Nyvalgt stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) blir gratulert under konstituering av det 166. storting.
Foto: Fredrik Hagen / NTB
Nyvalgt stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) blir gratulert under konstituering av det 166. storting. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen

Eva Kristin Hansen (48) er ny stortingspresident: – Vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten

Arbeidspartiets Eva Kristin Hansen ble valgt som stortingspresident, da det 166. Stortinget ble konstituert lørdag.

Etter en skriftlig votering på Stortinget, ble Hansen valgt som ny president.

160 av 168 stemmer var for. Åtte av stemmene var blanke. Resultatet ble formidlet av avtroppende stortingspresident Tone. W. Trøen (H).

– Jeg vil takke for tilliten og lede stortingets virke i et åpent og tillitsfullt samarbeid, sa hun etter valget.

Få full oversikt over det nye presidentskapet i Stortinget her.

Tillitsutfrodringer

Ap-politikeren overtar i en tid preget av omfattende avsløringer i pressen knyttet til representantenes økonomiske goder, spesielt pendlerboliger og etterlønn.

Hansen gjør det nå til en hovedoppgave for det nye presidentskapet å ta tak i disse sakene.

– Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten til Stortinget blant folk. Det har vært så mange saker nå som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere, sier hun.

– Jeg tror vi må ha en grundig opprydning. Mye er allerede satt i gang, men vi må fullføre arbeidet.

Frykter politikerforakt

Hansens frykt er at avsløringene skal føre til mer politikerforakt i Norge.

– Jeg tror det kommer til å gå ut over rekrutteringen til politikken, at folk ikke orker det fordi de er så redd for å gjøre feil, sier hun.

Ifølge henne er det avgjørende at Stortinget viser nøkternhet i sin pengebruk.

– Vi må nok ha en gjennomgang av de ordningene Stortinget har, slik at ikke det blir en oppfatning der ute av at vi har særdeles gode ordninger som andre ikke har. Folk skal kunne utøve arbeid som stortingsrepresentant, men vi skal ikke velte oss i goder. Det er viktig, sier hun.

Hansen understreker at Stortinget allerede har satt i gang flere granskinger.

– Så må vi se om vi skal gjøre ytterligere ting, sier hun.

Stemningsskifte

Men det er ikke bare opprydding som kommer til å prege livet i Stortinget framover.

Også hverdagspolitikken blir interessant, lover Hansen:

– Det som er spennende nå, er at Stortinget blir veldig viktig med en mindretallsregjering. Veldig mye skal skje i Stortinget og ikke i regjeringskontorene. Vi har hatt mindretallsregjering nå også, men jeg tror virkelig det blir en vitalisering av Stortingets arbeid.

Hun mener det har skjedd et stemningsskifte, selv om den påtroppende regjeringen har blinket ut SV som sin foretrukne budsjettpartner, mye på samme måte som Fremskrittspartiet har vært budsjettpartner for den avtroppende regjeringen.

Den nye Ap-Sp-regjeringen skal etter planen overta torsdag i neste uke.

Hansen er den første trønderske stortingspresidenten siden 1973.

– Det er en stor dag for Trøndelag, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Vervet som stortingspresident er det høyeste offentlige vervet i Norge etter Kongen.

Valgt som første visepresident

Fra før er Svein Harberg nominert av Høyre til vervet som første visepresident. 165 stemte for, mens 3 av stemmene var blanke.

Nils T. Bjørke (Sp) og Morten Wold (Frp) forsetter fra forrige periode.

Sverre Myrli (Ap) ble stortingets fjerde visepresident.

Ingrid Fiskaa får SVs plass i presidentskapet, som femte visepresident. Hun er fersk som fast stortingsrepresentant denne perioden, men har tidligere møtt som vararepresentant. Hun har også vært statssekretær i Utenriksdepartementet.

Øvrige verv

Samtidig som valget av presidentskap, velger Stortinget en valgkomite under konstitueringen, som innstiller på fordelingen av øvrige verv den kommende fireårsperioden.

Relatert