Alle vaksinerte svensker skal få tilbud om tredje dose

Svenske myndigheter skal tilby en tredje dose koronavaksine til alle fullvaksinerte svensker. Først i køen er dem over 65 år og helsepersonell.

Deretter vil alle svensker over 16 år få tilbud om tredje vaksinedose i løpet av vinteren og våren, sier sosialminister Lena Hallengren (S).

Tidligere har myndighetene anbefalt at alle over 80 år, samt personer på særskilte boenheter eller har hjemmehjelp får en tredje dose.

– Vi ligger mye bedre an i Sverige denne høsten. Vi har nå lavest smittespredning i Norden, og dette er takket være at så mange har vaksinert seg slik at vi kan leve våre liv mer som normalt, sier Hallengren.

Svenskene har tidligere varslet at alle skal tilbys en tredje vaksinedose, men at dette først var aktuelt i 2022. Nå ser dette altså ut til å endres, ifølge opplysningene Aftonbladet sitter på.

Det er ennå ikke klart når svenskene skal sette i gang med å sette tredje dose. Men den skal bli satt tidligst seks måneder etter at man har fått andre dose, påpeker Hallengren. Hovedregelen vil være at tredje dose vil være fra samme vaksineprodusent som man tidligere har fått. Det gjøres imidlertid unntak – de som har fått AstraZeneca-vaksinen, skal heller få Pfizer/Biontech eller Moderna.

Risikoen for enkelte hjertesykdommer eller andre sjeldne bivirkninger etter tredjedose er ukjent og blir fulgt nøye med på, ifølge Det europeiske legemiddelverket EMA

Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson peker på at det er gjort slike undersøkelser.

– Man har sett på dette og ikke funnet noen åpenbare bivirkninger. Det synes å fungere veldig bra, sier Carlson.

I Sverige er det satt over 14 millioner vaksinedoser. Cirka 85 prosent av alle over 16 år er vaksinert, ifølge Carlson.

– Det å øke andelen som har fått to vaksinedoser, har høyest prioritet, sier Carlson.

I Norge anbefales innbyggere over 65 år å ta en oppfriskningsdose koronavaksine når det har gått minst seks måneder siden andre vaksinedose. Den norske anbefalingen er mer snever enn EMAs, som har bedt land om å også vurdere å gi tredjedose til alle mellom 18 og 55 år.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og direktør i FHI Camilla Stoltenberg har invitert til pressekonferanse torsdag om koronasituasjonen i Norge.

Temaet for pressekonferansen er foreløpig ukjent.

Relatert