Støre-regjeringen vil bruke like mye oljepenger som Solberg

Regjeringen skal bruke 322,4 milliarder oljekroner i neste års statsbudsjett. Finansministeren sier de holder igjen på oljepengebruken for at rentene ikke skal gå raskere opp enn varslet.

Store deler av statsbudsjettet, som først ble lagt fram av Solberg-regjeringen i oktober, ligger fast, men deler av det har Støre-regjeringen mulighet til å endre på.

Hele forslaget til statsbudsjettet legges fram klokka 12 i Stortinget. Nøkkeltallene kom fram i en pressemelding klokka 08.

Der kommer det frem at Støre-regjeringen opprettholder samme oljepengebruk som i statsbudsjettet som ble lagt frem 12. oktober, altså budsjettet til Solberg-regjeringen.

MØTTE PRSSEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum møtte pressen utenfor sin bolig i forbindelse med tilleggsproposisjon for statsbudsjettet. Foto: Torstein Bøe / NTB
MØTTE PRSSEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum møtte pressen utenfor sin bolig i forbindelse med tilleggsproposisjon for statsbudsjettet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Folk frykter renta

Årsaken til det er at det «makroøkonomiske bildet er ikke vesentlig endret siden Nasjonalbudsjettet 2022».

Regjeringen skal bruke 322,4 milliarder oljekroner, som tilsvarer 2,6 prosent av Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forklarer overfor TV 2 hvorfor de holder igjen oljepengebruken.

– Det er mange som har mye lån i Norge og er bekymret for rentene. Nå har Norges Bank varslet at tiden for rekordlave renter er litt forbi, så det kommer til å gå litt oppover. Derfor er det viktig at vi holder igjen på oljepengebruken, slik at vi ikke bidrar til at rentene ikke går fortere opp enn det Norges Bank allerede har varslet, sier Vedum.

Solid vekst

Prognosene for verdiskaping, sysselsetting og arbeidsledighet neste år er de samme som Solberg-regjeringen la til grunn i sitt budsjettforslag for en måneds tid siden.

Veksten i Fastlands-BNP anslås til solide 3,8 prosent, og ledigheten skal falle til 2,4 prosent neste år, hvis prognosene slår til.

Budsjettendringene skal gjennom forandlinger, trolig med SV i første omgang.

Relatert