Redaktør Jon Henrik Larsen i Salangen-Nyheter i møte med statsminister Erna Solberg.
Redaktør Jon Henrik Larsen i Salangen-Nyheter i møte med statsminister Erna Solberg. Foto: TV 3

Salangen-redaktøren tapte mot Staten

Etter ti år mister Jon Henrik Larsen retten til brukerstyrt personlig assistent - nå anker han

Jon Henrik Larsen, redaktør i den hyperlokale nettavisen Salangen-Nyheter fikk ikke medhold i rettssaken han anla mot staten for å beholde sin egen brukerstyrte personlige assistent, BPA.

– Jeg er ikke overraske. Jeg har gått gjennom saken med min advokat Olav Lægreid, og jeg har bestemt meg for å anke dommen. Jeg er også veldig glad for at jusprofessor og advokat Mads Andenæs kommer inn i «teamet» mitt og skal representere meg som fullmektig i ankesaken i Borgarting lagmannsrett, sier Jon Henrik Larsen.

Larsen, som lider av autisme, har hatt en assistent i ti år, men nå mener kommunen altså at loven ikke gir brukeren rett til slik assistent i jobbsituasjonen. Statsforvalteren var enig med kommunen, og Larsen gikk til søksmål, men tapte.

Nei til BPA

«Retten kan (...) ikke se at norske myndigheter er forpliktet til å yte BPA til Larsen etter Helse- og omsorgstjenesteloven for å dekke hans behov på arbeid,» heter det i dommen.

Larsen fikk uventet hjelp under rettssaken da tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang, ba om å få vitne. Stang mente det var unødig firkantet av myndighetene å skille mellom Larsens behov på jobb og privat. og han spissformulerte det slik:

– Hvis Jon Henrik hadde tisset i buksa, da hadde han fått assistent. Men Jon Henriks utfordring er at han driter i regninger, men da får han ikke hjelp!

– Bruk hue!

Etter rettsforhandlingene etterlyste Stang gjennom TV 2 at Stortinget burde signalisere til byråkratiet at det må være lov til å bruke hodet i slike saker.

– Dette er en sak som handler om verdighet, sier Fabian Stang, som meldte seg frivillig som vitne for Salangen-redaktøren.
– Dette er en sak som handler om verdighet, sier Fabian Stang, som meldte seg frivillig som vitne for Salangen-redaktøren. Foto: Mona Ranum

Han viser til at Salangen-Nyheter under Larsens ledelse har vært et svært populært nettsted i lokalmiljøet, at Larsen har skaffet meningsfylt arbeid til mange og at Salangen-Nyheter også er blitt fremhevet av Statsminister Erna Solberg som et positivt eksempel på et privat initiativ som beriker folks hverdag og gir en ny sjanse til mennesker som har vanskelig for å tilpasse seg det ordinære arbeidslivet.

Det er ikke omtvistet at Larsen har brukt sin personlige assistent i jobbsammenheng. Larsen trenger hjelp til å forstå og håndtere fakturaer. Han fikser ikke oppvaskmaskinen, og flere andre daglige gjøremål, men han kan skrive. Gjerne om de små, pussige sakene som andre medier ikke dekker - for eksempel kommunal juletrebelysning som henger ute i mai, og oppslag av typen «Nå skal gravlunden rakes.»

Slike mikro-nyheter skaffet Salangen-Nyheter rikskjendisstatus, ikke minst gjennom en egen programserie på TV 3.

Salangen kommune har nå innvilget Larsen hjelp så lenge han er hjemme, men altså ingen brukerstyrt personlig assistent på jobb.

Fabian Stang er overbevist om at Jon Henrik Larsen vinner sin sak til slutt.

– Dette er en sak som handler om verdighet. Det er et spørsmål om funksjonshemmede skal få muligheten å leve sine liv slik Stortinget har bestemt, sier Fabian Stang til TV 2.