BIDRA TIL LETTELSER: Koronasertifikatet skal bidra til å gjøre lettelser i kommuner det er tiltak. Tromsø kommune sier de vil innføre koronapasset senest fredag. Foto: Heiko Junge / NTB
BIDRA TIL LETTELSER: Koronasertifikatet skal bidra til å gjøre lettelser i kommuner det er tiltak. Tromsø kommune sier de vil innføre koronapasset senest fredag. Foto: Heiko Junge / NTB
Koronasertifikat innføres denne uken:

– Livet blir vanskeligere for uvaksinerte

Selv om uvaksinerte kan teste seg til grønt koronasertifikat, kan det oppleves som forskjellsbehandling, sier professor.

I løpet av denne uken kan koronasertifikatet tas i bruk i kommuner som har høy smitte.

Sertifikatet er grønt dersom man er koronavaksinert, har vært covid-19-smittet eller har testet negativt.

I en rapport som ble publisert i mai, kom det fram at det er en rekke etiske problemstillinger knyttet til bruk av koronasertifikat.

Da rapporten ble levert, var det få som hadde tilgang til vaksine. Situasjonen er annerledes nå. Likevel mener en av forfatterne av rapporten at deler av den fortsatt er relevant.

– Livet blir vanskeligere for uvaksinerte når man innfører dokumentasjonskrav for å gå tilgang til goder i samfunnet og få sine rettigheter respektert, sier Bjørn M. Hofmann til TV 2.

Hofmann er professor i medisinsk etikk ved NTNU på Gjøvik og ved Universitetet i Oslo.

VEIEN TIL FRIHET: Vaksinasjon gjør at samfunnet kan holde åpent. Uvaksinerte må teste seg for å få grønt koronasertifikat, som nå snart blant annet skal innføres i Tromsø. Foto: Darko Vojinovic / AP / NTB
VEIEN TIL FRIHET: Vaksinasjon gjør at samfunnet kan holde åpent. Uvaksinerte må teste seg for å få grønt koronasertifikat, som nå snart blant annet skal innføres i Tromsø. Foto: Darko Vojinovic / AP / NTB

Ekskluderende for noen

Han sier at koronasertifikatet trolig ikke oppleves som like ekskluderende nå som tidligere i år, siden tilgangen på koronavaksiner nå er stor.

Likevel kan det oppleves ekskluderende for noen grupper i samfunnet.

– Det kan bli vanskeligere for folk å velge ikke å vaksinere seg. Å innføre koronasertifikat for å få folk til å vaksinere seg, virker ikke veldig fornuftig, da det finnes bedre måter å oppnå det på. Dessuten kan det bli vanskeligere for folk som ikke kan eller bør vaksinere seg av helsemessige grunner, sier Hofmann.

Personer som ikke er vaksinert, kan la seg teste til grønt koronapass, og testkapasiteten i norske kommuner er god.

I og med at tilgangen på vaksiner og tester er god, er det lettere for folk flest å få tilgang på et grønt koronasertifikat.

VAKSINE FORAN SMITTE: Tidligere i år var det et tema at unge kanskje ville la seg smitte for å bli immune. Professor Bjørn M. Hofmann tror unge velger vaksine foran smitte nå. Foto: UiO
VAKSINE FORAN SMITTE: Tidligere i år var det et tema at unge kanskje ville la seg smitte for å bli immune. Professor Bjørn M. Hofmann tror unge velger vaksine foran smitte nå. Foto: UiO

Men det at uvaksinerte må teste seg jevnlig for å kunne få tilgang på for eksempel restauranter, kino og teatre, kan virke belastende.

– Dessuten kan fokuset på sertifikatene være stigmatiserende. Enkelte vil kanskje måtte avstå fra å treffe andre for å beskytte seg selv, selv om de kunne fått sertifikat ved å teste seg. Spørsmålet er om sertifikat og vaksine kan bli en ekstra belastning på toppen av frykten for å bli smittet. Selv om dette neppe er gode argumenter mot sertifikat, må vi ta hensyn til sårbare grupper når vi innfører det, sier Hofmann.

– Det kan dessuten være en utfordring å ha kontroll på når testen går ut og når man må teste seg igjen, sier Hofmann videre.

Et samfunn for alle?

Kommuner som har innført tiltak, kan innføre bruk av koronasertifikat. Foreløpig kan ikke kommuner uten tiltak innføre bruk av koronasertifikat.

Ifølge FHI kan innføringen av koronasertifikat føre til at flere vaksinerer seg, selv om det ikke er målet med tiltaket.

Professor Hofmann sier at det etiske dilemmaet som både gjelder nå og da rapporten ble publisert, er at et sertifikat regulerer tilgang til rettigheter man ellers har krav på. Å innføre et koronasertifikat kan bety at ikke alle kan delta i samfunnet på samme grunnlag.

– Alle borgere skal ha tilgang på de samme grunnleggende rettighetene, slik som bevegelsesfrihet, men med et koronasertifikat innfører man et dokument for å gå tilgang til disse rettighetene.

Det kan være godt begrunnet i krisesituasjoner, men om det videreføres eller anvendes i alminnelige situasjoner kan det medføre en ubegrunnet regulering og reduksjon i borgernes grunnleggende rettigheter, sier han.

Han påpeker at det derfor er viktig at slike eksepsjonelle tiltak ikke videreføres, men avsluttes når de eksepsjonelle tilstandene opphører.

– Ulovlig hensyn

Også lege og professor i helserett Aslak Syse ved Universitetet i Oslo peker på at muligheten for å teste seg er en måte som ikke begrenser bevegelsesfriheten på en diskriminerende måte.

– Når helse- og omsorgsdepartementet utarbeider en forskrift, vil denne både måtte respektere Grunnlovens forbud mot usaklig forskjellsbehandling, være så lite inngripende som mulig og i hovedsak vektlegge frivillighet slik det er lovfestet om bruk av koronapass, sier Syse til TV 2.

RESPEKTERE LOVEN: Jusprofessor Aslak Syse sier at et koronasertifikat må være så lite inngripende som mulig for folk. Foto: UiO
RESPEKTERE LOVEN: Jusprofessor Aslak Syse sier at et koronasertifikat må være så lite inngripende som mulig for folk. Foto: UiO

Syse sier at det er lagt begrensninger til hvilke formål koronasertifikatet kan brukes til.

Det at Tromsø-ordføreren har sagt at koronasertifikat vil øke vaksinasjonsgraden, er ikke det i tråd med det som står i forslaget til midlertidige endringer i smittevernloven, sier Syse.

I forslaget står det at koronasertifikatet «ikke skal bidra til et press for å la seg vaksinere».

– Det er jo nærliggende å tolke dette slik at å innføre koronasertifikat for å insentivere folk til å vaksinere seg, så er det et ulovlig hensyn og en ugyldig forskrift. Men det hørtes ikke slik ut på pressekonferansen nå fredag, sier Syse.

– Det blir et viktig spørsmål om passet vil virke begrensende for personer som ikke bør vaksineres eller av akseptable grunner ikke ønsker å bli vaksinert, sier han også.

Lokale koronapass kan tas i bruk i løpet av denne uken. Tromsø kommune håper å kunne innføre bruken av passet tidligst fredag.

Slik skal koronasertifikatet lokalt fungere

Relatert