KRITISK: Professor Hans Fredrik Marthinussen ved det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen mener Økokrim bør åpne etterforskning mot Stortingspresidenten. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
KRITISK: Professor Hans Fredrik Marthinussen ved det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen mener Økokrim bør åpne etterforskning mot Stortingspresidenten. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

PEndlerbolig-avsløringene:

Mener politiet bør etterforske Hansen

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener saken om stortingspresidentens pendlerbolig er helt unik, og at den bør etterforskes av politiet.

– Dette synes jeg er en sak som politiet, altså Økokrim, bør etterforske, sier jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen.

Tirsdag ble det kjent at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) har holdt tilbake opplysninger om hvor hun bodde til Stortinget, og dermed fått en pendlerbolig hun ikke hadde krav på.

I 2014 kjøpte Eva Kristin Hansen et hus i Ski, rett utenfor Oslo. Hun flyttet også inn i huset sammen mannen sin.

Først tre år senere, i 2017, opplyste hun Stortinget om dette.

Frem til da hadde hun oppgitt at adressen hennes var Trond Giskes leilighet i Trondheim, der hun leide en hybel.

– Unik sak

I sommer avslørte Aftenposten at en rekke stortingspolitikere har fått bo gratis i pendlerboliger de ikke har hatt krav på. Tidligere barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var en av dem. 18. september trakk han seg både som partileder og statsråd.

Marthinussen mener at saken til stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) skiller seg ut fra alle de andre pendlerbolig-sakene.

– Dette er en helt annen type sak. For de andre så har det dreid seg om folkeregistrering. De fleste andre har vært åpne med Stortinget om bosituasjonen sin. Denne saken er derfor mye mer rett frem enn de andre sakene, sier Marthinussen.

STORTINGSPRESIDENT: Eva Kristin Hansen (Ap) er nyvalgt Stortingspresident. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
STORTINGSPRESIDENT: Eva Kristin Hansen (Ap) er nyvalgt Stortingspresident. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, sa Eva Kristin Hansen i en epost til Adresseavisen via sin rådgiver tirsdag ettermiddag.

Økokrim sier til TV 2 at de ikke ønsker å kommentere enkeltsaker, men bekrefter at de følger med på informasjon som kommer frem i denne saken gjennom mediene.

– Økokrim følger naturligvis med på den informasjon som fremkommer i offentligheten rundt disse sakene, herunder informasjonen rundt stortingspresident Hansen, sier Pål Lønseth, sjef Økokrim.

– Må etterforskes som bedrageri

For at en stortingsrepresentant skal ha krav på pendlerbolig, er det et krav om at personen bor minst 40 kilometer fra Oslo.

– Stortingets retningslinjer om pendlerbolig, som knapt kan kalles noe regelverk, har kun ett krav. Det kravet har stortingspresidenten brutt, sier Marthinussen.

Det mener han kan være et bedrageri, som politiet bør etterforske.

– Spørsmålet er om hun har begått et bedrageri ved å bevisst eller grovt uaktsomt holde tilbake informasjon fra Stortinget, sier Marthinussen.

– Ikke brudd på skattereglene

TV 2 har vært i kontakt med flere skattejurister om saken. De er samstemte om at ingenting tyder på at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) har brutt norske skatteregler.

– Hvis leiligheten hun har leid av Trond Giske er i den samme kommunen som hun bodde i da hun tiltrådte Stortinget, så er det slik jeg tolker reglene ikke et brudd på skattereglene, sier advokat og partner i PwC, Torbjørn Stokke.

Stokke har tidligere vært kontorsjef i Skatteetaten.

Hans Fredrik Marthinussen mener problemet ligger et annet sted:

– Det er rett og slett at hun ikke har fortalt Stortinget at hun har flyttet til et sted så nærme Oslo at hun ikke har krav på pendlerbolig, sier Hans Fredrik Marthinussen og fortsetter:

–Så er hun jo stortingspresident og har ansvar for å rydde opp i alt dette rotet. Det kan man jo spørre seg om man har den nødvendige tilliten til.

Pål Lønseth i Økokrim sier at de i disse sakene har en nær dialog med skattemyndighetene.

– Sakene rundt pendlerboliger er nært knyttet til skattemessige forhold. Her som i andre saker som berører skattemessige forhold har vi en nær dialog med skattemyndighetene, sier Lønseth.

Relatert