FORSKER: Dr. Victoria Male etterlyser mer forskning om sammenhengen mellom endringer i menstruasjonen og koronavaksiner. Foto: Imperial College London
FORSKER: Dr. Victoria Male etterlyser mer forskning om sammenhengen mellom endringer i menstruasjonen og koronavaksiner. Foto: Imperial College London
mensen-forstyrrelser:

Britisk ekspert til TV 2: – Det er såpass biologisk sannsynlig at det må undersøkes

Det er ikke sammenheng mellom kvinners uventede blødninger og koronavaksiner, har EUs legemiddelbyrå (EMA) konkludert. En britisk immunolog har teorier som kan forklare det motsatte, og krever nå flere studier.

Da TV 2 spurte kvinner i sosiale medier om de hadde opplevd endret menstruasjon etter å ha tatt koronavaksine, gikk innboksen nærmest varm. Henvendelsene som tikket inn resulterte i en kartlegging av menstruasjonsforstyrrelsene til de over 200 kvinnene.

Selv om disse historiene ikke er unike, har EUs legemiddelbyrå (EMA) konkludert med at det ikke er noen sammenheng mellom koronavaksinering og menstruasjonsforstyrrelser.

Dette til tross for at det ikke finnes ferdige, store studier på temaet.

– Jeg mener det er såpass biologisk sannsynlig at det må undersøkes, sier Dr. Victoria Male, immunolog og foreleser i reproduktiv immunologi ved Imperial College London, til TV 2.

Hun ser ingen grunn til at helsemyndigheter verden over ikke skal ta de tusenvis av kvinnene som har rapportert inn endret menstruasjon etter vaksinering, på alvor.

– Jeg mener vi må undersøke dette slik at, hvis det er en link, så blir ikke kvinner overrasket hvis de merker en forandring, sier Male.

KARTLEGGING: TV 2 har snakket med 212 kvinner som opplevd alt fra å miste menstruasjonen til blødninger etter overgangsalder. Mange plages av mer smerter og kraftigere blødninger etter vaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
KARTLEGGING: TV 2 har snakket med 212 kvinner som opplevd alt fra å miste menstruasjonen til blødninger etter overgangsalder. Mange plages av mer smerter og kraftigere blødninger etter vaksinen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Har flere teorier

Siden EMAs sikkerhetskomité (PRAC) diskuterte meldingene om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon under et møte i august, står konklusjonen fortsatt fast.

– Det er ikke påvist en årsakssammenheng mellom covid-19-vaksiner og menstruasjonsforstyrrelser så langt, skriver EMA i en uttalelse til TV 2.

Samtidig oppfordrer de alle land som sitter på relevante data om å dele den med EMA gjennom de månedlige sikkerhetsrapportene.

– PRAC gjennomgår alle tilgjengelige bevis, inkludert rapporter om mistenkte bivirkninger og vitenskapelig litteratur, og overvåker kontinuerlig problemet, skriver EMA i en epost.

VIL HA STUDIER: Dr. Victoria Male foreleser i reproduktiv immunologi ved Imperial College London. Foto: Imperial College London
VIL HA STUDIER: Dr. Victoria Male foreleser i reproduktiv immunologi ved Imperial College London. Foto: Imperial College London

Immunolog Male mener det finnes flere mulige teorier som kan forklare at koronavaksinering påvirker menstruasjonen.

– Vi vet det finnes omstendigheter der immunsystemet og kjønnshormoner kommuniserer med hverandre. Og hvis dette er en av disse omstendighetene, så kan det påvirke menstruasjonen, sier Male.

– Vi kan også se for oss en situasjon hvor immunsystemet etter vaksinasjon har en effekt på immuncellene i livmorslimhinnen, og også dette kan påvirke menstruasjonsblødninger.

Samtidig understreker forskeren at det fortsatt er en mulighet at det ikke er en kobling. De rapporterte tilfellene kan være endringer som uansett ville skjedd, men som tilfeldigvis kom etter vaksinasjonen, ikke som følge av vaksinasjonen.

Det er dette hun mener nye studier må slå fast.

KARTLAGT: Mange av kvinnene TV 2 har snakket med, har opplevd å miste kontrollen på syklusen etter vaksinen. Flere har kartlagt dette i menstruasjonsapper. Foto: Aurora Hovland / TV 2
KARTLAGT: Mange av kvinnene TV 2 har snakket med, har opplevd å miste kontrollen på syklusen etter vaksinen. Flere har kartlagt dette i menstruasjonsapper. Foto: Aurora Hovland / TV 2

Venter på norsk forskning

I Storbritannia har det kommet inn over 30.000 rapporter om tilfeller av menstruasjonsforstyrrelser som mistenkes å komme som en følge av koronavaksinering.

