Bent Høie: – Godt i gang med vaksinasjonen av barn

Bent Høie opplyser på dagens pressekonferanse at vaksinasjonen av barn helt ned i 12-årsalderen i Norge er godt i gang. Samtidig går smittetallene blant yngre barn drastisk opp.

Onsdag klokken 14 innkalte regjeringen til pressekonferanse om koronasituasjonen.

Det er helseminister Bent Høie (H) som møtte fra regjeringen, i tillegg til helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

– Sensommeren har vært tøff mange steder, smitten har gått til værs etter skolestart, kjøleskapene er blitt fylt opp av vaksiner som må settes så fort som mulig. Men ute i kommunene har de snudd seg rundt, og vi ser nå tallene på vaksinestatistikken, sier Høie.

Vaksinerte barn

Høie opplyser at mange av landets 16- og 17-åringer er vaksinert.

– Vi er også godt i gang med vaksinasjonen av barn fra 12-15 år, sier han.

Høie understreker også at situasjonen ved norske sykehus nå er under kontroll.

– Økt smitte betyr dermed ikke at vi må innføre strenge tiltak. Men pandemien er ikke over. Dersom smitten øker for mye, vil de som er i sårbare grupper kunne rammes, sier han.

Smitten fortsetter å øke mest blant unge, viser FHIs ukerapport for uke 35.

I perioden 30. august til 5. september økte smitten i aldersgruppen 6-12 år med 54 prosent og aldersgruppen 13-19 år med 33 prosent.

SMITTEØKNING: Denne grafen viser utviklingen av smitte i de forskjellige aldersgruppene. Foto: FHI
SMITTEØKNING: Denne grafen viser utviklingen av smitte i de forskjellige aldersgruppene. Foto: FHI

Det er også i disse aldersgruppene det er mest registrerte smittetilfeller i forhold til befolkningstallet. Medianalderen for de smittede i uke 35 var 17 år.

Siste pressekonferanse

Høie understreker at vi nok må bli vant til å ha koronasmitten i samfunnet rundt oss.

– Virus er mindre farlig nå, enn da ingen var vaksinert. Men det er mer farlig nå, enn når enda flere er vaksinert, sier Høie.

Dette blir sannsynligvis den siste pressekonferansen før valget, og den siste for Høie som helseminister.

Sist uke opplyste regjeringen at de utsetter trinn fire i gjenåpningen, og at dette ikke ville vurderes på nytt før over valget.

Massetesting

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, sier FHI har estimert at det sannsynligvis ikke vil bli innlagt mer enn 500 barn med koronavirus i løpet av det neste halvåret.

Dette er det samme tallet som man enkelte sesonger kan se ved influensasmitte.

– Kommunene er nå i gang med et stort omstillingsarbeid i forbindelse med test-regimet. Det testes mer, og gradvis avvikles ordningene med karantene for de vaksinerte og barn. Omstillingen er krevende. Ved større utbrudd skal vi i gang med massetesting, sier Guldvog.

Han sier flere kommuner med store smitteutbrudd nå planlegger massetesting av for eksempel elever på skoler.

Smittetilfeller

I uke 35 ble det registrert 9 956 nye smittetilfeller, en økning på 15 prosent fra uken før.

Selv om dette er det høyeste tallet registrert på en uke, påpeker FHI at økningen fra uke til uke nå har avtatt noe. Instituttet sier den siste ukas økning i stor grad skyldes smitte blant unge mellom 6 og 19 år.

På landsbasis betyr dette at det er meldt om 346 smittetilfeller per 100 000 innbyggere. I Oslo, hvor antallet tilfeller er høyere enn noe annet sted i landet, er det 490 smittede per 100 000 innbyggere.

Selv om nordmenn blir stadig mer beskyttet mot koronaviruset, påpeker FHI at det er for tidlig å slappe av.

Samtidig som flere og flere blir vaksinerte, øker også antall smittetilfeller blant delvis vaksinerte (4315 tilfeller) og fullvaksinerte (2210 tilfeller).

FHI sier disse smitte blant vaksinerte trolig vil fortsette å øke fremover, i takt med nordmenns vaksinasjonsgrad.

Innlagte

Etter en kraftig økning i både smittetilfeller og sykehusinnleggelser fra uke 33 til 34, virker disse tallene nå å ha stabilisert seg.

Den siste uken ble det meldt om 55 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak. I uke 34 ble det meldt om 60 slike innleggelser.

For de 55 som innlagt på sykehus med koronavirus forrige uke, var 33 uvaksinert, 6 delvaksinert og 16 fullvaksinert.

FHI sier vi trolig vil fortsette å se en økning i innleggelser blant eldre og andre risikogrupper den neste tiden, men takket være den generelt høye vaksinasjonsgraden vil dette neppe by på utfordringer for kapasiteten.

– Vi regner det som lite sannsynlig at sykehusenes kapasitet vil trues, heter det i rapporten.

Relatert