VOLDSOFFER: «Kristina» ventet 16 måneder på at politiet skulle etterforske saken ferdig. Det er dobbelt så lenge som gjennomsnittstiden i saker som gjelder mishandling i nære relasjoner. Foto: Robert Reinlund / TV 2.
VOLDSOFFER: «Kristina» ventet 16 måneder på at politiet skulle etterforske saken ferdig. Det er dobbelt så lenge som gjennomsnittstiden i saker som gjelder mishandling i nære relasjoner. Foto: Robert Reinlund / TV 2.
Riksadvokaten:

Kritiserer politiets tidsbruk i familievoldsaker: «Kristina» måtte vente i 16 måneder

– Mishandling i nære relasjoner utgjør et alvorlig samfunns og folkehelseproblem, ifølge Riksadvokaten, som vil at politiet raskere etterforsker ferdig sakene.

– Mishandling i nære relasjoner er blant Riksadvokatens sentralt prioriterte saker fordi dette utgjør et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem, sier førstestatsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokatembetet.

IKKE FORNØYD: Førstestatsadvokat Katharina Rise hos Riksadvokaten er ikke fornøyd med saksbehandlingstiden. Foto: Riksadvokaten
IKKE FORNØYD: Førstestatsadvokat Katharina Rise hos Riksadvokaten er ikke fornøyd med saksbehandlingstiden. Foto: Riksadvokaten

Rise viser til statistikken over registrerte drapsofre i årene 2011 til 2020. Den viser at 25 prosent av drapsofrene var partner, eller tidligere partnere til drapspersonen.

– Derfor skal disse sakene tas på alvor, særlig i et forebyggingsperspektiv, forklarer Rise.

Det innebærer at ved ressurs-knapphet så skal disse sakene behandles foran andre saker.

– Man skal tilstrebe en kort saksbehandlingsfrist, forteller førstestatsadvokaten til TV 2.

Ventet 16 måneder

«Kristina» ventet 16 måneder på at politiet i Bergen skulle etterforske ferdig saken mot hennes eks-mann. Ventetiden har vært en enorm belastning og Kristina forstår ikke hvorfor det har tatt så lang tid.

– Jeg er kjemperedd for å ikke bli trodd. Jeg har vært på livskrisehjelp. Jeg har vært på legevakt. Jeg har vært innlagt på sykehus. Hvis ikke det er gode nok beviser, så vet jeg ikke hva jeg skal tenke videre, sier hun til TV 2.

STATISTIKKEN: «Kristina» opplevde å vente dobbelt så lenge som gjennomsnittstiden for saker om vold i nære relasjoner. Foto: Robert Reinlund / TV 2
STATISTIKKEN: «Kristina» opplevde å vente dobbelt så lenge som gjennomsnittstiden for saker om vold i nære relasjoner. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Riksadvokatens kontor uttaler seg ikke om saken til Kristina, men understreker at denne typen saker skal prioriteres høyt.

– Dette er saker som skal legges høyt i bunken hos politiet og slik har det vært i flere år, presiserer Rise overfor TV 2.

Riksadvokaten gir årlig føringer for politi og påtalemyndighetens straffesaksbehandling.

I noen sakstyper, som voldtekt og alvorlig vold, har politiet krav til behandlingstid. Det er ikke satt en bestemt formell saksbehandlingsfrist i saker om mishandling i nære relasjoner.

KNEKKET HÅNDLEDDET: «Kristina» lever med voldsalarm og sier den lange saksbehandlingstiden har gitt henne en psykisk knekk. Foto: Privat
KNEKKET HÅNDLEDDET: «Kristina» lever med voldsalarm og sier den lange saksbehandlingstiden har gitt henne en psykisk knekk. Foto: Privat

– Men vi sier at det skal være kort saksbehandlingsfrist, for det har stor betydning for de involverte og deres rettssikkerhet og ofrene, forklarer Rise.

– Ikke tilfreds

«Kristina» forteller at ektemannen mishandlet henne grovt og at hun ventet over 480 dager dager på at politiet i Bergen skal etterforske saken ferdig.

Nylig ble saken sendt over til statsadvokaten.

Saksbehandlingstiden i saken til «Kristina» har vært dobbelt så lang som landsgjennomsnittet for denne type saker.

– I fjor var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for mishandling i nære relasjoner på 242 dager. Riksadvokaten er ikke tilfreds med den lange saksbehandlingstiden i mishandling i nære relasjoner, understreker Rise.

Hun påpeker at det er gledelig at foreløpige beregninger i år viser at saksbehandlingstiden er på vei ned når det gjelder mishandling i nære relasjoner.

– Dette har vært og er blant riksadvokatens prioriterte sakstyper som skal legges høyt i bunken hos politiet, sier Rise til TV 2.

Politiet: Vil ta tid

TV 2 har bedt politiet om svar på følgende spørsmål:

Hvorfor må fornærmede ofre vente lenge før politiet starter etterforskning?

– «Alle saker blir umiddelbart vurdert og de mest alvorlige sakene får førsteprioritet. I saker som ikke involverer barn eller det er snakk om pågående vold, kan det dessverre ta noe tid før vi kommer i gang», skriver fungerende påtaleleder Sidsel Isachsen i epost til TV 2.

Til TV 2 erkjenner Vest politidistrikt at man ikke har tilstrekkelig kapasitet til å gripe fatt i alle saker så raskt man ønsker.

Sakene har generelt høy prioritert og utviklingen i Vest politidistrikt er i følge Isachsen, på rett vei.

– Men vi vet at dette er ingen trøst for fornærmede som kan oppleve å få satt livet på vent, svarer Isachsen i epost.

TV 2 har ikke lykkes i å få kommentar fra forsvarer til mannen som nå er tiltalt for mishandling i nære relasjoner og for gjentatte brudd på ilagt besøksforbud.