– Rapportene går på kortvarige endringer i menstruasjonen, og vi vet fra andre studier at dette ikke påvirker fertiliteten. Derfor vil nok noen hevde at det ikke er nødvendig å se nærmere på dette, men jeg mener altså det. Undersøkelser vil uansett kunne forsikre folk om at vaksinene holder høyeste mulige standard når det kommer til sikkerhet, forteller Male.

Det finnes per nå svært lite eller ingen forskning knyttet til menstruasjonsforstyrrelser som en mulig bivirkning etter koronavaksinering.

Det er gjort noen små studier i Storbritannia, men ellers venter verden spent på norske Folkehelseinstituttets (FHI) studie, hvor rundt 60.000 kvinner deltar.

I tillegg har amerikanske National Institutes of Health (NIH) bevilget 1,67 millioner dollar til fem institusjoner som skal forske på den mulige sammenhengen mellom koronavaksinen og forandringer i menstruasjonen.

Male sier til TV 2 at hun ser frem til resultatene fra FHIs store studie, og at den sammen med de NIH-finansierte studiene i USA vil bli viktige.

– Jeg ønsker funnene i disse studiene velkommen.

FHI: Studien til Lill Trogstad og FHI kan bli først i verden til å bekrefte eller avkrefte en sikker sammenheng mellom vaksinen og endringer i menstruasjonen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FHI: Studien til Lill Trogstad og FHI kan bli først i verden til å bekrefte eller avkrefte en sikker sammenheng mellom vaksinen og endringer i menstruasjonen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Norge kan bli ledende

I Norge har Statens Legemiddelverk så langt behandlet 1264 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser, hvorav 99 av disse karakteriseres som alvorlige.

Både FHI og Legemiddelverket tror det er mørketall, og at flere kvinner enn de som har meldt har opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen.

På bakgrunn av bivirkningsmeldingene, besluttet FHI å følge opp 60.000 kvinner, for å kartlegge blødningsmønstrene. Dette skal gi sikre svar på om forstyrrelsene faktisk skyldes vaksinen, ettersom uregelmessige blødninger er utbredt.

– Denne undersøkelsen er stor, og jeg vet ikke om noen land som har tilsvarende undersøkelser gående hvor man faktisk er i stand til å stille veldig konkrete spørsmål og få direkte svar fra så mange kvinner, sier lege og leder av studien, Lill Trogstad, til TV 2.

Selv om FHI tar meldingene på alvor og iverksatte undersøkelser, er situasjonen enn annen i flere naboland.

TV 2s undersøkelser viser at følgende land ikke forsker på sammenheng mellom vaksinen og menstruasjonsforstyrrelser:

  • Sverige: Planlegger ikke studier, og begrunner dette med at EMA har konkludert med at det ikke er en sammenheng.
  • Danmark: Konkluderte selv i sommer med at det ikke er en sannsynlig sammenheng, i tråd med EMAs konklusjon. Gjør ingen videre undersøkelser per nå.
  • Storbritannia: Viser til de nåværende funnene som viser at det ikke er en sammenheng, og sier at de hele tiden følger med på det som kommer av nye studier fra andre land.

5000 rapporterte meldinger

I Sverige har det kommet inn om lag 5000 rapporterte tilfeller av mistenkte menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine. Av disse er 700 behandlet og sendt videre til EMA. Flertallet av disse var karakterisert som alvorlige, som innebærer at de for eksempel førte til sykehusinnleggelse.

FØLGER MED: Ebba Hallberg, gruppesjef for legemiddelssikkerhet i svenske Läkemedelsverket. Foto: Privat
FØLGER MED: Ebba Hallberg, gruppesjef for legemiddelssikkerhet i svenske Läkemedelsverket. Foto: Privat

I intervju med TV 2 sier Ebba Hallberg, gruppesjef for legemiddelssikkerhet i svenske Läkemedelsverket, at de ikke planlegger studier knyttet til menstruasjon og covid-vaksine.

– Grunnen er jo at dette er undersøkt av EMA, som ikke har funnet noen bevis for at vaksinene mot covid-19 skulle kunne forstyrre menssyklusen på noen måte. Så derfor planlegger vi ikke noen studier om dette akkurat nå.

Likevel understreker hun at de følger situasjonen fortløpende.

