MAT: Ifølge Røde Kors lever 115.000 barn i familier med vedvarende lavinntekt. Mange barn får ikke nok mat og går sultne. Illustrasjonsfoto: Lars Christian Økland / TV 2
MAT: Ifølge Røde Kors lever 115.000 barn i familier med vedvarende lavinntekt. Mange barn får ikke nok mat og går sultne. Illustrasjonsfoto: Lars Christian Økland / TV 2

Bekymret for økt barnefattigdom: – Barn besvimer i aktiviteten fordi de ikke har spist

Røde Kors slår alarm om økt barnefattigdom i Norge. Organisasjonen har fire tydelige krav til politikerne.

For mange familier er penger til mat og fritidsaktiviteter en stor utfordring. Røde Kors forteller at deres frivillige stadig ser fattigdom på nært hold i arbeidshverdagen.

– Det er blitt meldt inn om barn som besvimer i aktiviteten fordi de ikke har spist, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors, i en pressemelding.

Frivillige har flere ganger sett at barn tar med seg den maten som er igjen etter aktivitetene med seg hjem i sekken. Når barna blir spurt hvorfor, forteller de at de tar med maten hjem for å ha nisten til skolen dagen etter.

– Det er mange vonde skildringer, og Røde Kors er bekymret for økt fattigdom og sosial ulikhet bare vil øke i kjølvannet av pandemien, sier Apeland.

Nå kommer organisasjonen med tydelige krav til politikerne i forkant av årets Stortingsvalg.

BEKYMRET: Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors, er bekymret for det vil bli enda flere familier som lever med vedvarende lav inntekt etter pandemien. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2
BEKYMRET: Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors, er bekymret for det vil bli enda flere familier som lever med vedvarende lav inntekt etter pandemien. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Negativ utvikling

Ifølge Røde Kors lever 115.000 barn i familier med vedvarende lavinntekt. Andelen barn i fattige familier har også økt jevnt siden 2011, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Røde Kors er bekymret for at det reelle tallet vil bli enda høyere etter en tid hvor mange har mistet jobben, blitt permittert eller hatt hjemmeundervisning.

I ett nytt notat har organisasjonen kartlagt oppvekstforholdene i Norge og undersøkt hvordan utviklingen med fattige barnefamilier går i Norge. Dessverre peker utviklingen fortsatt i feil retning.

Røde Kors peker på at det er systematiske forskjeller mellom barn i lavinntektsfamilier og andre barn på flere viktige områder. Det er økt risiko for mobbing, utfordringer i skolen, dårligere fysisk og psykisk helse, dårlige boforhold, hyppigere flytting og mindre vennekontakt.

– Som samfunn er vår viktigste oppgave å løfte de mest sårbare, som barnefamilier med trange og dårlige boforhold, sier Apeland.

RISIKO: Barn i lavinntektsfamilier har økt risiko for mobbing og utfordringer i skolen. Foto: Frode Sunde / TV 2
RISIKO: Barn i lavinntektsfamilier har økt risiko for mobbing og utfordringer i skolen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Stor pågang

Ved mange Røde Kors-aktiviteter, som for eksempel Barnas Røde Kors, er det nå ventelister for å delta. Barnas Røde Kors er et gratis aktivitetstilbud for barn i lokalsamfunnet.

Nesten 3000 barn over hele landet er med aktiviteten. Frivillige synes det er vondt å måtte si nei til barna, men på grunn av koronarestriksjoner og smittevern er det dessverre ikke plass til alle.

Også for ungdomsaktivitetene er det stor pågang. Flere av Røde Kors sine lokallag melder om foreldre som tar kontakt fordi ungdommene er ensomme eller fordi de ikke har råd til å betale for andre fritidsaktiviteter.

En annen side av fattigdommen er at barn og ungdom som Røde Kors er i kontakt med ofte forteller at de er ensomme. Mange må si nei til å bli med på ting som koster penger.

Klare krav

Røde Kors er bekymret over utviklingen og kommer derfor med fire krav til partiene som stiller til Stortingsvalg 13. september:

  • Øke barnetrygden for alle barn fra 0-18 år.
  • Hindre avkortning av sosialstønad fordi man får barnetrygd.
  • Gi alle barn og unge tilgang til gratis fritidsaktivitet.
  • Sikre at laget av støttespillere rundt barn og unge styrkes.

Relatert