FIKK MEDHOLD: Høyesterett besluttet onsdag at Atle Hansen (57) ikke skal holdes i varetektsfengsel før dommen mot ham er rettskraftig. Foto: Gorm Kallestad / NTB
FIKK MEDHOLD: Høyesterett besluttet onsdag at Atle Hansen (57) ikke skal holdes i varetektsfengsel før dommen mot ham er rettskraftig. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Atle Hansen (57) løslates fra varetekt

Fredag 24. september ble Hansen varetektsfengslet samtidig som han ble dømt til ti års forvaring for flere voldtekter. Fengslingen ble anket og onsdag besluttet Høyesterett at han skal løslates.

– Han er veldig lettet og glad for å få mulighet til å legge til rette for livet sitt fremover, sier Hansens forsvarer, advokat Hans Christian Nygaard Wang.

Det var Halden Arbeiderblad som omtalte saken først.

Atle Hansen har tidligere vært deltager i tv-programmene Robinson og Charterfeber. I Halden tingrett ble han funnet skyldig i å ha voldtatt tre kvinner i en tidsperiode på syv år.

24. september dømte tingretten Hansen til forvaring i ti år. Samme dag fikk politiet av Halden tingrett medhold i at han skulle varetektsfengsles.

Hansen har anket både skyldspørsmålet og straffutmålingen.

Halden tingrett besluttet først at Hansen skulle fengsles på grunnlag av gjentakelsesfaren og hensynet til den allmenne rettsfølelsen.

Hansen ble pågrepet og varetektsfengslet den 24. september, da dommen ble kjent for ham. Han anket også fengslingskjennelsen.

Anken vant frem i lagmannsretten, og onsdag ga også Høyesterett Hansen medhold. Han er derfor en fri mann frem til saken er endelig avgjort.

– Jeg er glad for at Høyesterett avviste politiets anke. Vi fikk jo fullt medhold i lagmannsretten, i at vilkårene for varetektsfengsling ikke var oppfylt, så jeg er veldig glad for at det er en beslutning som blir stående, sier Nygaard Wang.

Konstituert statsadvokat Daniel Sollie førte saken for påtalemyndigheten under hovedforhandlingen i Halden tingrett. Politiet mente da dommen kom at Hansen skulle fengsles, blant annet på grunn av faren for gjentakelse.

– Nå har retten vurdert at vilkårene ikke er oppfylt, så da skal han løslates. Vi tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning, sier Sollie.

Fordi lagmannsrettens foreløpig ikke har tatt stilling til om anken i forvaringsdommen skal behandles, er dommen enda ikke rettskraftig.

Dersom anken slipper gjennom forventer statsadvokaten at ny hovedforhandling kan gjennomføres i første halvdel av 2022.

Relatert