Arbeidsminister Hadia Tajik møter partene i arbeidslivet for første gang som minister mandag. Foto: Per Haugen/TV 2
Arbeidsminister Hadia Tajik møter partene i arbeidslivet for første gang som minister mandag. Foto: Per Haugen/TV 2

Disse koronaordningene forlenges ut året

– Tiltakene varer så lenge krisen varer, lover arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Den nye arbeids- og inkluderingsministeren, Hadia Tajik, møtte mandag partene i arbeidslivet for første gang som minister. Der varsler hun at alle koronatiltak varer ut året.

– For regjeringen er det ikke noe tvil: Tiltakene varer så lenge krisen varer, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik til TV 2.

Forslaget, som fremmes så raskt som mulig, må passere i Stortinget, men SV har flere ganger uttalt at de ønsker å støtte et slikt forslag, og bekrefter også dette til TV 2 mandag.

Det vil si ordningene for arbeidsavklaringspenger, permitteringer, dagpenger og sykepenger, som ble innført da pandemien rammet Norge, fortsetter i minst to og en halv måned til.

Nødvendig trygghet

– Forlengelse av koronatiltakene er nødvendig for å gi trygghet i det som for mange fortsatt er en vanskelig tid, sier Tajik.

Hun sier at det er viktig at vi ikke snubler på oppløpssiden på slutten av koronapandemien og mister mennesker ut i langvarig arbeidsledighet. Arbeidsministeren forventer at vi i det nye året vil være nærmere en normaltilstand.

– Da kan vi gå inn i 2022 med mer ordinære virkemidler, tilpasset situasjonen i arbeidsmarkedet, sier Tajik.

Skulle krisen prege arbeidslivet inn i neste år, vil ordningene kunne forlenges enda lenger, men i denne omgang varer tiltakene ut året. Ordningene som formelt foreslås forlenget er:

Forlengelse på AAP: Mottakere av arbeidsavklaringspenger som var omfattet av forlengelsen til 30. september 2021 kan få forlengelse til 31. desember 2021.

I tillegg vil de som går ut av ordningen i perioden fra 1. oktober og ut året også kunne få forlengelse.

Forlengelse på permittering: Perioden arbeidsgivere kan fritas fra lønnsplikt under permittering og tilsvarende periode med rett til dagpenger under permittering forlenges til og med 31. desember 2021.

Forlengelse i dagpengeperioden: Dagpengeperioden forlenges til og med 31. desember 2021 for alle dagpengemottakere som ellers vil ha brukt opp hele dagpengeperioden før årsskiftet.

Forlenget forhøyet dagpengesats: Den forhøyede dagpengesatsen på 80 prosent av grunnlaget opp til 3G videreføres til og med 31. desember 2021 for alle dagpengemottakere.

Forlenget kompensasjonsordning for selvstendige og frilansere: Ordningen med kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere gjeninnføres ved å fremme forslag om ny, midlertidig lov som gis virkning fra og med 1. oktober til og med 31. desember 2021.

Forlenget sykefraværsrett: Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av koronavirus eller mistanke om koronasykdom videreføres til og med 31. desember 2021.

Forlenget rett til omsorgspenger: Særregler for omsorgspenger forlenges ut året. Det gjelder når barn er i karantene, eller når skoler stenges på grunn av korona-pandemien. Retten gjelder også hvis barn må holdes hjemme av særlige smittevernhensyn i familien.

Det blir også fortsatt rett til omsorgspenger ut over den vanlige kvoten på antall dager, hvis barn må holdes hjemme på grunn av smitte, mistanke om smitte eller særlige smittehensyn.

Forlengede graderingsregler: Særregelen om gradering av dagpenger opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid forlenges til og med 31. desember 2021.

Oppgave nummer én

Under tiltredelseserklæringen i Stortinget mandag, sa statsminister Jonas Gahr Støre at arbeidslivspolitikk er den aller viktigste oppgaven til den nye AP-SP-regjeringen.

– Regjeringen vil bekjempe sosial dumping og gjennomføre en storrengjøring i norsk arbeidsliv for å sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår, fastslo Støre i talen.

Relatert