Beskylder Nakstad for rolleblanding – nå slår han tilbake

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad får passet påskrevet av byrådsleder Raymond Johansen.

Bakgrunnen er at Nakstad i sin nye bok, «Kode rød», gir byrådslederen deler av skylden for at Oslo ikke fikk kontroll på den andre smittebølgen i fjor høst. Johansen kaller anklagen «alvorlig».

– At en av statens mektigste menn under koronahåndteringen anklager alle andre for alvorlige feil, er ikke det vi trenger når vi alle skal lære av koronahåndteringen, skriver byrådslederen i et Facebook-innlegg tirsdag kveld.

NY BOK: Espen Rostrup Nakstad forteller i boken «Kode Rød» om flere av uenighetene som har oppstått underveis i pandemien.
NY BOK: Espen Rostrup Nakstad forteller i boken «Kode Rød» om flere av uenighetene som har oppstått underveis i pandemien. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Byrådslederen peker på at det pågår evalueringer av koronahåndteringen både nasjonalt og i Oslo, som vil gi et godt grunnlag for læring og diskusjon rundt hvordan Norge håndterte krisen.

– Tas ut av sammenheng

Johansen presiserer samtidig i innlegget at han ikke har lest boken.

I et intervju med TV 2 Nyhetskanalen sier Nakstad at dette er et typisk eksempel på at noe tas ut av sammenheng.

– Det er ingen som får så mye skryt for sin pandemihåndtering som Oslo kommune, sier Nakstad.

Han understreker at dersom Oslo kommune og Raymond Johansen leser hva som står i boken, så vil de være veldig fornøyd med det som skrives om Oslo.

Oslos byrådsleder reagerer også på at Nakstad i boken skriver at dette er hans private meninger, med mindre noe annet er oppgitt.

– Dette er forvirrende og vitner om manglende rolleforståelse som høytstående statlig tjenesteutøver. Selvsagt oppfattes kritikken fra Nakstad mot både byrådet og Folkehelseinstituttet som en kritikk fra assisterende helsedirektør Nakstad, skriver Johansen.

– Fordel å lese boken

Til dette svarer Nakstad at han mener det er en fordel å lese boken før man uttaler seg.

– Den som gjør det vil se at innholdet i boken reflekterer forfatterens personlige syn der ikke annet er angitt, slik det er presisert i forordet. Alle som leser boka vil se at det er forfatteren som privatpersonen som tar leseren med på en reise gjennom historien og trekker lærdom av tidligere tiders kriser, sier han til TV 2.

Nakstad understreker at i de kapitlene som omhandler pandemien i Norge, bygger boka på åpne kilder, mediesaker og koronakommisjonens første rapport.

– Slik det også er redegjort tydelig for i forordet.

Uenig om tiltak og forvirring

Nakstad skriver i boken at byrådets nei til flere tiltak foreslått av FHI og Helsedirektoratet i fjor høst gjorde det vanskelig å snu den økende smittetrenden i Oslo.

SMITTETRYKK: Det høye smittetrykket i hovedstaden i høst gjorde at byrådet vedtok sosial nedstegning av Oslo 9. november i fjor. Det varte i hele 197 dager.
SMITTETRYKK: Det høye smittetrykket i hovedstaden i høst gjorde at byrådet vedtok sosial nedstegning av Oslo 9. november i fjor. Det varte i hele 197 dager. Foto: Berit Roald / NTB

Dette skapte forvirring og «en unik mulighet til å snu den andre smittebølgen glapp på et tidspunkt da befolkningen viste seg motivert til å bidra med et krafttak», ifølge Nakstad.

Johansen skriver at det ikke er sant at det rådet full forvirring om hvilke regler som gjaldt i Oslo.

– Befolkningen forholdt seg til strenge og klare tiltak over lang tid. Det er ikke sånn at den andre smittebølgen i Norge kan forklares med at Oslo innførte litt andre varianter av tiltakene enn det Helsedirektoratet anbefalte.

– Det er godt dokumentert at den andre smittebølgen i Norge først og fremst skyldtes importsmitte og manglende tiltak på grensa.

Også Nakstad har vært klar på at importsmitte var den viktigste grunnen til bølge to.

– Selvsagt politikk

– Uansett var ikke forskjellen mellom hva Helsedirektoratet anbefalte og hva Oslo kommune gjorde spesielt stor, og budskapet var uansett felles og krystallklart: Alle skulle ha så få nærkontakter som mulig, sier Johansen.

I «Kode Rød» skriver Nakstad at uenigheten mellom kommunen og nasjonale helsemyndigheter brakte partipolitikk inn i koranahåndteringen og at det var unødvendig.

Johansen skriver at han er «grunnleggende uenig».

– Selvsagt er en pandemihåndtering poltikk. Det har det vært hele veien. Det som er unødvendig er å fremsette tabloide og lite faglig funderte påstander som sår tvil om den kraftinnsatsen som har vært gjort i Oslo, spesielt av Oslos befolkning.

TV 2 har spurt byrådsleder Raymond Johansen om en kommentar. I en SMS skriver pressevakten til Johansen at «han har sagt det han har å si.»

Relatert