VAKSINE: Kommunene jobber på spreng med å vaksinere eldre med en tredje dose. FHI utreder også i hvilken rekkefølge personer mellom 18 og 64 år skal prioriteres. Foto: Truls Aagedal / TV 2
VAKSINE: Kommunene jobber på spreng med å vaksinere eldre med en tredje dose. FHI utreder også i hvilken rekkefølge personer mellom 18 og 64 år skal prioriteres. Foto: Truls Aagedal / TV 2

FHI: – Vi vet ikke veldig mye om effekten av en oppfriskningsdose

Ett av de viktigste tiltakene for å snu koronautviklingen, er å vaksinere de over 65 år med tredje dose. Snart står resten av befolkningen også for tur – til tross for at effektene er usikre.

Alt tyder på at vi ikke var forberedt på hvor raskt smittespredningen skulle komme til å øke i samfunnet i høst.

I oktober rigget kommunene opp til massevaksinasjon på ny, men denne gangen var det influensavaksinen som skulle settes.

Smittespredningen av korona i samfunnet var lav. Nærmere 90 prosent av den voksne befolkningen var dessuten beskyttet gjennom vaksine eller immunitet etter å ha vært smittet.

Da smittespredningen plutselig skjøt fart igjen, var det en tungrodd operasjon å snu om prioriteringen.

Mistet effekt raskere enn forutsett

– Vi gjorde det nok litt vanskelig for kommunene. Vi prioriterte å gi influensavaksine før oppfriskningsdose av koronavaksinen, og så forandret vi på rekkefølgen. Da tar det tid å snu om, sier overlege Are Berg i FHI.

Gitt smittesituasjonen vi nå står i, skulle Berg sett at vi hadde kommet lenger med å gi eldre over 65 år en tredje dose.

– Vi visste ikke nok om avtakende vaksineeffekt blant de eldste, og det skjedde kanskje også litt raskere enn vi hadde tenkt. Nå prøver vi å bøte på det med en oppfriskningsdose og gjør alt vi kan for å ta igjen det tapte.

BESKYTTE: Are Berg, overlege i FHI, sier at tredje dose er blant de viktigste tiltakene for å beskytte eldre mot alvorlig sykdom og død. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2
BESKYTTE: Are Berg, overlege i FHI, sier at tredje dose er blant de viktigste tiltakene for å beskytte eldre mot alvorlig sykdom og død. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

Kan ikke redde alle

Den siste tiden har vært preget av smitterekorder og høye innleggelsestall. Forrige uke ble det varslet om rekordmange utbrudd i sykehjem og sykehus, og det var en klar stigning i antall dødsfall.

FHIs ukesrapport slo fast alvoret.

«Blant de eldste er situasjonen mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021», skrev de.

– Det viktigste vi gjør akkurat nå for å beskytte de eldste, som vi vet har større risiko for innleggelse og død, er å tilby de en oppfriskningsdose, sier Berg.

Samtidig er han klar på at vi ikke kan redde alle.

– Sykehjemsbeboere er skrøpelige i utgangspunktet, og de vil alltid være i en viss risiko. Vi kan ikke vaksinere oss ut av all sykdom. De aller eldste skal kanskje heller ikke ha en oppfriskningsdose, for de er på tampen av livet uansett, sier Berg.

I tillegg til å tilby tredje dose til eldre, anbefales også helsepersonell en oppfriskningsdose. Dette er for å hindre at smitte lekker inn til de eldre på sykehjem.

TILTAK: Bergen har innført påbud om munnbind innendørs på offentlige steder hvor man ikke kan holde avstand. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
TILTAK: Bergen har innført påbud om munnbind innendørs på offentlige steder hvor man ikke kan holde avstand. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Ukjent effekt

– Det er mange som er innlagt på sykehus nå. Kunne de blitt reddet dersom dere hadde tilbudt dem en tredje dose tidligere?

– Det er vanskelig å si, for så enkelt er det ikke, sier han

Han viser til at FHI «ikke vet veldig mye om effekten av en oppfriskningsdose» ennå.

– Vi vet at det har effekt, men hvor stor og langvarig den er, det vet vi ikke nok om, sier overlegen.

Fra før er det kjent at det var faglig uenighet innad i FHI vedrørende hvorvidt alle mellom 18 og 64 år skulle anbefales en tredje dose. Uenigheten begrunnes med at kunnskapsgrunnlaget er for svakt til å vurdere nytten mot risikoen i disse aldersgruppene.

FHI konkluderte med å anbefale, og i forrige uke besluttet regjeringen at alle over 18 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose når det har gått minst seks måneder etter andre vaksinedosen.

Nå jobber FHI på spreng med å lage en liste over hvem som skal prioriteres.

Smitten lekker ut

Berg forteller at FHI allerede er godt i gang med å vurdere hvordan en tredje dose skal prioriteres til voksne under 65 år med underliggende sykdommer.

– Vi prioriterer de aller eldste, og deretter personer under 65 år med underliggende sykdommer. Gjennomsnittsalderen for fullvaksinerte som har behov for innleggelse er 77 år, så å beskytte de eldste er aller viktigst, sier overlegen.

– Er vaksinasjon viktigere enn tiltak?

– Det er ett av flere tiltak som beskytter de eldste. Det andre er å bremse smittespredningen generelt. Smitten lekker over til sårbare og uvaksinerte, derfor er det å bremse smittespredning å beskytte oss alle, sier han.

Så langt har 220.000 personer over 65 år fått oppfriskningsdose, ifølge FHI.

– Vi håper at det blir ganske mange flere i de nærmeste ukene, sier Berg.

BEDRE FORUTSETNIGER: Avdelingsleder i FHI, Line Vold, mener vi har bedre forutsetninger for å snu smitteutviklingen nå enn før. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
BEDRE FORUTSETNIGER: Avdelingsleder i FHI, Line Vold, mener vi har bedre forutsetninger for å snu smitteutviklingen nå enn før. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Skal mindre til

Line Vold, som er avdelingsdirektør i FHI, tror det blir lettere å snu smittespredningen nå som det er så god vaksinedekning i befolkningen.

– Vi tar i bruk ulike tiltak, men de er generelt mindre inngripende enn det vi hadde før vi fikk vaksinene. Det er fordi vi tror det skal mindre til for å snu utviklingen nå, nå som befolkningen er så godt gjennomvaksinert, sier hun.

– Men hvordan kan dere vite at det er enklere å snu smittetrenden nå, enn det har vært tidligere?

– Det er fordi vi har så høy immunitet i befolkningen, som bidrar til at vi klarer å snu utviklingen lettere enn om vi ikke hadde vaksinene, sier Vold.

Relatert