MER SMITTE: Professor Elling Ulvestad ved Pandemisenteret i Bergen forventet økning i smitte etter gjenåpningen, men sier den har kommet raskere og mer massivt enn man så for seg. Foto: Kåre Breivik / TV2
MER SMITTE: Professor Elling Ulvestad ved Pandemisenteret i Bergen forventet økning i smitte etter gjenåpningen, men sier den har kommet raskere og mer massivt enn man så for seg. Foto: Kåre Breivik / TV2

Tar uvaksinert helsepersonell i forsvar: – Vaksinen er ikke egnet til å hindre smitte

Professor Elling Ulvestad ved universitetet i Bergen mener kritikken mot helsepersonell som ikke har vaksinert seg er urettferdig.

En av ti helsearbeidere er ikke fullvaksinerte, og i forrige uke sendte Helsedirektoratet brev til norske kommuner om arbeidsgiveres ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere.

Helsedirektoratet skriver i brevet at det legges til grunn at uvaksinerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten utgjør en større fare for pasienter enn de som er vaksinert. I brevet står det blant annet det kan få konsekvenser å ikke ta vaksine:

«Det bør likevel gjøres kjent for ansatte at omplassering eller forsterkede smitteverntiltak kan være aktuelt for de som ikke ønsker å la seg vaksinere..»

Forsvarer uvaksinerte

Professor Elling Ulvestad ved Pandemisenteret i Bergen mener det er en avsporing av problemet.

– Vaksinen er ikke egnet til å hindre smitte. Det er ikke veldig stor forskjell på smittsomhet blant ikke-vaksinerte og vaksinerte, sier professor Ulvestad.

Han påpeker at også fullvaksinerte kan få viruset i seg og smitte andre og at det derfor er urimelig å gå til angrep på helsepersonell som ikke er vaksinerte når det gjelder smittsomhet.

– Fullvaksinerte kan bli smittet med SARS-CoV-2 og smitte videre til de eldre og syke i vel så stor grad som hva uvaksinerte kan. Det blir feil å henge ut uvaksinert personell som farligere for de eldre enn vaksinert personell, sier Ulvestad.

Manglende smittekontroll

Han er også kritisk til helsemyndighetenes kontroll med smitteutviklingen.

– Helsemyndighetene har valgt å la folk diagnostisere seg selv ved hjelp av hurtigtester. Hurtigtester har lav følsomhet hos folk med få symptomer, og så mange som 1 av 3 smittede vil kunne få falsk negativ test. Som følge av disse forholdene har vi nå langt på vei mistet oversikten over pandemiens utvikling, sier Elling Ulvestad.

Han sier de falske negative testene fører til mørketall.

– De som blir smittet men får en falsk negativ test vil oppføre seg som de ikke er smittet og gå rundt og smitte andre uten å være klar over det, sier professor Elling Ulvestad.