Bilfører mistet førerretten på grunn av cannabisbruk – får den tilbake av Høyesterett

En 25 år gammel mann som mistet førerretten på grunn av regelmessig cannabisbruk, har fått medhold i Høyesterett og får førerretten tilbake.

Høyesterett vurderer det slik at bruk av cannabis i små mengder inntil tre ganger per måned, ikke alene er tilstrekkelig til å underbygge at brukeren «ikke er edruelig» i veitrafikklovens forstand, heter det i dommen.

Politidirektoratets vedtak om tilbakekall av retten til å føre motorvogn er derfor kjent ugyldig.

Mannen ble stanset av politiet ved to tilfeller i oktober 2017. Blodprøvene viste verken alkohol eller narkotiske stoffer i blodet, mens en urinprøve i et av tilfellene viste THC – virkestoffet i cannabis. I det andre tilfellet viste en hurtigtest THC, men dette ble ikke fulgt opp av en urinprøve.

Innrømmet cannabisbruk

Ut fra resultatene fra blodprøvene var 25-åringen ikke påvirket i veitrafikklovens forstand under kjøringen, og politiets anmeldelse for kjøring i ruspåvirket tilstand ble derfor henlagt.

Men etter at mannen i politiavhør hadde innrømmet at han den siste tiden hadde brukt cannabis et par ganger i måneden, fattet Vest politidistrikt i januar 2018 vedtak om tilbakekall av føreretten på grunn av manglende edruelighet.

Fikk medhold

Mannet stevnet deretter staten, men tapte i Oslo tingrett. I Borgarting lagmannsrett fikk han imidlertid medhold i at tilbakekallingen var ugyldig, og da var det statens tur til å anke.

Høyesteretts ankeutvalg tillot i mars at anken over rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen ble fremmet, og nå har altså retten kommet til at mannens bruk av rusmidler ikke gir reell grunn til å frykte at vedkommende vil komme til å kjøre i ruspåvirket tilstand.

(©NTB)