SYKEHUS: 116 personer er innlagt på sykehus med korona som hovedårsak. Her fra koronaavdelingen på Ullevål sykehus. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
SYKEHUS: 116 personer er innlagt på sykehus med korona som hovedårsak. Her fra koronaavdelingen på Ullevål sykehus. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Hopp i koronainnleggelser på sykehus – dette scenariet bekymrer Nakstad mest

Fredag ble ytterligere tolv pasienter innlagt på sykehus. Nakstad er bekymret for at vi kan risikere å få «et dobbeltutbrudd».

Samtidig som smitten nasjonalt i Norge er høy, ser vi også en økning i antall personer som har behov for sykehusinnleggelse med covid-19.

Fredag var 116 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er det høyeste tallet siden 14. mai, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er økningen ventet.

– Vi har ut fra smittetallene forventet at sykehusene ville passere et tresifret antall inneliggende pasienter med covid-19, men heldigvis ligger pasientene kortere på sykehus nå enn i tidligere smittebølger. Det skyldes nok at de er yngre og ikke like alvorlig syke som de eldste, som i stor grad er vaksinert, sier han.

Det er imidlertid ett scenario som særlig bekymrer Helsedirektoratet når vi nærmer oss vinteren.

VIL ØKE: Espen Rostrup Nakstad mener vi må forberede oss på at innleggelsestallene vil øke ytterligere. Foto: Erik Edland / TV 2
VIL ØKE: Espen Rostrup Nakstad mener vi må forberede oss på at innleggelsestallene vil øke ytterligere. Foto: Erik Edland / TV 2

Forventer flere innleggelser

Nakstad håper vi kan unngå en situasjon med ytterligere smitteøkning før vi er i mål med vaksinasjonsprogrammet.

– Bekymringen vår er først og fremst knyttet til hvor mange uvaksinerte som blir smittet de neste ukene, inntil flere blir fullvaksinert, sier han.

Fredag nådde vi en vaksinemilepæl i Norge. 90 prosent av alle voksne over 18 år har fått første dose koronavaksine. I tillegg er snart 80 prosent av den voksne befolkningen fullvaksinert.

– Derfor er det grunn til å tro at smitten vil bremses kraftigere etter hvert, sier han.

Når det gjelder innleggelsestallene, tror han ikke vi har sett toppen.

– Vi må forvente at det fortsatt kan øke noe de neste dagene, ettersom smittetallene først begynte å flate ut for en uke siden, sier Nakstad.

FHI har kommet til samme konklusjon.

– Eldre og andre risikogrupper har svært høy vaksinasjonsdekning, men med økende smitte forventes fortsatt noe økning i antall sykehusinnleggelser framover, skrev de i den forrige ukesrapporten.

– Mest utfordrende

– Det som er mest utfordrende på sikt er om vi får mange covid-19-innleggelser i vinter samtidig med en influensabølge. Det kan i verste fall belaste sykehusene så mye at deler av driften må legges om, sier Nakstad.

Han forklarer at sykehusenes kapasitet først og fremst er et spørsmål om hvor mye av driften som må legges om for å behandle koronapasienter.

– Det skal ikke så mange hundre covid-19-pasienter til før andre pasienter får utsatt sin planlagte behandling, rett og slett fordi det må hentes inn flere ansatte til å drive intensivbehandling av koronapasienter, sier han.

Nøyaktig hvor denne grensen går, mener han avhenger av pasienters liggetid og hvor mange andre pasienter som trenger behandling i samme tidsrom, for eksempel hvor mange influensapasienter man må forvente.

Selv om Nakstad er bekymret for at vi skal havne i en situasjon med «dobbeltsmitte», mener han at alle kan bidra til at vi unngår dette scenariet hvis vi holder oss hjemme ved sykdom og takker ja til vaksinen.

FHI skrev imidlertid i ukesrapporten at de «regnet det som lite sannsynlig at sykehusenes kapasitet vil trues».

Disse er innlagt

– Antall nye sykehusinnleggelser i Norge har vært økende, men er fortsatt lavt sammenlignet med tidligere perioder med høy smittespredning. Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte, skrev de i ukesrapporten.

Av de 116 personene som er innlagt på sykehus nå, får 17 av pasientene respiratorbehandling, og 35 ligger på intensivavdeling.

Hovedandelen som har behov for innleggelse er fortsatt uvaksinerte og delvis vaksinerte, ifølge FHI.

88 av koronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, 13 er innlagt i Helse Midt-Norge, ni er innlagt i Helse nord, og seks er innlagt i Helse vest.

27 av pasientene på intensivavdeling er innlagt hos Helse sør-øst, fire er innlagt hos Helse nord, tre er innlagt hos Helse Midt-Norge, og én er innlagt hos Helse vest.

Relatert