STANSER BRUKEN: Sverige har besluttet å midlertidig stanse bruken av Moderna-vaksinen for personer under 30 år. Foto: Hazem Bader / AP / NTB
STANSER BRUKEN: Sverige har besluttet å midlertidig stanse bruken av Moderna-vaksinen for personer under 30 år. Foto: Hazem Bader / AP / NTB

Sverige stanser bruken av Moderna-vaksinen på unge mennesker

Sverige stanser midlertidig bruken av Moderna-vaksinen for alle født i 1991 og senere av sikkerhetsmessige årsaker. FHI sier unge menn i Norge bør vurdere å velge Pfizer-vaksinen.

Det melder svenske FHI i en pressemelding.

– Årsaken er signaler om økt risiko for bivirkninger som betennelse i hjertemuskelen eller hjerteposen, skriver de.

Folkhälsomyndigheten understreker at risikoen for å rammes av disse bivirkningene er veldig liten, men at de pauser bruken for sikkerhets skyld.

– Vi har besluttet å anbefale en pause i bruken av Moderna-vaksinen til personer født i 1991 eller senere. Til disse aldersgruppene anbefales i stedet vaksinen fra Pfizer og Biontech, står det i meldingen.

Også Danmark varsler onsdag at de stanser Moderna-bruken midlertidig, men for en snevrere aldersgruppe. De stanser å bruke vaksinen på personer under 18 år.

FHI: – Unge menn bør vurdere Pfizer i stedet

Rammer unge menn

Hjertemuskelbetennelse og hjerteposebetennelse går som oftest over av seg selv, men man er avhengig av å bli undersøkt av en lege.

Tilstanden er vanligst blant gutter og unge menn i forbindelse med virusinfeksjoner, som covid-19.

– De som er nylig vaksinert med sin første eller andre dose av Moderna-vaksinen, trenger ikke være bekymret, siden risikoen er veldig liten. Men det er bra å være klar over hvilke bivirkninger man bør være oppmerksomme på, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Den midlertidige stansen skal vare frem til 1. desember. Folkhälsomyndigheten skal komme med en ny anbefaling som skal gjelde etter denne datoen.

– Bør velge Pfizer

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet sier i en pressemelding at de anbefaler at særlig menn under 30 år bør vurdere å velge vaksinen fra Pfizer når de skal vaksinere seg. De sier at de kommer med rådet som et føre var-prinsipp.

FØRE VAR: FHI-direktør Geir Bukholm kommer med et føre var-råd til unge menn om at de bør velge Pfizer som dose to. Foto: Ali Zare
FØRE VAR: FHI-direktør Geir Bukholm kommer med et føre var-råd til unge menn om at de bør velge Pfizer som dose to. Foto: Ali Zare

– De som skal vaksineres fremover, kan uansett velge den vaksinetypen de selv ønsker, både som første og andre dose, fortsetter Bukholm.

– Det er viktig å presisere at Spikevax fra Moderna er en vel så effektiv vaksine mot covid-19 som Comirnaty (Pfizer journ.anm.), og begge vaksinetypene anbefales fortsatt til de over 30 år, sier han også.

FHI understreker at bivirkningene er sjelden og at risikoen er lav.

Alle under 18 år i Norge anbefales å ta Pfizer-vaksinen da det er større erfaring med bruk av denne vaksinen i aldersgruppen. FHI styrker den anbefalingen onsdag.

STANS: Også Danmark stanser bruken av Moderna. De stanser vaksinen for dem under 18 år Foto: John Locher / AP / NTB
STANS: Også Danmark stanser bruken av Moderna. De stanser vaksinen for dem under 18 år Foto: John Locher / AP / NTB

Bukholm i Folkehelseinstituttet sier til TV 2 sier at de i lang tid har visst at det er en økt risiko for å få betennelse med Moderna-vaksinen.

Årsaken til at den gir større risiko for bivirkninger, er fordi den gir en kraftigere immunologisk reaksjon. Det er også årsaken til at den gir bedre beskyttelse enn Pfizer-vaksinen.

Venter på studie-svar

– Hvorfor stanser dere ikke bruken av vaksinen, slik som i Sverige?

– I de norske dataene har vi ikke noe entydige tall om at Moderna-vaksinen er noe vi bør fraråde. Vi vil etter hvert se på sammenstillingen av tall fra Norden for å gi et bedre estimat, sier Bukholm.

Den nordiske registerstudien som ser på forekomst av myokarditt og perikarditt, er ikke ferdigstilt. Derfor er den ikke publisert ennå, og endelige konklusjoner kan foreløpig ikke trekkes fra denne studien, opplyser FHI.

– Burde dette ha vært varslet om tidligere?

– Det er først nå i den senere tid vi har fått signaler om at bivirkningene er hyppigere ved Moderna-vaksinen. Vi har fortsatt ikke entydige tall i de norske registrene, sier Bukholm.

Han sier også at det er først den siste tiden at tilgangen på både Pfizer og Moderna har vært så stor at det er mulig å velge vaksine.

Når det gjelder myokarditt, er det gutter og unge menn som har høyest risiko for å bli rammet, særlig etter andre dose. Når det gjelder pyrokarditt, kan menn i alle aldersgrupper bli rammet. Kvinner rammes ikke like hyppig som menn.

UNDERSØKELSER: Legemiddelverket gjør stadig undersøkelser for å finne ut sammenhengen mellom hjerteposebetennelse, betennelser i hjertemuskelen og koronavaksine. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
UNDERSØKELSER: Legemiddelverket gjør stadig undersøkelser for å finne ut sammenhengen mellom hjerteposebetennelse, betennelser i hjertemuskelen og koronavaksine. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Økning hos vaksinerte

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier til TV 2 at de siste tallene viser at 173 personer har fått påvist hjerteposebetennelser og 95 har fått påvist betennelse i hjertemuskelen i Norge.

– Hvordan er disse tallene i forhold til vanlige tall?

– Det er noe vi arbeider med å se hvordan ser ut i forhold til vanlige forekomster. Det forekommer til vanlig særlig på bakgrunn av virusinfeksjoner. Resultatene så langt i Norge tyder på at det er en økning hos vaksinerte, sier Madsen.

Det er ingen som har mistet livet som følger av disse bivirkningene i Norge.

– Noen tilfeller er litt mer kompliserte, men det har ikke vært noen dødsfall. De fleste kommer seg veldig raskt og er ofte bare innlagt noen få dager. Etter de blir skrevet ut blir de fulgt opp av spesialister, sier han.

Av alle tilfellene som er oppdaget i Norge, er bare én person under 18 år.

– Omtrent dobbelt så mange menn som kvinner har fått betennelse i hjerteposen og tre ganger så mange menn som kvinner i hjertemuskelen, sier Madsen.

Relatert