RØDGRØNN TRIO: Her under NRKs partilederdebatt i Arendal.
RØDGRØNN TRIO: Her under NRKs partilederdebatt i Arendal. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Stor TV 2-kartlegging: Går mot abort-thriller etter valget

Etter mandagens valg kan det gå mot tidenes største utvidelse av retten til selvbestemt abort i Norge. TV 2 har spurt stortingskandidater om deres syn og av de som svarte viser kartleggingen at en avstemning i Stortinget om å utvide retten med seks uker kan bli dramatisk jevn.

– Jeg tenker nok på vår nemndbehandling tilnærmet hver dag.

Linn Haugland Engelsen forteller om da det gikk galt med hennes første svangerskap, og hun tok sitt livs vanligste valg om å ta en senabort. Hun måtte vente flere døgn før en nemnd kunne gi sin godkjennelse.

Nemnden var nemlig på juleferie. Da hun til slutt fikk saken sin til behandling, kjente hun på en maktesløshet.

– Etter å ha snakket om vår situasjon, går de ut på gangen for å treffe en avgjørelse. Det virker jo fryktelig dehumaniserende.

AVMAKT: Engelsen kjente på en total avmakt de tunge romjulsdagene i fjor.
AVMAKT: Engelsen kjente på en total avmakt de tunge romjulsdagene i fjor. Foto: Ida Høgh

Linn, som bor i København, har fått med seg at debatten hjemme i Norge igjen har preget partienes landsmøter. Flere har vedtatt å gå inn for å endre dagens abortlov.

– Hvis nemndene oppleves som belastende, så må vi gjøre noe annet. Det kan ikke stemme at vi merbelaster en familie som står i en så vanskelig situasjon. De skal jo ha alt annet enn merbelastning for å overleve og komme godt gjennom dette, sier Linn.

Ulike vedtak

Fem partier har besluttet å gå inn for å fjerne abortnemnndene og SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Arbeiderpartiet har gått inn for utvidet rett til selvbestemt abort. Mens SVs landsmøte vedtok at partiet går til valg på selvbestemt abort til dagens grense for levedyktighet, som i dag er uke 22. Ap vil tillate selvbestemt abort ut uke 18.

Høyre vil at dagens abortlov skal ligge fast og Senterpartiet vil ikke utvide grensen for selvbestemt abort. Frp tar ikke stilling til abortgrensen, men vil ikke endre dagens abortlov.

KrF vil stramme inn på retten til selvbestemt abort og i stedet vektlegge fosterets rett til liv.

Svar på kartlegging

For å undersøke hvordan kandidatene stiller seg til saken i forkant av valget, har TV 2 sendt ut en rundspørring til de 169 som ville ha kommet inn på Stortinget ut fra TV 2s mandagsmåling fra Kantar.

Vi ga flere alternativer til kandidatene og fikk inn 138 av 169 svar.

Blant de som svarte, ser man at et nytt Storting er delt i synet mellom å utvide grensen til selvbestemt abort og å beholde dagens abortlov.

SPLITTET: Det er omtrent dødt løp mellom de som vil beholde og de som vil utvide dagens abortlov.
SPLITTET: Det er omtrent dødt løp mellom de som vil beholde og de som vil utvide dagens abortlov. Foto: Magnus Torsvoll Midthun

44,9 prosent av de som svarte ønsker å beholde dagens abortlov.

29,7 prosent av de som svarte ønsker å utvide grensen til 18 uker.

14,5 prosent av de som svarte ønsker å utvide grensen til dagens grense for levedyktighet, 22 uker.

Kun én av de som svarte ønsker å stramme inn dagens abortlov.

10,2 prosent av de som svarte har andre synspunkter til saken, eller tar ikke stilling til de konkrete alternativene.

Noen blir fristilt

I stor grad har de som har svart på rundspørringen, svart ut fra hvordan deres parti ser på saken. Men i noen tilfeller er det kandidater som har et ulikt syn enn partiet, både på å utvide og å beholde. TV 2 har kontaktet partiene for å høre om de kommer til å fristille sine representanter ved en votering i Stortinget om denne saken.

Flere av partiene kommer til å la de nye stortingsrepresentantene stemme etter egen overbevisning i denne type spørsmål.

RUNDSPØRRING: TV 2 sendte ut dette skjemaet til 169 stortingskandidater som ville vært inne på Stortinget hvis TV 2s måling 6. september hadde blitt valgresultatet.
RUNDSPØRRING: TV 2 sendte ut dette skjemaet til 169 stortingskandidater som ville vært inne på Stortinget hvis TV 2s måling 6. september hadde blitt valgresultatet. Foto: Google skjemaer

Arbeiderpartiet og SV har ikke tradisjon for å fristille, og det gjelder også Høyre, opplyser parlamentarisk leder Trond Helleland.

Senterpartiet kommer til å fristille sine representanter. Det gjør også Frp og Venstre.

Miljøpartiet De Grønne har ikke bestemt seg for om de ønsker å fristille sine representanter eller ikke. Rødts representanter vil ikke fristilles. Det opplyser partiene til TV 2.

Splitter rødgrønt samarbeid

Arbeiderpartiet ønsker å avvikle abortnemndene slik de fungerer i dag.

– Vi ønsker at kvinner skal få bestemme selv frem til uke 18 i svangerskapet. Vi vil avvikle de nemndene som er nå, og heller erstatte dem med en medisinsk rådgivning som kvinner kan få, og bli trygge i det valget de selv skal ta, sier Tuva Moflag (Ap).

Det er derimot ikke Aps potensielle regjeringspartner Senterpartiet enig i.

– Senterpartiet har programfestet at vi ønsker å beholde dagens abortgrense på tolv uker, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad.

Arbeiderpartiet drømmer også om å få SV med i sin regjering, men det kan gjøre abortspørsmålet enda mer utfordrende.

Lover ingenting

SV ønsker at kvinnen selv skal bestemme om hun vil ta abort fram til barnets levedyktighet. I dag er det uke 22 i svangerskapet. Partiet ønsker likevel ikke å binde seg til noe løfte til velgerne.

– Dere er villige til å sitte i en regjering som fortsatt har abortnemnder?

– Vi forhandler med andre partier og ikke med media, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– Vil det si ja eller nei?

– Det vil si at vi forhandler med andre partier og ikke med media rundt alle saker som skal på bordet.

Relatert