Bilder fra Coop Obs på Stovner i Oslo Foto: Tom Rune Orset / TV 2
Bilder fra Coop Obs på Stovner i Oslo Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Mat og drikke blir billigere

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,5 prosent fra oktober i fjor til oktober i år. Den klart viktigste grunnen er høye strømpriser, men prisen på mat og drikke drar prisene ned.

Fra september til oktober i år falt prisene 0,3 prosent, og tolvmåneders-endringen fra oktober til oktober har hatt en nedgang fra tilsvarende tall i september, som var en økning på 4,1 prosent.

– Den klart viktigste bidragsyteren til økningen i KPI siste tolv måneder er de historisk høye elektrisitetsprisene. Fra oktober 2020 til oktober 2021 steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie 79,2 prosent, sier seniorrådgiver Ragnhild Nygaard i SSB.

Prisfall på mat og drikke

Samtidig er matvareprisene med på å dempe oppgangen de siste tolv månedene.

For mat og alkoholfri drikke falt prisene 4 prosent fra fjorårets oktober til samme måned i år. Dette er det største prisfallet for mat og drikke siden momssatsen ble justert ned i 2001, opplyser Virke.

– Dette viser at tøff konkurranse i dagligvaremarkedet kommer forbrukerne til gode. Dette er viktig for husholdningene, særlig når strøm er dyrere enn normalt, sier Jarle Hammerstad, fungerende leder for Virke dagligvare.

Lavere kjerneinflasjon enn ventet

Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, økte 0,9 prosent i samme periode, ned fra 1,2 prosent forrige måned.

På forhånd hadde Bloomberg ventet en økning på 1,2 prosent også for oktober, skriver E24.

Tallene som kom onsdag, er ifølge Nordea i tråd med hva Norges Bank ser for seg, og de antas derfor ikke å ha noe å si for renteutviklingen.

– Vi tror at kjerneinflasjonen har nådd bunnen i denne omgang og tror på høyere tall framover. En oppgang i lønnsøkninger, høyere rente og høyere priser i utland, kombinert med en uendret krone bør føre til høyere kjerneinflasjon framover, skriver banken.

Neste renteøkning kommer i desember, tror Nordea.

Relatert