ÅPEN: Wilmine har fortalt åpent om seksuell trakassering på arbeidsplassen hvor hun hadde lærlingplass. Foto: Camilla Sagen
ÅPEN: Wilmine har fortalt åpent om seksuell trakassering på arbeidsplassen hvor hun hadde lærlingplass. Foto: Camilla Sagen

Wilmine (17) ble lærling i drømmejobben – så begynte kommentarene

Da Wilmine (17) opplevde seksuell trakassering på arbeidsplassen, ville hun først ikke si ifra om hendelsene – som nesten skremte henne vekk fra drømmeyrket.

Wilmine Holt (17) har alltid drømt om å bli elektriker.

Da hun i høst skulle på utplassering, skulle hun jobbe på en byggeplass sammen med 80 menn.

Det som begynte med små kommentarer fra ulike menn som var innleid til byggeplassen, utviklet seg senere til å bli upassende berøringer. Dette opplevde hun som så ubehagelig at hun valgte å holde seg hjemme fra jobb.

– Det var flaut at de behandlet meg slik, forteller Holt.

Saken ble først omtalt av Mitt Lillestrøm.

I et intervju på God Morgen Norge forteller Holt at hun ikke ville si det til noen, og at hun helst ville at det skulle gå over av seg selv.

Holt forteller at som eneste jente på arbeidsplassen, var det vanskelig å vite hvordan slike anklagelser blir tatt i mot.

– Jeg var redd for at det skulle bli oppfattet som en typisk jente-ting å si ifra om, forteller hun.

– Jeg ble veldig rørt

Da Wilmine ble hjemme fra jobb, forstod vennen hennes hvorfor.

De to går i samme klasse, og var lærlinger i samme bedrift. Han hadde sett hvordan de andre arbeiderne hadde behandlet henne, og sagt ifra til bedriftens leder.

Elektrikerlærling sextrakassert på praksisplass

– Jeg ble veldig stolt av han som klarte å si ifra, sier hun.

Wilmine forteller til TV 2 at hun hadde planlagt å si hun var syk ut lærlingperioden, og håpe på at det gikk over av seg selv.

– Jeg ble skremt bort.

Men da hun fikk en melding fra lederen for bedriften med spørsmål om de kunne snakke sammen, fortalte hun alt.

Daglig leder i Romerike Elektro, Lars Petter Ilstad Johansen, forteller til TV 2 at han opplevde å få et varsel om seksuell trakassering som veldig trist.

– Man kjenner det på kroppen når man får detaljer for hva som har skjedd, sier han.

Ilstad Johansen tok umiddelbart grep og tok kontakt med Østlandske Bygg og Betong AS, som er totalentrepenøren på byggeplassen om hendelsen.

Sammen sendte de en epost til Wilmine med en beklagelse og en beskjed om at de skulle reagere umiddelbart for å sikre at det skal være trygt å være på jobb hos dem.

Heldigvis ble Wilmine trodd, og hun opplevde det som veldig fint å komme tilbake på jobb noen dager etter hendelsen.

Ilstad Johansen opplyser at det er et veldig bra arbeidsmiljø i bedriften til vanlig, men han opplever at samholdet har blitt enda bedre etter gode samtaler rundt temaet.

Selv om det var et godt miljø i bedriften også før hendelsen, ville ikke Wilmine fortelle om hendelsene, i frykt for å ikke bli tatt på alvor.

– Rundt halvparten sier ikke ifra

Forskningssjef i Fafo, Sissel Trygstad, forteller at det ofte er vanskeligere å varsle om slike typer brudd, enn for eksempel HMS eller økonomiske feil.

Fafo forsker blant annet på vilkårene for deltagelse i arbeidslivet.

Forskningssjef i Fafo, Sissel Trygstad Foto: Fafo
Forskningssjef i Fafo, Sissel Trygstad Foto: Fafo

– Hovedgrunnen til dette er at de sakene er vanskeligere å belegge med objektiv data, sammenlignet med for eksempel tyveri hvor man kan vise til tall, forteller Trygstad.

Trygstad legger til at det alltid vil være to sider av en sak, og at seksuell trakassering ofte skjer der ingen ser det. Dette kan være mulige grunner til hvorfor mange unnlater å varsle.

Dermed er det mange som velger å ikke si ifra.

– Rundt halvparten av de som opplever slike hendelser, sier ikke ifra.

Trygstad peker på at mange velger å ikke si ifra fordi de frykter represalier.

Hun forteller at dette kan være alt fra at å bli utestengt fra det sosiale miljøet, ytterlige trakassering, samt motta advarsler selv.

– Det er et veldig bredt spekter av sanksjoner.

Frykter mørketall

Trygstad forteller at hun frykter at det er mørketall på hvor mange som opplever å bli seksuelt trakassert på arbeidsplassen.

– Det vil variere noe fra person til person når en kommentar eller berøring oppfattes som trakassering, forteller hun.

Hun peker og på at det oppleves nok også vanskeligere å si ifra hvis du er ung og har en midlertidig jobb.

Trygstad peker på at det også er en risikofaktor at den som blir anklaget kan nekte for hendelsene, eller sier at varsleren har misforstått situasjonen.

Hun mener det er lite som tyder på at det siden 2010 har skjedd en endring hvor slike saker løses mer effektivt.

– Det ser heller ikke ut til å bli noe lettere for arbeidstakere å varsle, sier Trygstad.

Hun forteller at de heller ser en økning i antall varslere som møter sanksjoner, men det er ingen klare indikasjoner på hvorfor det er slik.

Ekstra utsatt i yrket

Mona Bråten i Fafo har forsket på HMS og arbeidsmiljø, og forteller at det er lettere å melde om slike saker om man vet hvem som skal varsles.

Bråten forteller at Wilma dessverre er ekstra utsatt for seksuell trakassering i yrket hun har valgt.

– Hennes situasjon som kvinnelig lærling i et mannsdominert yrke, er veldig utsatt.

Seniorforsker ved Fafo, Mona Bråten Foto: Fafo
Seniorforsker ved Fafo, Mona Bråten Foto: Fafo

I tillegg til å være i et mannsdominert yrke er hun, i følge Bråten, også mer utsatt som lærling.

– Hun er i et asymmetrisk maktforhold. Som lærling er du avhengig av en som skal veilede deg, sier hun.

Bråten legger til at som arbeidsgiver i et mannsdominert yrke, har man et ekstra ansvar for å følge opp seksuell trakassering på arbeidsplassen, når man tar inn en kvinnelig lærling.

Dette er også noe Wilmine peker på som et tiltak mot seksuell trakassering.

– Jeg tror at arbeidsgiver bør spørre mer, når de vet at det er en jente på arbeidsplassen.

Samtidig understreker hun at det er vanskelig å spørre om slike forhold, når det ikke er noen som sier ifra.

Ilstad Johansen er enig i at yrket har et ekstra ansvar for å passe på kvinnene i bransjen. Han håper samtidig at måten de håndterte saken på viser at de tar ansvaret de har på største alvor.

Relatert