør med ham. Foto: Privat
AVHØRT: Jan Helge Andersen har vært i avhør over tre dager. Politiet har planer om å gjøre flere avhør med ham. Foto: Privat

Andersen har hele veien hevdet at han ble truet av Kristiansen til å begå ugjerningene.

Etter gjenåpningen har Oslo politidistrikt gjennomført en ny, omfattende etterforskning av den mer enn 21 år gamle saken.

Konfrontert med nye funn

Den siste tiden har flere nye detaljer om etterforskningen nådd offentligheten.

Terje Helland sier at Viggo Kristiansen gjennom 21 år har opplevd at mediedekningen har hatt en slagside i hans disfavør og at «urettferdighet er blitt en normaltilstand».

Oppleves uvant

Kristiansen og hans støttespillere synes pressen også inntil det siste har rapportert på en skjev og ufordelaktig måte knyttet til saken.

– Når det nå synes som om oppmerksomheten rettes litt bort fra ham, så synes han mest av alt at dette er uvant.

STØTTESPILLER: Terje Helland har tett kontakt med Viggo Kristiansen. Foto: Kristian Myhre / TV 2
STØTTESPILLER: Terje Helland har tett kontakt med Viggo Kristiansen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Det skrives mye om Jan Helge Andersen nå. Hva tenker han om det?

– Viggo Kristiansen synes ikke noe om alle medieoppslagene som nå er i saken. Han er opptatt av at politiet nå må få jobbe i fred til de får en avslutning på saken.

Det er uklart hvordan politiet vurderer de nye opplysningene knyttet til Jan Helge Andersen.

Ifølge TV 2s opplysninger er politiet i den avsluttende fasen av etterforskningen av Baneheia-saken. Til slutt skal Riksadvokaten ta stilling til om Kristiansen skal frifinnes eller tiltales på nytt.

– Hvordan oppleves ventetiden?

– Det går greit. Men, det er klart at det skal bli godt å få den endelige bekreftelsen i form av en frifinnelse, sier Helland.

Relatert