Det nye stortinget kom sammen første gang fredag 1. oktober. Førstkommende lørdag skal det nye Stortinget velge president, og mandag 11. oktober er det høytidelig åpning, hvor Hans Majestet kong Harald leser trontalen.
Det nye stortinget kom sammen første gang fredag 1. oktober. Førstkommende lørdag skal det nye Stortinget velge president, og mandag 11. oktober er det høytidelig åpning, hvor Hans Majestet kong Harald leser trontalen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Her er det nye presidentskapet i Stortinget

Slik blir fordelingen av topposisjonene i Stortinget de neste fire årene.

Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen er eneste kandidat til det viktige vervet som ny stortingspresident, og blir etter alt å dømme valgt når Stortinget konstitueres lørdag.

Svein Harberg er nominert av Høyre til vervet som første visepresident.

Sverre Myrli blir Aps andre medlem av presidentskapet. Nils T. Bjørke (Sp) og Morten Wold (Frp) forsetter fra forrige periode. Ingrid Fiskaa får SVs plass i presidentskapet. Hun er fersk som fast stortingsrepresentant denne perioden, men har tidligere møtt som vararepresentant. Hun har også vært statssekretær i Utenriksdepartementet.

Komiteledere

Samtidig som valget av presidentskap, skal Stortinget under konstitueringen på lørdag velge valgkomite, som innstiller på fordelingen av øvrige verv i Stortinget i den kommende fireårsperioden.

Ren matematikk avgjør fordelingen av topposisjonene i Stortinget etter valget. Stortingets egne beregninger, på bakgrunn av valgresultatet, gir følgende fordeling:

Ap og Høyre får tre komiteledere, Senterpartiet får to, mens SV, Rødt, Frp og Venstre får en hver. MDG og KrF må ta til takke med å dele en komite-nestlederposisjon.

Kamp om verv

Fordelingen av komiteledervervene vil ikke bli klar den nye regjeringen er på plass. For 16 år siden fordelte Stortinget komiteposisjonen rett etter valget. Men det utløste behov for store endringer da regjeringen og statsrådenes vararepresentanter kom på plass. Og ikke minst, mange ble skuffet over å måtte flyttes til en annen komite. For å unngå dette har man side da valgt å vente med å plassere komiteene til regjeringen er etablert i midten av oktober.

Og når de feteste komitevervene skal fordeles kan det bli kamp, særlig i de tyngste og mest prestisjefylte, som blant annet ledervervene i Finanskomiteen, Helse- og omsorgskomiteen, Energi- og miljøkomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen, Kommunal- og administrasjonskomiteen, og flere andre.

Ap har i tillegg til de tre komitelederne krav på fire komitenestledere. Høyre, Frp og Sp kan kreve to, mens SV kan kreve en nestleder i tillegg til en komiteleder.

Det er tradisjon i Stortinget at en avgått statsråd som hovedregel ikke blir plassert i den stortingskomiteen dom dekker samme område som vedkommende nettopp har styrt i regjeringsposisjon. Men det har vært unntak fra dette prinsippet.

Det er også kutyme at lederen for Utenrikskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen, som har som oppgave å føre tilsyn med regjeringens arbeid, ledes av en representant for opposisjonspartiene, gjerne det største.

Stortinget velger også medlemmer til en rekke delegasjoner og internasjonale forsamlinger. For eksempel Nordisk Råd, Natos parlamentarikerforsamling, Europarådets parlamentarikerforsamling, Delegasjonen for forbindelser med EU-parlamentet, Felles parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS og flere andre. Også disse delegasjonene settes sammen etter kjøttvekta i valget.

Partiene under sperregrensen, MDG og KrF, får bare rett til representasjon i organer der Norge har flere enn 22 delegater, slik som delegasjonen til Nordisk råd.

Én av de 169 stortingsrepresentantene trenger ikke bekymre seg om representasjon internasjonalt i det hele tatt: Irene Ojala fra partiet Pasientfokus har ikke rett på plass i noen delegasjon eller noe leder eller nestlederverv i noen av komiteene. Siden partiet ikke stilte liste i mer enn en tredel av fylkene regnes hun heller ikke som noen partigruppe, og har følgelig ikke rett på tildelt taletid i noen av debattene. Men hun kan melde seg og har rett til å holde treminuttersinnlegg i salen. Og hvis de andre partiene tillater, kan hun også stille spørsmål helt til slutt i den såkalte spontane i spørretimen på onsdager.

Relatert