MÅ GÅ TIL DOMSTOLEN: Silje Bengtson som overlev de Sleipner-ulykken går til sak mot forsikringsselskapet Skuld som ikke har akseptert erstatningsansvar til tross for en sakkyndigrapport som slår fast at hennes helsetilstand skyldes ulykken i 1999. Foto: Robert Reinlund / TV 2
MÅ GÅ TIL DOMSTOLEN: Silje Bengtson som overlev de Sleipner-ulykken går til sak mot forsikringsselskapet Skuld som ikke har akseptert erstatningsansvar til tross for en sakkyndigrapport som slår fast at hennes helsetilstand skyldes ulykken i 1999. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Silje ble overkjørt – nå krever Forbrukerrådet full opprydning

Forbrukerrådet vil ha lov som beskytter sårbare forbrukere mot mektige forsikringsselskap. Jusprofessor mener rettssikkerheten ikke er god nok.

Silje Bengtson overlevde «Sleipner»-forliset og er i dag 100 prosent ufør. Hun sliter med posttraumatisk stresslidelse etter ulykken, men får ikke erstatning av forsikringsselskapet Skuld, selv om en sakkyndigrapport slår fast at det er en klar årsakssammenheng.

Bengtson og mange andre møter veggen når de forsøker å få utbetalt erstatning fra forsikringsselskapene.

SLOSS MOT OVERMAKTEN: Silje Bengtson er 100 prosent ufør på grunn av Sleipner-ulykken, men forsikringsselskapet Skuld vil ikke gi henne erstatning. Foto: Robert Reinlund / TV 2
SLOSS MOT OVERMAKTEN: Silje Bengtson er 100 prosent ufør på grunn av Sleipner-ulykken, men forsikringsselskapet Skuld vil ikke gi henne erstatning. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Løfter «Silje-saken» til Stortinget

– Forbrukerrådet mener Stortinget må styrke rettssikkerheten for skadelidte som er i konflikt med forsikringsselskaper, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Han har en klar melding til TV 2: Forbrukerrådet vil ta opp Siljes sak med representanter på Stortinget, fastslår Jensen.

I disse dager skal Stortinget behandle ny forsikringsavtalelov, og Jensen mener det er påkrevet at politikerne kjenner sin besøkelsestid. Jensen mener dagens lovverk ikke beskytter sårbare forsikringstakere godt nok i møte med ressurssterke forsikringsselskaper som opptrer kritikkverdig.

LOV MÅ REVIDERES: Jorge Jensen, Fagdirektør i Forbrukerrådet mener forsikringsavtaleloven må gi forbrukere bedre beskyttelse. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
LOV MÅ REVIDERES: Jorge Jensen, Fagdirektør i Forbrukerrådet mener forsikringsavtaleloven må gi forbrukere bedre beskyttelse. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det vi ønsker med det kommende lovarbeidet er å heve beskyttelsen av forbrukere i personforsikringssaker, sier Jensen.

– Trenger fornying

– Det er første gang Silje, som sliter med en posttraumatisk stresslidelse, blir kastet ut i en konflikt mot et ressurssterkt forsikringsselskap som har masse erfaring og ressurser. Da er styrkeforholdet gitt, forklarer Jensen.

STØTTER SILJE: Basert på den kunnskapen Forbrukerrådet har, mener fagdirektøren at saken til Silje Bengtson illustrerer litt av problemene forbrukere møter i denne type forsikringssaker. Foto: Robert Reinlund / TV 2
STØTTER SILJE: Basert på den kunnskapen Forbrukerrådet har, mener fagdirektøren at saken til Silje Bengtson illustrerer litt av problemene forbrukere møter i denne type forsikringssaker. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Forbrukerrådet mener dagens bestemmelser og den måten de behandler personforsikringssaker på, ikke tar høyde for at de forsikrede ofte er i en sårbar situasjon.

Vi trenger en fornying av forsikringsavtaleloven som gjør at sårbare forbrukere blir tatt hensyn til, mener Forbrukerrådet.

– Det innebærer blant annet at selskapene må bidra med å opplyse sakene bedre. Og vi må ha frister som tar hensyn til at vi står overfor sårbare forbrukere, forklarer Jensen.

I saken til Silje Bengtson har hun brukt to år på å fremskaffe alle dokumenter selskapet har etterspurt. Likevel føler hun at hun møtes med taushet og motstand fra Skuld.

MOTPART: Forsikringsselskapet Skuld vil ikke kommentere saken eller svare på spørsmål og viser til at saken skal behandles i domstolen. Foto: Per Haugen / TV 2
MOTPART: Forsikringsselskapet Skuld vil ikke kommentere saken eller svare på spørsmål og viser til at saken skal behandles i domstolen. Foto: Per Haugen / TV 2

For kostbart med rettssak

– Etter min mening er det største problemet at det er for dårlige rettssikkerhetsalternativer i Norge i sakene der en ikke kommer til enighet med et forsikringsselskap, sier jusprofessor Magne Strandberg ved UiB.

