VARSLER TILTAK: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler at den nye regjeringen vil ta grep for å få ned de høye strømprisene. Foto: Heiko Junge / NTB
VARSLER TILTAK: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler at den nye regjeringen vil ta grep for å få ned de høye strømprisene. Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen vil gi hjelp med strømregnignen allerede før jul

Regjeringen vil komme med et eget forslag om å øke bostøtten. Målet er at støtten kan økes allerede før jul.

Denne uken har det blitt satt strømprisrekorder i Sør-Norge, og statsminister Jonas Gahr Støre har varslet grep mot de høye prisene. Tirsdag var det ny rekord for høye strømpriser i Norge.

Finansdepartementet og Kommunaldepartementet jobber nå med å utarbeide et eget forslag for å motvirke de store strømkostnadene som vil ramme folk framover.

ØNSKER SNARLIG LØSNING: Trygve Slagsvold Vedum sier de nå skal bruke de neste dagene på å utarbeide forslaget. Foto: Tom Rune Orset/ TV 2
ØNSKER SNARLIG LØSNING: Trygve Slagsvold Vedum sier de nå skal bruke de neste dagene på å utarbeide forslaget. Foto: Tom Rune Orset/ TV 2

Målet til regjeringen er å få vedtatt dette raskt, slik at effekten kommer før jul.

TV 2 har spurt finansministeren om hvor mye bostøtten skal opp, men han vil ikke konkretisere:

– Hvor mye mer får de med bostøtte?

– Nå skal regjeringen komme med et forslag til Stortinget innen et par ukers tid, så får vi komme tilbake til det da, sier Vedum.

Finansministeren understreker at det må være en målrettet ordning. Fordi strømprisene slår ut ulikt i ulike deler av landet.

– Det vil kunne ta noen ukers tid, men det vil kunne ha effekt før jul.

– Kraftfulle tiltak

I starten av november skal Støre-regjeringen presentere sine endringer av Solberg-regjeringens statsbudsjett, også kalt tilleggsproposisjonen.

MÅLENE KLARE: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener det viktigst fremover er å utvikle kraftnettet og sørge for en god kapasitet på nettet over hele landet. Foto: Robert Reinlund / TV 2
MÅLENE KLARE: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener det viktigst fremover er å utvikle kraftnettet og sørge for en god kapasitet på nettet over hele landet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Regjeringen vil legge frem en rekke tiltak for å redusere høye strømkostnader, med lavere el-avgift, økt bostøtte, geografisk prisutjevning av nettleie, styrkede forbrukerrettigheter og økt produksjon av norsk fornybar kraft, sa Støre under fremleggelsen av regjeringserklæringen i Stortinget mandag.

– Vi er nødt til å komme med noen tiltak på kort sikt og lang sikt som gjør at vi får lavere og mer stabile strømpriser. På kort sikt betyr det å gjøre noe kraftfulle tiltak som å øke bostøtte og lavere avgifter. På lang sikt vil det si å bygge ut kraftnettet vårt for å forbedre forsyningen i landet vårt, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til TV 2.

Bostøtte er en statlig støtteordning for dem som har lav inntekt og høye boutgifter.

– Dette med økt bostøtte er noe vi har nevnt i Hurdal-plattformen, sier hun.

– Sånn kan vi ikke ha det

SV varslet på tirsdag at de krever strømtiltak i løpet av en uke, og at de ønsker høyere bostøtte. Partileder Audun Lysbakken ber regjeringen komme med tiltak mot de høye strømprisene før de legger frem budsjettendringene i november.

– Nå skrur folk som har lite av varmen og sånn kan vi ikke ha det i Norge. Derfor bør det ikke gå mange uker før vi ser tydelig at det kommer penger.

Lysbakken vil blant annet ha en permanent ordning med ekstra støtte for strømregninger til de som har bostøtte.

Vedum er derimot lunken til SVs forslag.

KLAR TALE: SV-leder Audun Lysbakken sier partiet ønsker en fast ordning om bostøtte. Nå har det vært mange midlertidige løsninger, mener han. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
KLAR TALE: SV-leder Audun Lysbakken sier partiet ønsker en fast ordning om bostøtte. Nå har det vært mange midlertidige løsninger, mener han. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi ønsker å gjøre noe raskt, som får effekt i år. Så får vi heller diskutere om en skal lage noen nye mekanismer, men det å lage et stort, nytt system. Da blir det vanskelig for folk.

VG omtalte saken først.

Slik skal partiene løse strømkrisen

Rødt stilte også forslag om strakstiltak forrige tirsdag, for folk som får bostøtte og andre med dårlig råd. MDG vil øke bostøtten, og ha en sterk økning i støtten til energieffektiviserende tiltak som etterisolering av boliger og etablering av solceller.

Venstre foreslår også å øke bostøtten og mer støtte til energieffektiviserende tiltak. KrF vil øke bostøtten og ha gode støtteordninger til enøktiltak.

Høyre foreslår midlertidig økning i bostøtten og sosialhjelpen for å hjelpe husstander med dårlig råd i forbindelse med de høye strømprisene. Frp vil øke bostøtten, samtidig som elavgiften og merverdiavgiften skal fjernes ut året og reduseres i 2022.

Stortinget skal stemme over en rekke strømpristiltak på torsdag, inkludert høyere bostøtte.

Relatert