Tror ett tiltak kunne forhindret drap hvert år

Psykologspesialist Pål Grøndahl tror en drapskommisjon kunne bidratt til å avdekke systemsvikt og potensielt forhindre drap. Forslaget får støtte på Stortinget.

Nakholmen i Oslofjorden, september 2017: En utenlandsk statsborger dreper en mann i 50-årene.

Landås i Bergen, februar i 2018: En mann dreper sin egen mor med øks.

Haugesund, februar 2019: En mann dreper en tilfeldig kvinne på en kirkegård med øks.

Øygarden, juni 2019: En 41-åring dreper begge sine foreldre med kniv, men ble funnet strafferettslig utilregnelig fordi han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

I alle sakene hadde gjerningspersonen kort tid før drapet ble gjennomført vært innlagt for å få psykisk hjelp. Dette er noen eksempler på varslede katastrofer som har endt med verst tenkelige utfall de siste årene.

Kolleger av den drepte kvinnen i 50-årene la ned blomster utenfor Nav-bygget på Årstad i Bergen tirsdag. Foto: Tor Henning Flaatten/TV 2
Kolleger av den drepte kvinnen i 50-årene la ned blomster utenfor Nav-bygget på Årstad i Bergen tirsdag. Foto: Tor Henning Flaatten/TV 2

Vil avdekke systemsvikt

Psykologspesialist Pål Grøndahl har 20 års erfaring som rettspsykiatrisk sakkyndig, og han er en av Norges fremste eksperter på drap.

Han mener Norge bør vurdere å opprette en egen drapskommisjon, tilsvarende hva man har for fly og båtulykker. På denne måten mener forskeren man kunne avdekket om systemet sviktet i forkant av hvert enkelt drap, og tatt denne kunnskapen med seg for å forebygge drap i fremtiden.

– Norge bør definitivt vurdere å opprette en slik kommisjon, sier Grøndahl til TV 2.

I etterkant av drapet på Nav-kontoret i Bergen har det kommet frem at naboer sendte flere bekymringsmeldinger til både politi og kommunen om den nå drapssiktede mannen i slutten av 30-årene.

Grøndahl uttaler seg på generelt grunnlag, men mener en eventuell drapskommisjon kunne dannet et bedre bilde av situasjonen enn hvordan en ordinær drapsetterforskning løses i dag.

Psykologspesialist Pål Grøndahl mener en drapskommisjon kunne bidratt til å skaffe mer kunnskap om eventuelle systemfeil. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
Psykologspesialist Pål Grøndahl mener en drapskommisjon kunne bidratt til å skaffe mer kunnskap om eventuelle systemfeil. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg tenker en kommisjon kan se etter et større bilde, var det en systemsvikt, var det noe man kunne gjort annelderes? Det er ikke for å finne feil hos enkelte syndebukker, men rett og slett for å se om det var noe som kunne vært gjort annerledes, sier Grøndahl til TV 2.

Forsvarer ressursbruken

I 2020 var det registrert 28 drapssaker i Norge. Psykologspesialisten mener det lave antallet drap gjør at ideen om en slik kommisjon lar seg gjennomføre, selv om han erkjenner at det kan bli ressurskrevende.

– Det kan det være, men nå har vi allerede an havarikommisjon for offentlig transport. Og jeg tenker at ja, rettsikkerhet koster, sikkerhet koster, og jeg tenker at det skulle ikke være større ressurser enn det Norge har.

Og selv om kommisjonen skulle koste, er Grøndahl overbevist om at det vil være verdt det. Han mener en såkalt nullvisjon hva gjelder drap er tilnærmet umulig, men påpeker at det å forhindre et drap potensielt vil være uendelig verdifullt for dem det berører.

– Den erfaringen vi kunne fått fra denne kommisjonen, kunne gjort at vi forebygger bare to til tre drap i året, det er svært mye bare det.

Politisk støtte

Grøndahls forslag får nå politisk støtte på Stortinget. Senterpartiets Jenny Klinge sitter i Stortingets Justiskomite, og går langt i å hevde at norske myndigheter både kan og bør gjøre mer for å forebygge drap.

– Jeg mener det er et interessant forslag og noe vi absolutt bør se nærmere på. Vi hører om disse drapssakene hvor det har blinket varsellamper på forhånd. Det er så fryktelig unødvendig og forferdelig når slike ting skjer. Jeg synes ikke samfunnet fanger det godt nok opp i dag, så noe bør gjøres, sier Klinge til TV 2.

Senterpartiets Jenny Klinge har lang erfaring fra Justiskomiteen og er en stor tilhenger av forslaget. Foto: Ole Martin Wold/NTB
Senterpartiets Jenny Klinge har lang erfaring fra Justiskomiteen og er en stor tilhenger av forslaget. Foto: Ole Martin Wold/NTB

– Skjer gang på gang

Justispolitikeren er klar på at det forekommer for mange varslede katastrofer her til lands, noe som får forferdelige og langvarige konsekvenser.

– Selv om vi heldigvis har få drap i Norge, så skjer det jo gang på gang at folk blir drept også etter det har ringt varselklokker. Og jeg tror ikke det er noen tvil om at vi ikke vet nok om hvorfor det skjer, slår Klinge fast.

Om få dager går Senterpartiet inn i sonderingssamtaler med Arbeiderpartiet og SV. Om alt går smertefritt, kan Klinge, med sine 12 års erfaring fra Justiskomiteen, være en potensiell kandidat til justisministerposten. Det kan være godt nytt for en kommisjon.

– Jeg mener dette forslaget fra Pål Grøndahl er kjempeinteressant og jeg vil se nærmere på det som justispolitiker for partiet. Nå sier jeg ikke at vi skal sette ned en «havarikommisjon» for drapssaker, men jeg synes faktisk det er så interessant er det er noe vi garantert kommer til å se nærmere på, forsikrer Klinge.

Relatert