Dag Terje Andersen og Ine Eriksen Søreide under en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i 2019. Foto: Terje Bendiksby/NTB
Dag Terje Andersen og Ine Eriksen Søreide under en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i 2019. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Komitéleder: – Søreides håndtering av Frode Berg-saken er sterkt kritikkverdig

Nå krever Rødt offentliggjøring av hemmelig sammendrag av Frode Berg-rapport.

Dag Terje Andersen (Ap), som ledet Stortingets særskilte Frode Berg-gransking, går ut mot hemmeligholdet i en av Norges største spionskandaler.

Denne uken forlater han Stortinget, etter flere tiår i politikken.

Den avtroppende stortingspolitikeren som også ledet Kontroll- og konstitusjonskomiteen, er blant svært få nordmenn som har fått lov til å lese den hemmeligstemplede rapporten som EOS-utvalget laget om Frode Berg-saken.

i desember 2017 ble Frode Berg pågrepet i Moskva, og senere dømt til 14 års fengsel for spionasje. Foto: Privat
i desember 2017 ble Frode Berg pågrepet i Moskva, og senere dømt til 14 års fengsel for spionasje. Foto: Privat

I februar ble det opprettet en særskilt komité til å behandle den graderte meldingen fra kontrollorganet for de hemmelige tjenestene.

Stortingets presidentskap fikk beskjed av utvalget at det forelå et omfattende og høyt gradert materiale.

Kritikk holdes hemmelig

EOS-utvalgets graderte sluttrapport ble presentert for komiteen 10. mars, og 12. april avholdt stortingskomiteen en lukket høring.

Komitéleder Andersen leste rapporten i et lukket rom på Stortinget, og beskriver Frode Berg-saken som svært alvorlig.

Etter et omfattende hemmelighold i Frode Berg-saken, velger Dag Terje Andersen å lette litt på sløret.

Han gir støtte til EOS-utvalgets arbeid, og sier til TV 2 at den hemmelige innstillingen fra Stortingets særskilte komité inneholder kritikk av daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Nils Andreas Stensønes, Sjef E-tjenesten, på Stortinget under høringen om Frode Berg-saken. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Nils Andreas Stensønes, Sjef E-tjenesten, på Stortinget under høringen om Frode Berg-saken. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Før Søreide ble utenriksminister, var hun forsvarsminister fra 2013 til oktober 2017. Ifølge Andersen hadde hun befatning med Frode Berg-saken mens hun var forsvarsminister.

Den mislykkede etterretningsoperasjonen som Frode Berg ble dratt inn i, førte til at han ble viklet inn i et dobbeltspill, der russisk kontraetterretning fôret den norske E-tjenesten med falske opplysninger.

Da han ble pågrepet i Moskva i desember 2017, hadde FSB samlet omfattende bevis mot Berg siden 2015.

NRK meldte i april at EOS-utvalget på flere punkter skal ha konkludert med at E-tjenesten har opptrådt svært kritikkverdig. Andersen har imidlertid ikke lov til å si hvorfor EOS-utvalget kommer med kritikken.

Han sier at det er dramatisk at det for første gang på 25 år har oppstått en uenighet om hemmelighold, der heller ikke et kort sammendrag på fire sider kan bli offentlig kjent.

EOS-utvalget har utarbeidet et sammendrag, som de mente var egnet for offentliggjøring.

Frode Berg etter møtet med Stortingets EOS-utvalg i november 2019. Foto: Fredrik Hagen/NTB
Frode Berg etter møtet med Stortingets EOS-utvalg i november 2019. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Men da Stortingets presidentskap ba Forsvarsdepartementet om å avgradere sammendraget, nektet departementet å gjøre det.

– Solid fundamentert

Andersen frykter at et så omfattende hemmelighold kan brukes til noe annet enn å beskytte statens hemmeligheter.

I mai kom stortingskomiteen med en innstilling i saken, og delte innstillingen i en offentlig og en lukket del.

