RIVALER: Tyske Leopard eller sørkoreanske K2? En av disse blir Norges neste stridsvogn.
RIVALER: Tyske Leopard eller sørkoreanske K2? En av disse blir Norges neste stridsvogn. Foto: KMW/Sør-Koreas forsvar

Regjeringen: Så mye vil nye stridsvogner koste

Regjeringen legger frem forslag til godkjenning for Stortinget.

I Solberg-regjeringens siste forslag til statsbudsjett legges det såkalte stridsvognprosjektet frem for godkjenning til Stortinget.

Som TV 2 tidligere har fortalt, vurderes det to alternativer som skal erstatte stridsvognene som ble anskaffet på 1980-tallet.

Formålet er ifølge Forsvarsdepartementet å anskaffe moderne stridsvogner med evne til å bekjempe en fiendes landbaserte, mobile plattformer.

Ifølge forslaget til forsvarsbudsjett for 2021-2022 er kostnadsrammen for stridsvognprosjektet minst 19,3 milliarder kroner.

– Prosjektet omfatter også integrert logistikkstøtte, utdanningsmateriell og del- og støttesystemer, skriver departementet.

Tyskland eller Sør-Korea

Forsvarsdepartementet opplyser anskaffelsen skal gjennomføres som en konkurranse mellom to leverandører fra henholdsvis Tyskland og Sør-Korea. Etter endelig valg av leverandør skal det inngås én kontrakt for levering av stridsvogner, reservedeler og utdanningsmateriell, ifølge departementet.

– Det er planlagt med endelig valg av leverandør og signering av kontrakt i løpet av 2022. Dette vil muliggjøre leveranser av nye stridsvogner fra 2025, opplyser departementet.

Disse to vognene vurderes som aktuelle av Forsvaret:

  • Leopard 2A7 fra Krauss-Maffei Wegmann i Tyskland. Dette er en oppgradert versjon av vognene Norge har i dag, og ble utviklet på 70-tallet.
  • K2 Black Panther fra Hyundai Rotem, utviklet i Sør-Korea. K2 ble utviklet på tidlig 2000-tallet, og er basert på moderne løsninger. Vognen er betydelig lettere enn Leoparden.

Gått ut på dato

Hæren er i dag utstyrt med Leopard 2 A4NO-stridsvogner som ble produsert tidlig på 80-tallet. Et titalls av disse vognene er ikke lenger en del av dagens operative struktur.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan vognene holdes i live av reservedeler som har gått ut på dato, og at forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener det haster å hente nye stridsvogner.

– For å opprettholde kapasiteten inntil nye stridsvogner blir levert gjennomføres det en levetidsforlengelse i form av anskaffelser av kritiske komponenter og reservedeler. For å opprettholde Hærens kontinuerlige operative evne i leveranseperioden vil gjennomføringsplanen for leveransen av nye stridsvogner bli koordinert med utfasingen av Hærens eksisterende stridsvogn, skriver Forsvarsdepartementet.

Relatert