Erna Solbergs siste tale som statsminister: – Det var store utfordringer da vi overtok

Erna Solberg (H) og hennes regjering har formelt søkt kong Harald om avskjed. Tirsdag ettermiddag holder Solberg sin siste tale som statsminister.

Tirsdag ettermiddag taler Solberg den avtroppende statsministeren i anledning avskjedssøknaden og regjeringsskiftet.

– Jeg har levert min avskjedssøknad til kongen. Han har bedt meg lede et forretningsministerium fram til ny regjering er utnevnt. På denne måten vil min regjering bidra til et ryddig skifte i tråd med lover og regler, og ikke minst god norsk tradisjon, åpnet Solberg.

Forutsatt at alt er klart, planlegges det for regjeringsskifte på torsdag.

Statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse tirsdag i anledning avskjedssøknaden og regjeringsskiftet
Statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse tirsdag i anledning avskjedssøknaden og regjeringsskiftet Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Min regjering skal utnevne en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre, sa Solberg.

Utfordringer

Den avtroppende statsministeren så tilbake på sine åtte år i posisjon.

– Det vi har jobbet for er å skape et mer bærekraftig Norge. Både sosialt, økonomisk og ikke minst klimamessig, sa Solberg, og fortsatte:

– Åtte år er lang tid. Da denne regjeringen tiltrådte, var et av de store økonomiske og politiske temaene at vi hadde en todelt økonomi. Det gikk godt i den oljerelaterte delen av norsk økonomi, mens bedriftene på fastlandet hadde store konkurranseutfordringer, og det gikk ganske dårlig.

Solberg peker også på andre store utfordringer i norsk politikk da hennes regjering ble satt inn i 2013.

– Det var behov for en kraftfull satsning på kunnskap i skolen. Veiutbyggingen skjedde stykkevis og delt. Sykehuskøene var lange. Norge lå langt bak målene våre om å kutte klimagassutslippene. Og 22. juli-kommisjonen dokumenterte behovet for en opprustning i politiet og beredskapen.

Hun mener Norge har tatt steg i riktig retning på mange av disse områdene.

– Norge har blitt mindre oljeavhengig, og norske bedrifter har blitt mer konkurransedyktige. Det bidrar til å gjøre omstillingen av norsk økonomi lettere i årene som kommer, sa Solberg i talen.

Regjeringen har i løpet av sine åtte år innført flere reformen, deriblant politireformen og regionreformen. Solberg tror politireformen vil stå seg også i framtiden.
Regjeringen har i løpet av sine åtte år innført flere reformen, deriblant politireformen og regionreformen. Solberg tror politireformen vil stå seg også i framtiden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Stolt

Statsministeren har tidligere gitt uttrykk for at hun er mest stolt av det regjeringen har fått til når det gjelder skole.

– Siden 2013 har 49.000 lærere fått tilbud om videreutdanning. Antallet kvalifiserte lærere i skolen har økt med 4500 årsverk. Sammenlignet med 2013, ser vi at 5000 flere elever hvert år går ut av videregående skole med et godkjent fagbrev eller vitnemål.

– Dette er resultater jeg er stolt over, fordi det kommer til å bidra til at Norge blir bedre også i årene fremover.

Solberg pekte på at Høyre sammen med Venstre, KrF og Frp nesten har doblet samferdselsbudsjettene, og at det bygges baner og veier over hele landet.

– Og vi har kuttet sykehuskøer. Flere pasienter som sliter med rus og psykisk helse får selv velge hvilken behandling de trenger.

Solberg trakk frem at man siden 2013 har sett en elbilrevolusjon på norske veier.

– Nullutslippsbiler har blitt den nye normalen, og utslippene våre har blitt de laveste siden 90-tallet.

– Ingen rettferdighet i politikken

Den avtroppende regjeringen har tatt Norge gjennom en flyktningkrise, et oljeprisfall og en koronapandemi.

– Vi har hatt en politikk som ruster Norge for fremtiden. Men det betyr ikke at det ikke står igjen oppgaver å gjøre. Som i trontalen og i statsbudsjettet har regjeringen pekt på noen av de viktige områder, sa Solberg, og pekte særlig på to punkter:

1. Vi må ha ned klimagassutslippene

2. Vi må inkludere flere i arbeidslivet

Erna kunne samtidig avsløre hvordan Høyre vil være, når de nå går i opposisjon etter åtte år med makta.

– Vi kommer til å føre en tydelig, men konstruktiv, opposisjonspolitikk. Det gjorde vi også under den rødgrønne regjeringen. På de store og viktige områdene, skal vi jobbe sammen.

– Uansett om vi er i posisjon eller opposisjon - vi gjøre alltid det viktigste for landet, ikke bare for å markere eget parti. Det er den innstillingen vi kommer til å gå til Stortinget med, avslutter Solberg.

– Selvfølgelig trist

Da Solberg var ferdig med talen, fikk hun spørsmål fra TV 2 om hun synes det er urettferdig at regjeringen må gå av nå.

– Jeg tenker at rettferdighet finnes ikke i politikken. Du skal alltid velges for det du vil gjøre, ikke for det du har gjort, og da er du i oppoverbakke når du har styrt i åtte år. Det er helt fånyttes å tenke at det er urettferdig, og jeg tenker heller at jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til å styre Norge i åtte år, svarte Solberg.

– Er dette en trist dag på jobb?

– Dette er selvfølgelig trist. Det er trist å måtte forlate roret når det går godt i norsk økonomi. Men det tristeste er at jeg har hatt mye fokus på at en regjering er et team, vi er et fellesskap som står bak beslutningene, og da blir du lei deg når en del folk går ut av politikken. Det er det nå noen som gjør, som vi ikke kommer til å se like mye til, og det er alltid trist.

Klar oppfordring til Støre

Avtroppende statsminister Erna Solberg mener den nye regjeringen bør søke forlik eller enighet med Høyre i flere store saker.

– Den nye regjeringen vil ha mye å hente på være enig med oss, sa Solberg og trakk spesielt fram klimaregnskapet og ikke minst langtidsplanen for Forsvaret.

Hun hadde også en melding til påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi opplever at når den påtroppende regjeringssjefen meldte at det ikke blir flere forlik framover, så var det et lite brudd på en tradisjon som jeg mener er viktig i norsk politikk, at på de store viktige områdene skal vi jobbe sammen, sa hun.

Relatert