Elsparkesykkel-giganter tapte i Oslo tingrett – må kutte antall utleiesykler

– Dette er en svært dårlig nyhet, sier pressesjefen i Tier til TV 2.

Elsparkesykkelselskapene Tier, Voi og Ryde tapte fredag søksmålet mot Oslo kommune og må dermed redusere antallet sparkesykler til 667 hver.

I den 58 sider lange kjennelsen fra Oslo tingrett heter det at Oslo kommune har vunnet frem i alle sakens tvistepunkter.

Ifølge kjennelsen er en antallsbegrensning av utleiesykler i omløp både «egnet og nødvendig for å sikre fremkommelighet og trygge byrommet.».

– Det er en uangripelig kjensgjerning at utstrakt bruk av elsparkesykler fremkaller hyppige skader på mennesker og materiell – dette er klart dokumentert i flere relevante statistikker som retten ikke har behov for å dvele nærmere ved. Det er videre nærliggende grunn til å anta at utstrakt bruk av disse leiesyklene også fremkaller frykt blant en god del «myke trafikanter» som ferdes på byens torv og fortau, skriver dommer Terje Reinhold Johansen.

– Har vært en uholdbar situasjon

Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, er veldig glad for utfallet.

– Det har vært en uholdbar situasjon for mange i byen vår, spesielt for rullestolbrukere, svaksynte og eldre. I tillegg har omfanget av skader ved bruk av elsparkesykler blitt så stort at helsevesenet roper varsku. Derfor har det vært viktig for byrådet å redusere antallet elsparkesykler, i tillegg til de andre reglene vi nå innfører, sier Stav.

ELSKET OG HATET: Det er sterke meninger om utleiesyklene.
ELSKET OG HATET: Det er sterke meninger om utleiesyklene. Foto: Per Haugen / TV 2

– Svært dårlig nyhet

Pressesjef Julia Sandstø i Tier sier at kjennelsen er en svært dårlig nyhet for brukerne av elsparkesykler i hovedstaden.

– Vi har akkurat mottatt kjennelsen, og skal nå bruke litt tid på å sette oss skikkelig inn i den, før vi tar stilling til veien videre. Dette er en svært dårlig nyhet for de flere hundre tusen brukerne i Oslo, som allerede i dag opplevde store problemer. Denne saken gjelder ikke om det er behov for reguleringer i Oslo, det er alle enige om. Den handler om at makstaket på 8.000, uten noen begrensning på antallet tilbydere, er en oppskrift på mislykket regulering. Det har kommet tydelig frem i retten, og vi håper det uansett fører til endringer, sier Sandstø til TV 2.

Ba om midlertidig forføyning

Oslo kommune har strammet kraftig inn på reglene for elsparkesykler, blant annet med krav om nattestengning.

Det er imidlertid maksgrensen på 8.000 sparkesykler totalt elsparkesykkelgigantene tok til retten.

Selskapene ba også Oslo tingrett om en såkalt midlertidig forføyning, noe som ville betydd at deler av elsparkesykkelreglene ville blitt satt på vent inntil videre dersom de vant fram.

Voi mener taket på 8.000 ble satt uten tilstrekkelig begrunnelse, og de er også kritiske til at det ikke var noen begrensning på antallet aktører.

– Taket er satt uten tilstrekkelig utredning eller begrunnelse og innføres uten noen form for begrensning av antall aktører. Det vil ramme brukerne våre og skape utfordringer for både sikkerhet og rydding i byen, sa norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi i forbindelse med søksmålet.

I dommen fra Oslo tingrett blir dette avvist.

Der skriver dommer Terje Reinhold Johansen at antallsbegrensningen kommer etter ordinære drøftelser innad i kommunen og at tallfastsettelsen ikke har vært vilkårlig.

«Forskriftsarbeidet bærer etter dette ikke preg av slett arbeid, men raskt og målrettet arbeid, og regelutformingen vitner ikke om noen form for vilkårlighet.», skriver Johansen.

De nye reglene:

Dette er de nye elsparkesykkelreglene som trer i kraft fredag 10. september:

* Det settes et tak på maks 8.000 sparkesykler i hovedstaden. Antall kjøretøy skal fordeles på fire soner i byen. Tolv aktører har fått tillatelse til å leie ut 667 sparkesykler hver.

* Voi, Tier og Ryde har saksøkt kommunen for denne innstrammingen.

* De nye reglene pålegger utleieaktørene å stenge utleie mellom kl. 01.00–05.00 alle ukedager. Alarmfunksjoner skal være avslått mellom 20.00-07.00 natt til hverdager, og 20.00-09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager.

* Det fastsettes midlertidige og permanente digitale soner (geofence), som utleier plikter å iverksette (regulering av plassering, blant annet forbud, hastighetsbegrensninger og bruksforbud)

* Det er utleierne som får ansvaret for å fjerne, flytte og rydde elsparkesykler som hindrer fremkommelighet, eller som er utenfor den tildelte sonen.

* Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for utleievirksomhet.

* Kjøretøy som benyttes i driften av utleievirksomheten, skal være utslippsfrie. Kravet vil gjelde fra 1.4.2023.

(NTB/TV 2)

Relatert