– Det finnes på side 21 i den hemmelige innstillingen en begrunnelse av kritikken mot Søreide som jeg mener er solid fundamentert. Og i EOS-utvalgets sammendrag står det ting som alle kan snakke om, som allerede har kommet frem i mediene, sier Dag Terje Andersen til TV 2.

Ifølge den avtroppende politikeren var Forsvarsdepartementets håndtering av saken under statsråd Søreides ledelse sterkt kritikkverdig.

Dette ble også tatt opp som et såkalt løst forslag på vegne av forslagsstillerne. Ap, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt støttet forslaget som ble nedstemt med 46 mot 41 stemmer, ifølge referatet.

Da dette forslaget ble fremmet i mai, var begrunnelsen for kritikken unntatt offentlighet.

Dag Terje Andersen (Ap) har i en årrekke vært en profilert politiker på Stortinget. Foto: Terje Pedersen/NTB
Dag Terje Andersen (Ap) har i en årrekke vært en profilert politiker på Stortinget. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Dette er en helt konkret begrunnelse som handler om hennes egen befatning med Frode Berg-saken, ikke kun hennes konstitusjonelle ansvar, sier Andersen til TV 2 om bakgrunnen for forslaget.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er gjort kjent med uttalelsene fra Andersen, og sier via sin pressevakt at hun ikke kan kommentere taushetsbelagte opplysninger.

– Overrasket

Komitémedlem Svein Harberg (H) undrer seg over Ap-veteranens motiver, og kan heller ikke kommentere Andersens utsagn.

– Jeg er overrasket og usikker på hva som er beveggrunnen for at Dag Terje Andersen på sine siste dager som stortingsrepresentant, etter et langt politisk liv, løfter opp igjen gammelt nytt i en sak han har vært med på å behandle. Det er underlig. Kritikken Andersen viser til, kan jeg selvsagt ikke kommentere siden det refereres til et dokument unntatt offentlighet, og jeg kan derfor heller ikke kommentere soliditeten han selv viser til, sier Harberg, parlamentarisk nestleder i Høyre, til TV 2.

I februar ble det kjent at EOS-utvalget ikke fikk lov til å offentliggjøre sin rapport om Frode Berg-saken. Rapporten var klar allerede i desember 2020.

– Alle opplysningene er sikkerhetsgraderte, også om det er uttalt kritikk eller ikke, opplyste EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene.

I november 2019 holdt statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) pressekonferanse om overleveringen av Frode Berg. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
I november 2019 holdt statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) pressekonferanse om overleveringen av Frode Berg. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Skuffet Berg: – Absurd

Etterretningsoperasjonen i Russland var full av tabber og grove feil. Men granskingen holdes hemmelig mot Frode Bergs vilje.

Den pensjonerte grenseinspektøren, som ble dømt til 14 års fengsel for spionasje, har uttrykt skuffelse i et åpent brev til Stortinget.

– Jeg har virkelig vanskelig for å forstå at dette kan være sant (...) Absurd er det også for meg at den som granskes selv kan bestemme at resultatene av granskingen skal holdes hemmelig. Ikke et ord skal komme ut, skrev Frode Berg til stortingskomiteen som ble oppnevnt for å vurdere EOS-utvalgets rapport i hans sak.

Berg mener at en av de viktigste grunnene til at myndighetene ikke vil gi ham innsyn i rapporten fra EOS-utvalget, er kritikken som kommer frem.

Frode Berg på gaten i Oslo. Foto: Truls Aagedal / TV 2
Frode Berg på gaten i Oslo. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– De er nok litt redd for kritikken som er der. Den er flengende, har Frode Berg sagt til TV 2.

I vår sa Stortinget med 46 mot 42 stemmer nei til å avgradere et kort sammendrag av rapporten.

Dag Terje Andersen sier at det er veldig spesielt at heller ikke en delrapport som EOS-utvalget mener kan avgraderes, blir offentlig. Han mener at hemmeligholdet misbrukes av regjeringen.

– Dette er et hemmelighold som jeg oppfatter som et forsøk på å unndra kritikk. Man beskytter departementet, og ikke statshemmeligheter, sier Andersen.