– Kan det bli aktuelt å gjøre egne undersøkelser, slik Norge gjør?

– Det er veldig vanskelig å si. Jeg vet ikke.

Hallberg omtaler temaet som et vanskelig område.

– Ettersom menstruasjonsforstyrrelser er så vanlig og kan ha så mange ulike årsaker, er det vanskelig å uttale seg om eventuelle koblinger til vaksinen mot covid-19. Forstyrrelsene trenger heller ikke ha noen bakenforliggende medisinsk årsak, og alt dette gjør det vanskelig å vurdere.

På generelt grunnlag sier hun dette om vaksinen og menstruasjonsforstyrrelser:

– Det jo ikke sånn at vaksinen
inneholder kjønnshormoner som
skal ha noen påvirkning på dette
Ebba Hallberg i Läkemedelsverket.

EMAs vurdering

Etter å ha undersøkt de 16.263 sakene som frem til 30. august var kommet inn til EUs legemiddelbyrå (EMA), har byrået konkludert med at det ikke er bevis for at det er en sammenheng mellom koronavaksinering og menstruasjonsforstyrrelser eller uventede blødninger.

De peker i sin siste sikkerhetsrapport blant annet på at de 6050 tilfellene som ble rapportert inn som «kraftige mensblødninger», som 34,7 prosent av meldingene gikk på, havnet på en ratio som er under det antallet man kan forvente at inntreffer i en uvaksinert kvinnelig befolkning av samme størrelse.

Videre skriver EMA at menstruasjonsforstyrrelser er svært vanlig og at det kan forekomme uten en underliggende medisinsk årsak.

Følger med på studien i Norge

Lægemiddelstyrelsen i Danmark konkluderte altså i sommer med at det ikke var noe som tydet på at det var en sammenheng mellom covid-19-vaksine og menstruasjonsforstyrrelser. Det er dette de viser til når TV 2 tar kontakt for å høre hva danske myndigheter gjør for å undersøke dette videre.

HAR KONKLUDERT: Enhetssjef i Lægemiddelstyrelsen, Line Michan. Foto: Lægemiddelstyrelsen
HAR KONKLUDERT: Enhetssjef i Lægemiddelstyrelsen, Line Michan. Foto: Lægemiddelstyrelsen

– Vi har kommet frem til samme konklusjon som EMA, og i det ligger det at vi ikke har funnet en sannsynlig sammenheng, sier enhetssjef i Lægemiddelstyrelsen, Line Michan, til TV 2.

Samtidig understreker hun at danske myndigheter følger med på utviklingen.

– Vi holder selvfølgelig løpende øye med om det kommer nye signaler, og vi følger også med på de undersøkelser som våre norske kollegaer gjør, sier Michan.

OVERVÅKER: Dr. Alison Cave, sjef for sikkerhet i det britiske legemiddelverket MHRA, Foto: MHRA
OVERVÅKER: Dr. Alison Cave, sjef for sikkerhet i det britiske legemiddelverket MHRA, Foto: MHRA

Det britiske legemiddelverket MHRA sier til TV 2 at de følger nøye med på situasjonen og alt av forskning fra andre lands helsemyndigheter så fort det blir tilgjengelig.

– Basert på den strenge sikkerhetsovervåkningen vår kan kvinner være trygge på at de nåværende funnene ikke viser noen link mellom noen som helst endringer i kvinners menstruasjon. Det er heller ikke noe som tyder på at covid-19-vaksiner påvirker fertiliteten, sier Dr. Alison Cave, sjef for sikkerheten i MHRA.

Har du opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen? Eller er du kanskje helsepersonell og har kjennskap til problematikken? Ta kontakt med TV 2s journalister på mail: kvinnehelse@tv2.no.

Om TV 2s kartlegging:

Da TV 2 spurte i sosiale medier om noen hadde opplevd endringer i menstruasjonen etter koronavaksinen, fikk vi flere hundre henvendelser.

TV 2 har undersøkt hvilke type mensforstyrrelser kvinnene har opplevd og hvordan det påvirker dem. 212 kvinner fra hele landet har deltatt i TV 2s kartlegging.

Kvinnene har opplyst at de har tatt en av koronavaksinene, men hvilke type er ikke spesifisert i kartleggingen.

De yngste som har svart er i tenårene, de eldste i aldersgruppen 55-60 år.

95 prosent opplyser at de har tatt dose to av vaksinen, fem prosent sier de bare har tatt dose en.

I tillegg til kartleggingen har TV 2 gjort intervjuer med over 30 av kvinnene.