KLGER PÅ NRKS' VALGDEKNING: Helsepartiet mener NRK i valgkampen systematisk har utelukket partier som ikke allerede er representert på Stortinget. Her er partileder Erik Hexeberg og nestleder Lise Askvik under Arendalsuka i 2020.
KLGER PÅ NRKS' VALGDEKNING: Helsepartiet mener NRK i valgkampen systematisk har utelukket partier som ikke allerede er representert på Stortinget. Her er partileder Erik Hexeberg og nestleder Lise Askvik under Arendalsuka i 2020. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Parti mener NRK manipulerer valget – klager til OSSE

Helsepartiet klager inn statskanalen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Bakgrunnen er at NRK brukte deler av partiets program i en helsedebatt, uten at partiet selv fikk delta. Kanalen sier de ønsket en helsefaglig diskusjon, framfor en politisk debatt.

– Jeg mener NRK som statskanal har et særskilt ansvar for å sørge for mangfold i den politiske debatten. Det handler om å også trekke frem de små partiene, ikke bare de store, sier Erik Hexeberg, lege og leder for Helsepartiet, til TV 2.

Hexeberg viser i klagen til at Dagsnytt 18 11. august brukte en artikkel fra Bergens Tidende som bakteppe under en debatt om kostholdsråd.

Artikkelen bygget seg på flere utsagn fra Hexeberg og Helsepartiets politikk, uten at partilederen ble invitert til å forsvare dem.

GÅR MOT ETABLERTE RÅD: Hexeberg sier Helsepartiet er det eneste
partiet som har en kostholdspolitikk som skiller seg fra Helsedirektoratets råd, og som legger
vekt på et mer individuelt tilpasset kosthold.
GÅR MOT ETABLERTE RÅD: Hexeberg sier Helsepartiet er det eneste partiet som har en kostholdspolitikk som skiller seg fra Helsedirektoratets råd, og som legger vekt på et mer individuelt tilpasset kosthold. Foto: Øyvind Dammen

Utsagnene går på at å spise grove kornprodukter, gjør at folk blir overvektige, feite, og får diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom.

– Sitert, men ikke invitert

Hexeberg mener dette ble gjort bevisst av NRK, da partiet er omstridt i noe av sin politikk.

– Jeg ble sitert, men ikke invitert. I etterkant begrunnet statskanalen valget med at det holdt å invitere en som støttet uttalelsene.

I Dagsnytt 18-sendingen ble det sagt at legen som går ut mot Helsedirektoratets kostholdsråd, ville komme senere i sendingen.

– Professor i ernæring Birger Svihus, som ble invitert, er ikke lege, og i BT kommenterer han mine uttalelser.

Les NRKs begrunnelse nederst i saken.

– Holder små parti utenfor

Hexeberg sier partiet onsdag har sendt en klage til OSSE. Organisasjonen fungerer som valgobservatør i 57 land og skal sikre blant annet demokratiutvikling.

«Helsepartiet mener NRK manipulerer og påvirker valget ved systematisk og bevisst informasjonsskjevhet, i strid OSSEs retningslinjer. Helsepartiet ber OSSE om vurdering av NRKs dekning ved årets stortingsvalg», heter det i et utdrag av klagen.

Hexeberg sier han i etterkant sendte et leserinnlegg til NRK hvor han stilt spørsmål til statskanalens brede i valgdekningen. NRK valgte å ikke publisere innlegget.

Partilederen mener statskanalen driver med «no-platforming» av små partier. TV 2 har sett både klagen og leserinnlegget.

– Kjenner oss ikke igjen i kritikken

I en e-post til TV 2 skriver Knut Magnus Berge, redaktør i NRKs nyhetsdivisjon, at Hexeberg var en av to personer som ble intervjuet i artikkelen i BT.

– Dagsnytt 18 ønsket en duell med Helsedirektoratet, og denne gangen valgte vi professor Birger Svihus. Vi oppfattet dette mer som som en helsefaglig diskusjon enn en politisk debatt.

Berge bekrefter at de mottok et innlegg fra partilederen etter debatten, men at de valgte å takke nei. Hexeberg fikk en forklaring på hvorfor, fortsetter redaktøren.

– Hva sier dere om kritikken om «no-platforming» for små partier?

– Vi har hatt flere småpartier med i våre valgsendinger, og kjenner oss derfor ikke igjen kritikken om «no-platforming», konstaterer Berge.

Relatert