St. Olavs Hospital: – Vi har aldri hatt så mange koronasyke ansatte

Mandag er det rekordmange pasienter innlagt med korona ved St. Olavs hospital i Trondheim. Nå tar sykehuset grep for å håndtere situasjonen.

Antall innlagte med korona på sykehuset økte fra 16 i helgen til 21 mandag. Seks av disse ligger på intensivavdeling, hvorav fem på respirator.

– Dette kommer på toppen av et fullt sykehus generelt og veldig mange ansatte som er syke. Både fordi de har korona og andre luftveissykdommer. Nå må vi gå til det skrittet hvor vi utsette alle operasjoner som forutsetter innleggelse, og som kan vente, sier direktør Grethe Aasved til TV 2.

I tillegg utsettes en del polikliniske konsultasjoner og dagkirurgiske inngrep. Direktøren understreker at utsettelsene ikke gjelder hasteoperajoner.

– Det er mange pasienter som får beskjeden om utsettelse. Vi gjør en medisinskfaglig vurdering av hver pasient, så vi utsetter ikke noen for en farlig situasjon, sier hun.

Pasienter som blir berørt av utsettelse og endringer, blir kontaktet av sykehuset, og trenger derfor ikke selv å ta kontakt med sykehuset.

– Dobling av sykefravær

I tillegg til mange ikoronapasienter, er også 21 barn innlagt med RS-virus.

Direktøren forteller at hun er bekymret for de ansatte ved sykehuset.

– Dette er veldig krevende for de ansatte og jeg er bekymret for situasjon deres. De strekker seg veldig langt. Vi har så høyt sykefravær og vi har ikke mange ansatte å ta av, sier Aasved.

Direktøren forteller at hun anslår at sykefraværet er doblet sammenlignet med en normalsituasjon.

– Vi har et skyhøyt sykefravær, og vi har aldri hatt så mange koronasyke ansatte, sier hun.

Direktøren etterlyser nå koronatiltak som kan snu smitte- og sykdomsutviklingen.

– Jeg er opptatt av at det kommer tiltak som virker. Vi tåler ikke flere ansatte som er syke og mer fulle sykehus. Vi håper at situasjonen bedrer seg i samfunnet rundt oss, sier Aasved.

I helgen ble det registret 515 smittetilfeller i Trondheim.

KREVENDE: St. Olavs hospital står i en krevende situasjon med rekordmange pasienter innlagt med korona og høyt sykefravær. Foto: Annika Byrde / NTB
KREVENDE: St. Olavs hospital står i en krevende situasjon med rekordmange pasienter innlagt med korona og høyt sykefravær. Foto: Annika Byrde / NTB

Stort press på sykehuset

St. Olavs Hospital har også etablert et nytt sengetun slik at de kan ta imot flere koronapasienter fremover.

– Vi må flytte personell fra de kirurgiske planlagte operasjonene over til overvåkning og sengeposter, sier Aasved.

St. Olavs hospital hadde mandag beredskapsmøter for å gjennomgå opptrappingsplanene for fullt sykehus og stadig flere covid-19-pasienter.

For to uker gikk sykehuset inn i gul beredskap. og utsatt mange planlagte operasjoner for å kunne stå klare for denne situasjonen.

Både økt antall RS-syke barn, og flere med normal influensasykdom legger ytterligere press på avdelingene.

Mandag var 225 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 35 pasienter fra fredag.

Flere sykehus i Norge står i en kritisk situasjon. Fredag sendte Norsk Sykepleierforbund et brev til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og ba om et hastemøte om situasjonen.

Dette er de nye tiltakene

  • En del dagkirurgiske inngrep som kan vente, utsettes.
  • En del polikliniske konsultasjoner som kan vente, utsettes.
  • Opprettelse av nye sengeposter for å øke kapasiteten for infeksjonspasienter og andre indremedisinske pasienter.
  • Flytting av personell på tvers av avdelinger for å sikre tilstrekkelig bemanning der det trengs.
  • Økt overvåkningskapasitet.
  • Utsettelse av noen permisjoner og kursdeltakelse for å frigjøre personell.
  • Leger som delvis jobber på NTNU fristilles fra buniversitetet for å bistå i klinisk virksomhet.
  • Videreføring av tiltak for å mobilisere personell utenfor sykehuset.

Kilde: St. Olavs hospital

Relatert