ØKER BOSTØTTEN: Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram brukte under et døgn på å innfri Stortingets krav om økning i bostøtten. Men regjeringens forslag vil bare gjelde mottakere sør for Sognefjorden. Foto: Heiko Junge / NTB
ØKER BOSTØTTEN: Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram brukte under et døgn på å innfri Stortingets krav om økning i bostøtten. Men regjeringens forslag vil bare gjelde mottakere sør for Sognefjorden. Foto: Heiko Junge / NTB

Foreslår å øke bostøtten i november

Regjeringen foreslår en ekstraordinær utbetaling til husstander som mottar bostøtte i de delene av landet med høyest strømpriser.

Regjeringen brukte under et døgn på å imøtekomme kravet fra et enstemmig Storting om økt bostøtte til de mottakerne som nå rammes av de høye strømprisene. Utbetalingen på omkring 3000 kroner skal gjøres i november, samtidig som ordinær bostøtte utbetales.

Nestleder i SV Kirsti Bergstø er fornøyd med at regjeringen svarer så raskt på partiets krav om økt bostøtte, noe et enstemmig storting fedtok torsdag ettermiddag, men påpeker at mange utsatte grupper ikke mottar bostøtte og dermed ikke omfattes av forslaget, deriblant studenter.

– Derfor er det viktig at kommunene og NAV får en tydelig beskjed om at man utvider muligheten til å få sosialhjelp også til grupper som normalt ikke kan søke om det, sier Bergstø.

Hun understreker at SV forventer flere tiltak for avhjelpe situasjonen for de som får problemer på grunn av de økte strømprisene.

Krever enda mer

– Dette bør bare være et første skritt for å sikre at folk med lav inntekt ikke må fryse i vinter, og vi vil følge opp saken videre, sier Bergstø.

SVs forslag inneholdt også krav om økt sosialhjelp til de mest utsatte, men om dette nøyer regjeringen seg i denne omgang med en oppfordring til kommunene:

«Siden vi er i en ekstraordinær situasjon, vil Arbeids- og inkluderingsministeren minne kommunene om at det skal tas hensyn til høye strømutgifter ved utmålingen av sosialhjelp.»

I statsråd i formiddag kom proposisjonen som vil gi økte utbetalinger, men ikke til alle, ifølge regjeringens forslag:

« Regjeringen foreslår en ekstraordinær utbetaling til husstander som mottar bostøtte i de delene av landet med høyest strømpriser. Utbetalingen skal gjøres i november, samtidig som ordinær bostøtte utbetales. Den ekstraordinære situasjonen begrenser seg i hovedsak til områdene sør for Sognefjorden og Dovrefjell. Regjeringen vurderer derfor at ekstrautbetalingen kan begrenses til fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken, samt Røros kommune i Trøndelag.»

2950 kroner ekstra

Regjeringen skriver videre:

«Med denne avgrensningen vil ordningen omfatte om lag fem av seks bostøttemottakere. I likhet med i 2019 og våren 2021 foreslår regjeringen at hver husstand får 2 950 kroner, og at husstander som består av flere personer får 120 kroner i tillegg per person ut over den første. Eksempelvis vil en barnefamilie på fem få en ekstra utbetaling på 3 430 kroner.»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at antall berørte mottakere vil være om lag 66 000. Forslaget anslås å medføre utbetalinger på 202 mill. kroner.»

– Vi ser at de høye strømprisene kan bli en stor belastning, særlig for de med svak økonomi. Vi foreslår derfor en ekstra utbetaling i områdene der strømmen er dyrest, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

Administrerende direktør i Husbanken. Osmund Kalheim opplyser at de er klar til å foreta utbetalingene så snart stortinget ha behandlet saken.

– Bostøttesystemet er en raske og effektiv måte å gi ekstra utbetaling til vanskeligstilte husstander, sier Kaldheim.

Summen regjeringen foreslår er altså den samme som den forrige regjeringen brukte da den økte bostøtten vinteren 2019 og i mars i år.