KOSTBARE RETTSAKER: Jusprofessor Magne Strandberg mener mange ikke har råd til å ta saken til domstolen. Foto: UiB
KOSTBARE RETTSAKER: Jusprofessor Magne Strandberg mener mange ikke har råd til å ta saken til domstolen. Foto: UiB

Ved uenighet mellom skadelidte og forsikringsselskapet, har den skadelidte i mange tilfeller kun to muligheter: enten å bringe saken inn for domstolen i håp om å vinne frem, eller så må en gi seg eller eventuelt godkjenne det som selskapet presenterer som løsning.

Det er et rettssikkerhetsmessig problem mener Strandberg.

– Det største problemet er at en i mange tilfeller tvinges til å gå til domstolene med saken, og at domstolsbehandlingen er så dyr at de aller fleste mennesker enten ikke har råd til det eller ikke vil ta seg råd til det, sier Strandberg

Skal man ta en sak om erstatning for personskader til domstolen, er man i praksis avhengig av å ha en advokat, og helst en advokat som er spesialisert i den typen saker, mener professoren.

– Advokaten må man i utgangspunktet betale selv. Det offentlige vil i noen tilfeller kunne dekke kostnader til advokat, men bare basert på en behovsprøving og med grenser for inntekt som er så lave at de aller fleste ikke får dekning, forklarer Strandberg.

I noen tilfeller kan man også få dekning under en forsikringsavtale, men ofte er dekningen atskillig lavere enn det som trengs for å føre en rettssak.

Silje Bengtson kjempet i en time for livet i flere meter høye bølger etter at hurtigbåten Sleipner grunnstøtte og sank en novemberkveld i 1999.

MS «SLEIPNER»: Fartøyet seilte mellom Stavanger og Bergen og var i sin tid blant de mest moderne fartøyene av sitt slag. På grunn av en rekke vanntette skott, skulle ikke fartøyet kunne synke. Foto: Harald Sætre
MS «SLEIPNER»: Fartøyet seilte mellom Stavanger og Bergen og var i sin tid blant de mest moderne fartøyene av sitt slag. På grunn av en rekke vanntette skott, skulle ikke fartøyet kunne synke. Foto: Harald Sætre

I alt 16 mennesker døde denne kvelden. Etter ulykken har Silje slitt i mange år og en sakkyndigrapport slår fast at hun er påført PTSD - posttraumatisk stresslidelse på grunn av ulykken.

ÅRSAKSSAMMENHENG: Til tross for en sakkyndigrapport som slår fast at helsetilstanden til Silje Bengtson som i dag er ufør, skyldes Sleipner-ulykken.
ÅRSAKSSAMMENHENG: Til tross for en sakkyndigrapport som slår fast at helsetilstanden til Silje Bengtson som i dag er ufør, skyldes Sleipner-ulykken.

For dårlig rettssikkerhet

Ved uenighet mellom forsikringstaker og selskapet, mener jusprofessoren at dagens ordning favoriserer de ressurssterke forsikringsselskapene.

– Vi er nødt til å få en endring på dette for regelverket som finnes i dag er ikke godt nok, samtykker fagsjef Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Jusprofessor Strandberg mener at skadelidte er avhengig av høyt kvalifiserte advokater for å nå frem i domstolen.

– Jeg ville også sagt det om å ta en slik sak som dette for Finansklagenemnda også, sier Jensen og peker på «Silje-saken».

– Man må ta hensyn til at mennesker som er utsatt for personskader har fått snudd livene sine opp ned, mens forsikringsselskapene er de som setter premissene ved at de er de som skriver kontraktene og har kontroll på både rettspraksis og rutiner og regelverk, forklarer Jensen.

SKULD: «Vi søker alltid å oppnå et riktig erstatningsoppgjør, etter til enhver tid gjeldende lover og god praksis», opplyser Skuld i en epost til TV 2. Foto: Per Haugen / TV 2
SKULD: «Vi søker alltid å oppnå et riktig erstatningsoppgjør, etter til enhver tid gjeldende lover og god praksis», opplyser Skuld i en epost til TV 2. Foto: Per Haugen / TV 2

Skuld er nå stevnet for retten. Selskapet ønsker ikke å svare på spørsmål fra TV 2 eller stille til intervju.

«Vi søker alltid å oppnå et riktig erstatningsoppgjør, etter til enhver tid gjeldende lover og god praksis», opplyser Skuld i en epost til TV 2.

«Når det gjelder stevningen som nå er levert inn til Hordaland tingrett, har vi full tillit til at retten og de rettsoppnevnte sakkyndige vil bidra til en grundig opplysning og vurdering av denne saken. Skuld vil gjennom hele denne prosessen samarbeide fullt ut med alle involverte parter.»

«Utover dette ønsker ikke Skuld å kommentere enkeltsaker som skal behandles i rettsvesenet, og særlig ikke saker som denne hvor sterke personvernhensyn gjør seg gjeldende.»

Relatert