Rødt krever offentliggjøring

Bjørnar Moxnes i Rødt bekrefter at partiet støttet forslaget om kritikk av Søreide.

– Det har kommet frem i media at Frode Berg ble brukt i en helt uansvarlig offensiv etterretningsoperasjon inne på russisk territorium, som først og fremst ville tjent USA om den lyktes, men som åpenbart gjorde betydelig skade på Norges sikkerhet. Rødts politikk er at også maktpersoner må stilles til ansvar for feil og skandaler, og den øverste ansvarlige for denne saken var daværende forsvarsminister Søreide, sier Moxnes til TV 2.

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes. Foto: Martin Leigland / TV 2
Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes. Foto: Martin Leigland / TV 2

Rødt har tidligere varslet omkamp i EOS-rapporten om Frode Berg, og etter valget er det et flertall for offentliggjøring.

Moxnes sier at Rødt nå tar initiativ til en omkamp om offentliggjøring av sammendraget av Frode Berg-rapporten.

– Regjeringens hemmelighold i Frode Berg-saken har gitt et historisk tilbakeslag for den demokratiske kontrollen med regjeringen. Rødt krever offentliggjøring av sammendraget av Frode Berg-rapporten, både for å få fakta på bordet og sikre at slike katastrofale feil ikke blir gjentatt, men også for å gjenreise den demokratiske kontrollen som høyreregjeringen har bygget ned, sier Rødt-lederen til TV 2.

Bjørnar Moxnes, som var medlem i den særskilte komiteen, anklager regjeringen for misbruk av adgangen til hemmelighold.

– Denne regjeringen har konsekvent misbrukt adgangen til hemmelighold, ikke for å beskytte Norges sikkerhet, men for å dekke over egne feil og skandaler og legge lokk på debatt, sier han.

– Det skjedde også i Frode Berg-saken, der Stortingets kontrollorgan EOS-utvalget har gitt krystallklar beskjed om at det er forsvarlig å offentliggjøre sammendraget av rapporten, sier Moxnes.

– Parodisk og uverdig

Moxnes sier at Rødt i fjor fikk et enstemmig storting med på at det var behov for å sikre Stortingets medvirkning og kontroll med utenriks- og forsvarspolitikken.

VED GRENSEN: Frode Berg ved grenseovergangsstedet Storskog. I bakgrunnen skimtes den russiske grensevaktstasjonen. Foto: Aage Aune/TV 2
VED GRENSEN: Frode Berg ved grenseovergangsstedet Storskog. I bakgrunnen skimtes den russiske grensevaktstasjonen. Foto: Aage Aune/TV 2

– Regjeringens hemmelighold av Frode Berg-rapporten brøt med intensjonen bak dette stortingsvedtaket, men heldigvis klarte de ikke å hindre oss i å fremme kritikk av daværende forsvarsminister Søreide, sier Rødt-lederen.

Moxnes mener at hemmeligholdet i Frode Berg-saken er både parodisk og uverdig for et demokrati.

– Regjeringens uforsvarlige hemmelighold førte til at Stortinget måtte diskutere en hemmelig rapport med en hemmelig innstilling, med hemmelige forslag, i en hemmelig debatt, i et hemmelig rom på et hemmelig tidspunkt, med hemmelig avstemning, hemmelige vedtak, hemmelig resultat og hemmelig referat. Det er både parodisk og uverdig for et demokrati, der et viktig hovedprinsipp er at de folkevalgte skal kunne gå regjeringen etter i sømmene, sier han.

– De hemmelige tjenester er et av de mest inngripende maktmidler i den norske staten. Når Stortingets kontrollorgan for første gang knebles og fratas muligheten til å drive reell kontroll av disse tjenestene, så kan det gå utover både individers rettssikkerhet, demokratiske prinsipper og nasjonale sikkerhetsinteresser. Manglende kontroll gir mer ansvarsfraskrivelse og øker risikoen for nye fiaskoer på ett av de mest avgjørende områdene for Norges sikkerhet, sier Bjørnar Moxnes til TV 2.