Mener Espen Andersen Bråthen (37) kjøpte drapsvåpen på internett

KONGSBERG (TV 2): Politiet sier det så langt er avdekket 24 fornærmede etter angrepene på Kongsberg.

Klokken 14.30 møter politinspektør i Sør-Øst politidistrikt Per Thomas Omholt pressen i forbindelse med massedrapene på Kongsberg.

Det har nå gått to uker siden Espen Andersen Bråthen (37) gikk til angrep og drepte fem personer med stikkvåpen på Kongsberg.

– God oversikt

Angrepene startet da Bråthen skjøt mot en rekke personer med en pil og bue.

– Politiet har god oversikt over hendelsesforløpet. Vi har avhørt i all hovedsak alle vitner og fornærmede. Vi kan likevel ikke utelukke at vitner dukker opp i andres forklaringer som vi ikke har avhørt, sier Omholt.

Etterforskningen så langt har avdekket at det er 24 fornærmede i saken. Av disse er fem drept, tre fysisk skadd og 16 har blitt utsatt for ulike hendelser som politiet vil finne frem til i løpet av etterforskningen.

Kjøpt på internett

Når det kommer til de tre våpnene som ble brukt i angrepet, mener politiet at de er kjøpt på internett en tid i forveien av angrepene.

– Politiet kommer ikke til å gå ut med hvilke type stikkvåpen dette er, sier Omholt.

Politiinspektøren sier videre at hypotesen om at angrepene skyldes konvertering til Islam er ytterligere svekket, som følger av etterforskningen.

– Terrorhypotesen er en av mange hypoteser som fortsatt står ved lag. Men den har ikke blitt ytterligere styrket underveis i etterforskningen, sier Omholt.

Politiet har tidligere vært opptatt av å kartlegge siktedes historikk, og har oppfordret alle som har kjent til Bråthen de siste ti årene om å ta kontakt med politiet.

– Vi ønsker å kartlegge siktedes mentale helse, om han har gjort forberedelser og hvilke holdninger han hadde forut for angrepene, sier Omholt.

Avhørt en rekke ganger

Bråthen er totalt avhørt fem ganger.

– Disse avhørene har dreid seg om fire ting. Hendelsesforløp, tanker han hadde før han gjorde det han gjorde, spørsmål rundt forberedelser og historikk, forklarer Omholt.

Siktede har også gjennomført en prejudisiell undersøkelse. Politiet vil ikke gå ut med resultatet av denne.

– Vi har god oversikt over siktedes mentale tilstand under gjerningstidspunktet, sier politiinspektøren.

Omholt sier det er for tidlig å si noe om siktede viser anger for det han har gjort.

– Han har erkjent de faktiske forhold, men ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Relatert