3000 tilfeller: Det er foreløpig meldt om 3000 tilfeller i uke 40. Foto: Jil Yngland / NTB
3000 tilfeller: Det er foreløpig meldt om 3000 tilfeller i uke 40. Foto: Jil Yngland / NTB

Smitten synker for femte uke på rad – men høsten og vinteren er usikker

Nedgangen i smittetilfeller og innleggelser fortsetter, skriver FHI i sin ukesrapport. Det er likevel knyttet usikkerhet til hvordan pandemien vil utvikle seg videre.

De siste fem ukene har det vært en tydelig nedgang i antall nye smittetilfeller i Norge. Det har også vært en nedgang i antall koronapasienter på sykehus.

– Det viktigste nå er å følge med på hvor mange som blir alvorlig syke. Dette har gått jevnt ned i mange uker og holder seg på et relativt lavt nivå, sier Frode Forland, fagdirektør i FHI til TV 2.

Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 46 nye pasienter innlagt med korona. Av disse koronapasientene var 43 prosent fullvaksinert.

PRESSEKONFERANSE: Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) under en pressekonferansen om koronasituasjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen
PRESSEKONFERANSE: Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) under en pressekonferansen om koronasituasjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Risikerer økning i innleggelser

Selv om smitten synker er det knyttet usikkerhet til hvordan pandemien vil utvikle seg de neste månedene.

– Det er usikkerhet om utviklingen gjennom resten av høsten og vinteren, og risiko for at vi kan få en økning i antall sykehusinnleggelser, skriver FHI i sin ukesrapport for uke 40.

Det er kombinasjonen av en usikker koronasituasjon og en mulig samtidig økning i andre luftveisinfeksjoner som bekymrer FHI.

– Kommunene må fortsette vaksinasjon med full styrke, forberede seg på forenklinger i håndteringen av epidemien og ha beredskap for mulig økning av covid-19 igjen og en samtidig økning også med andre luftveisinfeksjoner, skriver FHI.

De mener likevel at den høye vaksinasjonsdekningen begrenser epidemiens spredning og beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp.

Smitteklynger ved en rekke skoler

Smitten øker fortsatt mest blant de unge.

– Det skyldes at det er flest uvaksinerte i denne aldergruppen, sier Forland.

Totalt er det registrert 648 smitteklynger på 1.-7. trinn i skolen og 495 smitteklynger på 8.-10. trinn i perioden fra uke 33 til 40. Dette er henholdsvis 50 flere og 10 flere klynger enn det som er blitt registrert frem til forrige uke.

Oslo topper listen over områder med flest meldte tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 39 og 40 samlet. Men både her og i Viken går også smitten klart ned, mens den er enten stabil eller går opp i de fleste øvrige fylker.

Det er fortsatt om lag fem ganger flere meldte tilfeller per 100.000 innbyggere blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte individer 16 år eller eldre.

FHI anslår at det gjennomsnittlige reproduksjonstallet fra 25. september har ligget på 0,9. Den mer usikre modellen som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, anslår at R-tallet for en uke siden også lå på 0,9.

Relatert