I BUDSJETTFORHANDLINGER: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski startet mandag budsjettforhandlinger med finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) og Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Torstein Bøe / NTB
I BUDSJETTFORHANDLINGER: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski startet mandag budsjettforhandlinger med finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) og Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Torstein Bøe / NTB

Kilder til TV 2: Første budsjettskisse er levert til SV

Forhandlingspartene møttes til et kort møte tirsdag kveld.

Regjeringspartiene har levert en første skisse til SV i budsjettforhandlingene, opplyser kilder til TV 2. Partiene mener å ha kommet SV noe i møte på klima og fordeling.

Tirsdag kveld møttes forhandlingspartene rundt klokken 20.00. Etter kort tid var møtet ferdig.

– Vi jobber oss godt gjennom ulike temaer, sa Sigbjørn Gjelsvik, forhandlingsleder for Senterpartiet, på vei ut av kveldens forhandlinger.

Startet mandag

Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og SV startet mandag. Samme dag la SV frem sitt alternative budsjett.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, innledet med å peke på reduksjon av klimagassutslipp som et av budsjettets viktigste formål.

– Vi satser på miljø og rettferdighet, og bygger Norge grønt, sa hun.

– Vi skal omfordele rikdom og spre makta. Det er det SV representerer i norsk politikk. En politikk for de mange, og ikke for de få, sa Kaski.

Store skattegrep

SV har foreslått å flytte på titalls milliarder kroner i sitt alternative budsjettopplegg, som blant annet inkluderer en ny omstillingsavgift for norsk sokkel som vil koste oljeselskapene 43 milliarder kroner i året når den er fullt innfaset.

I tillegg vil SV øke andre skatter og avgifter med 29,5 milliarder kroner påløpt. Det er 22,9 milliarder kroner mer enn Ap og Sp har lagt opp til i sine forslag til budsjettendringer.

De tre partiene er likevel enige om at inntektsskatten skal økes for de som tjener mest, og at formuesskatten og utbytteskatten skal opp.

Nekter å innfri Støres valgløfter

Det SV derimot ikke vil gjøre i forhandlingene, er å bruke krefter i forhandlingene på å innfri valgløfter som Ap og Sp har kommet med selv, men som de ikke har fulgt opp i sitt budsjettforslag.

Da SV mandag la fram sitt alternative budsjettopplegg, trakk partileder Audun Lysbakken fram feriepenger på dagpenger som eksempel.

– Vår jobb er å legge fram krav regjeringen ikke har lovet å gjennomføre, sa Lysbakken.

SV har også foreslått å øke CO2-avgiften med 50 prosent neste år, fra dagens nivå på om lag 590 kroner. Ap og Sp har til sammenligning foreslått å øke CO2-avgiften med 28 prosent.

Samtidig vil SV at inntekter fra CO2-avgiften skal brukes på en grønn folkebonus til alle over 17 år som tjener 500.000 kroner eller mindre.

Partiet vil også kutte 30,7 milliarder kroner i fossile satsinger.

Relatert