HØYTIDELIG: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) ankommer Pentagon og blir tatt imot av USAs forsvarsminister Lloyd Austin Foto: Mathias Ask / TV 2
HØYTIDELIG: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) ankommer Pentagon og blir tatt imot av USAs forsvarsminister Lloyd Austin Foto: Mathias Ask / TV 2

Måtte redegjøre for deltagelse på atomforbud-konferanse

ARLINGTON, VIRGINIA (TV 2): Norge fikk skryt av USAs forsvarsminister for å være NATOs øyne og ører i nordområdene. Men forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) måtte også forklare hvorfor regjeringen ønsker å delta på en FN-konferanse om forbud mot atomvåpen neste år.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) ble tatt imot av sin amerikanske kollega Lloyd Austin på trappen utenfor Pentagon mens US Air Force band spilte både «Ja, vi elsker» og «The star-spangled banner».

Men selv om Austin roste forsvarssamarbeidet med Norge i en uttalelse etter møtet, innrømmer Enoksen at samtalen også dreide seg om den norske regjeringens beslutning om å delta som observatør på en FN-konferanse neste år for land som har sluttet seg til et forbud mot atomvåpen.

Dette bryter med linjen til Erna Solbergs regjering. Flere NATO-land, deriblant USA, er misfornøyde med avgjørelsen.

– Det ble et tema. Og det var ikke overraskende at det ble tatt opp, sier Enoksen til TV 2.

Han sier at den norske posisjonen er å styrke arbeidet med nedrustning.

– Det vurderer vi også å gjøre ved å delta som observatør på dette møtet. Men så har jeg også invitert til nærmere samarbeid om nedrustning med USA, og også med andre allierte for å styrke arbeidet med nedrustning innad i NATO, sier Enoksen til TV 2.

– Følte du at det var forståelse for regjeringens posisjon hos forsvarsministeren?

– Det jeg opplevde forståelse for, det var å videreføre et styrket arbeid om nedrustning. Det er også i USAs ønske og i NATOs ønske. Og det opplevde jeg forståelse for.

– Men akkurat det med å være observatør på disse møtene?

– Nei, det har vel flere land gitt uttrykk for at de ikke synes er noen god idé, sier Enoksen.

– Fullt og helt bak NATO

Traktaten om atomvåpenforbudet ble vedtatt i FNs generalforsamling i 2017, og samme år gikk Nobels Fredspris til ICAN, den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, for deres rolle under forhandlingene.

NATO mener at forbudet kun vil føre til ensidig nedrustning og har derfor bestemt seg for å stå utenfor avtalen. Under alliansens forsvarsministermøte i slutten av oktober sa generalsekretær Jens Stoltenberg til VG at regjeringens avgjørelse «ikke er veien å gå».

Men Enoksen sier til TV 2 at han ikke ser noen motsetning mellom å være NATO-medlem og å delta på møtet som observatør.

– Norge vil ikke undertegne denne avtalen så vi står fullt og helt bak NATOs linje, men samtidig bør det være mulig å følge utviklingen på nedrustning på andre områder, sier han.

Pentagon hadde hentet frem det norske flagget i anledning forsvarsministerens besøk. Foto: Mathias Ask / TV 2
Pentagon hadde hentet frem det norske flagget i anledning forsvarsministerens besøk. Foto: Mathias Ask / TV 2

Øyne og ører i nord

I en uttalelse fra Pentagon etter møtet roste den amerikanske forsvarsministeren Norge for å være NATOs øyne og ører i nordområdene. Enoksen sier han tolker uttalelsen som et signal om at Norge spiller en viktig rolle innad i NATO når det gjelder forholdet til Russland.

– Det er jo blant annet den kompetansen og kunnskapen vi har om hva som skjer i nord og hvordan utviklingen i Russland er. Vi ønsker å ha både dialog med Russland, samtidig så er det jo sånn at den norske regjeringen ønsker å bygge opp forsvaret i nord. Det er jo i bakgrunn i den situasjonen vi ser.

– Å ha forsvar er alltid en balansegang mellom avskrekking og avspenning. Det å ha dialog og sørge for avspenning er et viktig bidrag for oss inn i NATO-alliansen, sier Enoksen.

Relatert