VAKSINE: Folkehelseinstituttet har kommet med en ny liste som viser hvem som blir de første i Norge til å bli vaksinert med en tredje dose. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
VAKSINE: Folkehelseinstituttet har kommet med en ny liste som viser hvem som blir de første i Norge til å bli vaksinert med en tredje dose. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

FHI: Disse prioriteres til tredje dose

Folkehelseinstituttet har laget en plan for hvem som skal prioriteres først til en tredje dose med koronavaksine.

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om tredje dose koronavaksine.

Folkehelseinstituttet har etter dialog med helseforetakene og fagmiljøene nå laget en plan for hvordan tilbudet skal gjennomføres, opplyser de i en pressemelding.

– I utgangspunktet er det kun voksne med alvorlig svekket immunforsvar som skal tilbys en tredje vaksinedose, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vil tilbys en tredje dose.

I tillegg vurderer de om eldre også skal bli tilbudt en tredje dose.

Tre krititerer

På sikt vil det trolig også gis en tredje dose til eldre.

– Det kan bli aktuelt innen seks måneder. Det kan også bli aktuelt senere. Det må vi komme tilbake til, sa assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Til TV 2 sier han at FHI vurderer behovet for en tredje dose hos sykehjemsbeboere, personer over 85 år, personer mellom 85 og 65 år og hos risikogrupper under 65 år.

– Vurderingene er primært knyttet til om risikoen for alvorlig sykdom er økt som følge av at det er gått lang tid etter at siste vaksinedose er satt. Det andre kriteriet er: hva er sannsynligheten for at en tredje dose vil føre til en redusert risiko for alvorlig forløp hos disse befolkningsgruppene? sier Bukholm.

Et siste vurderingskriterium er om en tredje vaksinedose vil øke den samlede befolkningsimmuniteten og redusere risiko for spredning av virus i samfunnet.

– Vi har foreløpig ikke konkludert med at en tredje vaksinedose skal anbefales ut fra disse kriteriene, men dette vurderes fortløpende, sier han.

Disse får tredje dose

Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vil tilbys en tredje dose.

Alle som tilhører den første gruppen, vil tilbys tredje dose så snart som praktisk mulig. Dette inkluderer følgende tilstander:

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe to

Vaksinasjon av den andre gruppen vil starte så snart de fagmedisinske miljøene i spesialisthelsetjenesten har identifisert og avgjort hvilke pasienter som skal falle innunder anbefalingen om tredje dose. Dette gjelder:

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Relatert