POLITIMESTER: Beate Gangås liker dårlig det som skjer i Oslo om dagen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
POLITIMESTER: Beate Gangås liker dårlig det som skjer i Oslo om dagen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

POLITIMESTEREN I OSLO:

– Vi ser noen farlige signaler nå

På ti uker har åtte unge menn blitt skutt i hovedstaden. – Vi vet at det vil være muligheter for hevnaksjoner, sier Beate Gangås. Politimesteren varsler nå knallhard innsats mot de kriminelle miljøene i byen.

– Svært alvorlig og helt uakseptabelt.

Politimester Beate Gangås svarer kontant på hva hun tenker om alle skytingene som har vært i Oslo denne høsten.

Siden slutten av august er åtte unge menn skutt i Oslo. Alle er skutt ute i det offentlige rom.

En av dem, Hamse Hashi Adan (20), er død.

– Hva er det som skjer i Oslo nå?

– Det har vært et bilde over en tid hvor vi ser at det er konfliktlinjer i kriminelle miljøer. Det er det man nå ser i det offentlige rom, og som ender opp med skytinger, sier politimesteren.

ALVORLIG: Politimester i Oslo Beate Gangås ser svært alvorlig på utviklingen i hovedstaden. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
ALVORLIG: Politimester i Oslo Beate Gangås ser svært alvorlig på utviklingen i hovedstaden. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er ikke vanlig kost at det ender opp med skyting, heller ikke her i Oslo, at vi har så mye skyting i det offentlige rom. Men det er kjente konfliktlinjer mellom kriminelle aktører.

Forstår at folk er bekymret

Politimesteren bekrefter inntrykket som er gitt gjennom media den siste tiden. Konfliktnivået blant de kriminelle miljøene i hovedstaden har eskalert.

TV 2s kartlegging av høstens skyteepisoder viser at alle personene som er siktet for forholdene er tidligere straffedømt eller såkalte kjenninger av politiet.

Sakene de har vært innblandet i tidligere dreier seg om vold, våpen og narkotika.

– Det fremstår som at det er mange skytevåpen i Oslo. Hvordan har det seg?

– Vi beslaglegger mye våpen. Det er ikke alt som er kjent offentlig, men vi jobber både skjult og åpent for å ta ut våpen som befinner seg i kriminelle miljøer.

– Det har vært en periode med mye knivbruk og så ser vi de to siste månedene at det har økt betraktelig når det gjelder bruk av skytevåpen. Det er helt uakseptabelt, sier Gangås.

– Hva vil du si til folk i Oslo som er bekymret for at de skal havne i en skyteepisode?

– Nei, jeg forstår. Jeg forstår at de er bekymret for det, sier politimesteren.

Vil unngå feil fra Sverige

– Er du redd for at situasjonen skal komme ut av kontroll?

– Vi skal ikke ha det sånn at den kommer ut av kontroll. Derfor er vi så opptatt av å sette inn betydelige tiltak nå når vi ser at dette har eskalert, sier Gangås.

På onsdag denne uken hadde hun samtaler med politimesteren i både Stockholm og København.

– Vi lærer av våre naboland. Vi vet også hvilke feil vi ikke skal gjøre her hos oss.

– Hvilke feil er det dere ikke skal gjøre?

– Det vi får en helt klar advarsel om er for eksempel å sette ned egne gjengprosjekter som blir en for begrenset innsats. Vi er opptatt av å bruke alle ressursene våre og all kompetansen samlet, både på kort, men også lang sikt for å bekjempe dette.

– Hva tenker du om begrepet «svenske tilstander»?

– Det er jo et kjent begrep, men vi har hele tiden sagt at vi har ikke svenske tilstander her i Norge, men vi ser noen farlige signaler nå.

– Må ha mange på banen

Men politiet kan ikke gjøre all jobben alene. Derfor har politimesteren er en klar bønn til resten av samfunnet, og særlig lokalmiljøene.

– Ofte så kommer jo politiet inn i bildet etter at de unge er fylt 15 år og etter at de har gjort noe kriminelt. Det er for sent, sier Gangås.

Hun mener det må gjøres en betydelig innsats mye tidligere.

– Det må jobbes fra nærmiljøet, foreldre, kommune, hjelpeapparater og skole. Det må til for å hindre rekruttering av svært unge mennesker som blir brukt av mer erfarne kriminelle til å begå kriminelle og straffbare handlinger.

Samtidig lover hun at politiet skal gjøre alt de kan, og sette inn alt de har av tilgjengelige ressurser og kompetanse for å hindre en ytterligere eskalering.

Slår hardere ned på våpen

– Hvordan vil de kriminelle miljøene merke politiet i Oslo fremover?

– De vil merke en betydelig innsats av det lokale politiet på driftsenhetene som skal få støtte av alle kapasiteter og kompetanse i politidistriktet.

De siste årene har politiet i Oslo slått hardere ned på bæring av våpen på offentlig sted. Terskelen for hva som karakteriseres som drapsforsøk og ikke grov vold eller kroppsskade, er også senket.

– Er lovgivningen streng nok?

– Vi har jo laget våre egne direktiver som gjør at vi ser veldig strengt på bæring av våpen på offentlig sted og ber om varetektsfengsling og strenge straffer. Så får vi vurdere om dette er noe vi trenger å ta opp med politikerne våre. Om vi trenger strengere straffer, eller om det er vi som må klare å anvende det lovverket vi har på en god måte, sier Gangås.

Relatert