KRFUS VALG: KrFU peker på Dag Inge Ulstein som KrFs neste leder. Her er han avbildet med avtroppende leder Kjell Ingolf Ropstad.
KRFUS VALG: KrFU peker på Dag Inge Ulstein som KrFs neste leder. Her er han avbildet med avtroppende leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Fredrik Hagen

KrFU vil ha Ulstein som ny KrF-leder

KrFU ønsker en leder som gjør partiet aktuelt inn i neste stortingsperiode og peker derfor på Dag Inge Ulstein, opplyser partiet til TV 2.

Det er knyttet spenning til hvem som blir KrFs neste leder etter at Kjell Ingolf Ropstad lørdag varslet sin avgang. De to kandidatene som er hyppigst nevnt er Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein.

Nå peker altså ungdomspartiet, KrFU, på Ulstein. De er opptatt av at de nå må oppleves som aktuelle for unge velgere. De peker blant annet på Ulsteins engasjement for klima og utviklingspolitikk.

– For KrFU er det viktig at partiet har en demokratisk prosess for å finne en ny leder. Valgkomiteen må få mandat til å gjøre sitt arbeid, og organisasjonen kalles inn til et ekstraordinært landsmøte innen årets slutt. Den nye lederen må gjøre KrFs velgergrunnlag bredere og frem mot neste Stortingsvalg vise at KrF er et aktuelt parti også for unge velgere, skriver de i en pressemelding.

Klart Ulstein-flertall

Det var et klart Ulstein-flertall på ungdomspartiets ekstraordinære landsstyremøte tirsdag kveld, selv om noen også pekte på landbruksminister Bollestad, opplyser sentralstyremedlem Hilde Alice Skåra Gunvaldsen i KrFU til NTB.

– Det var flere kandidater oppe vi diskuterte, men det er Dag Inge Ulstein vi peker på. Vi har troen på at han kan gjøre en god figur i mange år fram i tid. Han er nytenkende, nyskapende og har mange gode ideer. Han har også virkelig profilert seg bra som utviklingsminister, sier hun.

Hun legger til at hun håper på en god demokratisk prosess i partiet, og at det innkalles til ekstraordinært landsmøte med valg av ny leder innen året er omme.

Ulstein er 40 år, og har vært utviklingsminister siden januar 2019. Han er en av KrFs tre representanter på Stortinget fra høsten av. Ulstein er fra Hordaland og har tidligere sittet i byrådet i Bergen.

KrFUs leder, Edel-Marie Haukland, sitter i valgkomiteen til KrF.

KrF-kvinner vil ha Bollestad

Tidligere tirsdag ble det kjent at KrF Kvinner peker på Olaug Bollestad. De mener partiets neste leder må sitte på Stortinget. Da står valget mellom Dag Inge Ulstein og Olaug Bollestad. Men leder Mariam Rapp, ser på valget som enkelt.

I LEDERDEBATTEN: Olaug Bollestad. Foto: Vidar Ruud / NTB
I LEDERDEBATTEN: Olaug Bollestad. Foto: Vidar Ruud / NTB

– I sum så er Olaug beste kandidat. Hun har stortingserfaring, regjeringserfaring og har sittet som ordfører, sier Rapp til TV 2.

Hun peker også på Bollestad sin bakgrunn som sykepleier som positiv.

– Når hun også har fagbakgrunn som sykepleier, en av de største kvinneyrkene, så skiller hun seg ut som den beste kandidaten.

KrF Kvinner skal møtes til sentralstyremøte onsdag og formelt peke på sin kandidat, men hele arbeidsutvalget er på Bollestad sin side.

Rapp mener det er viktig at man i ledervalget ikke går langt vekk fra ledelsen som ble valgt under landsmøtet i vår.

– Vi hadde valgt en leder for lang tid fremover, men det ble ikke sånn. Det er likevel liten grunn til å gjøre store endringer fra landsmøtevedtaket.

– Peker dere på Bollestad fordi hun er kvinne?

– Vi peker på Bollestad fordi hun er den best kvalifiserte av de som vil få sete på Stortinget.

Kjell Ingolf Ropstads avgang har satt i gang en ny lederdiskusjon i partiet. Få fylker vil peke på en kandidat. Men arbeidsutvalget i KrFs kvinneorganisasjon vil ha en leder som allerede sitter på Stortinget og peker på Olaug Bollestad fremfor Dag Inge Ulstein.

Avkrefter at hun kan bli leder

Fylkesleder i Viken KrF, Ida Lindtveit Røse har av flere blitt trukket fram som en mulig etterfølger av Kjell Ingolf Ropstad. Men Røse har ingen planer om å lede partiet nå.

– Det er veldig hyggelig bli trukket frem som aktuell lederkandidat og jeg vil gjerne ta de rollene partiet vil ha meg til, men jeg tenker det ikke er aktuelt nå.

Hun mener det er viktig at partilederen også sitter på Stortinget.

– Det er naturlig at en leder sitter i stortingsgruppa, sier hun til TV 2.

Utenom Ropstad, har partiet kun Dag Inge Ulstein og Olaug Bollestad som stortingsrepresentanter for neste periode.

Røse mener dermed det må bli en av disse som leder partiet videre. Men hvem av dem hun foretrekker vil ikke fylkeslederen si noe om.

Ropstad varslet lørdag sin avgang som både partileder og barne- og familieminister etter avsløringer om at han i årevis har hatt gratis pendlerbolig uten å betale skatt.

Formelt går han av som partileder på KrFs landsstyremøte fredag. Nestleder Bollestad tar over partiledervervet inntil en ny leder er på plass.

Relatert