LOVER FORBEDRINGER: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener det trengs et løft for helsetilbudet til psykisk syke. Foto: Thomas Evensen / TV 2
LOVER FORBEDRINGER: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener det trengs et løft for helsetilbudet til psykisk syke. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Regjeringen skal evaluere omstridt lovendring

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener helsetilbudet for psykisk syke må bli bedre, særlig for de mest alvorlige syke.

Etter Kongsberg-drapene har debatten blusset opp om hvordan alvorlig psykisk syke møtes av helsevesen og politi.

Regjeringen skal derfor evaluere den omstridte lovendringen fra 2017, som blant annet hevet terskelen for bruk av innleggelse med tvang.

– Derfor har Hurdalserklæringen ett punkt om at vi ønsker en bred opptrappingsplan på psykisk helsefeltet, helt fra lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene til bedre behandling for dem som trenger langvarig og sammensatt hjelp, sier helseminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

– Vi er nødt til å løfte det her feltet og det kommer vi til å starte jobben med.

Kjerkol sier regjeringen ønsker en helsetjeneste hvor man oppsøker pasienter, og sørger for at de får hjelp og forebygger alvorlige hendelser.

– Det er målet for helsetjenesten, og det er da målet for regjeringen.

– Åpen for endring

– Er det fordi dere ser tilbudet er for dårlig i dag?

– Ja, at det er mangler i helsetjenesten, det er godt dokumentert. Det har blant annet Riksrevisjonen pekt på. Vi trenger større kapasitet og bedre kvalitet på alle nivå.

– Vil økt bruk av tvang være et ledd i dette?

– Det vil jeg ikke gjøre noen bastante uttalelser om nå, men regjeringen skal evaluere lovendringen fra 2017.

– Betyr dette at dere kan komme til å gjøre endringer, fordi dette er en lov som ikke er tilfredsstillende i dag?

– Når vi sier vi vil evaluere, så er vi åpen for å endre. Men vi vil gjøre det kunnskapsbasert og skikkelig, og vi trenger å hente kunnskap.

Svarer ikke rundt økning

– Nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien stopper på vår vakt, understreker Kjerkol.

– Hva betyr det?

– Det betyr at vi ikke skal bygge ned sengekapasiteten.

– Kommer dere til å øke den?

– Vi kommer til å se på hele spekteret av tjenesten for å styrke den. Det vil også innebære å hjelpe de som har behov for langvarig behandling gjennom en sengeplass, avslutter helseministeren.

Relatert